Baanreglement

Hier ziet u het baanreglement. Klik op de balk om het gewenste artikel te openen.

 1. Iedere speler wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement.
 2. Als een speler de baan ingaat, is hij op de hoogte van alle informatie omtrent de toestand van de baan (deze is vermeld op het digitaal informatiebord bij de ingang en op de website).
 3. Aanwijzingen van marshals en/of wedstrijdleiding moeten worden opgevolgd.
 4. De baan is in principe geopend van zonsopgang tot zonsondergang.
 5. Het is niet toegestaan te spelen als de baan gesloten is. Op een hole die gesloten is mag eveneens niet worden gespeeld.
 6. Van iedere speler of gast wordt verwacht dat hij zich houdt aan de etiquette- en gedragsregels.
 7. Een (sponsor)lid is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn gasten/ introducés in en rond de baan en in het clubhuis.
 8. Een flight bestaat maximaal uit vier spelers. De marshal kan beslissen of een flight van vier moet splitsen.
 9. Iedere speler heeft òf een geldig lidmaatschapslabel òf een greenfeekaart zichtbaar aan de tas bevestigd.
 10. Bellen is niet toegestaan in het clubhuis, op het terras en in de baan, behalve wanneer er sprake is van een noodsituatie.
 11. Starttijden worden – behoudens een toegekende teesluiting voor groepen – niet toegekend. De volgorde van spelen wordt bepaald door de ballenspiraal.
 12. Leden met introducé(s) die willen starten voordat het secretariaat of het horecapersoneel aanwezig is, dienen het secretariaat een dag tevoren (telefonisch of per e-mail) te informeren.
 13. Honden zijn niet toegestaan in de baan. Op de driving range, op het terras en in het clubhuis moeten zij aangelijnd zijn.
 1. Het gebruik van de baan staat open voor leden van de EGCP en voor hun gasten, alsmede voor greenfeespelers en sponsorleden die in het bezit zijn van een EGA-handicap.
 2. Spelers kunnen altijd een geldig NGF-pasje laten zien of een vergelijkbare buitenlandse lidmaatschapskaart.
 3. Introducés spelen altijd met het lid dat hen introduceert.
 4. Voorzitters en secretarissen van andere (buitenlandse) clubs hebben een ‘goldkaart’ en hoeven geen dagcontributie te betalen. Zij melden zich vooraf bij het secretariaat om een geldige greenfeekaart te krijgen.
 5. Golfprofessionals met een PGA-A-kwalificatie hoeven geen dagcontributie te betalen (max tweemaal per maand), zij melden zich vooraf altijd bij het secretariaat.
 6. Spelers met baanpermissie/ STAP 3 spelen altijd samen met iemand die handicap 32 of lager heeft.
 7. Voor de voortgang in de baan worden per flight maximaal twee spelers uit Stap 3 toegestaan.
 8. Spelers moeten hun handicart of trolley zoveel mogelijk in de richting van de volgende hole parkeren vóórdat zij de green betreden, zodat zij van de green direct door kunnen lopen naar die hole.
 9. Spelers behoren in een vlot tempo te spelen en aansluiting te houden met de spelers voor hen.
 10. Starten op hole 10 is toegestaan wanneer zeker is dat achteropkomende spelers niet gehinderd worden:
  – de invoegende flight is niet groter dan maximaal 2 personen;
  – de spelers op hole 9 zijn de 150 m paal nog niet gepasseerd;
  – de spelers op hole 10 zijn de 100 m paal gepasseerd.Alleen op aanwijzing van de marshal kan van deze regel afgeweken worden.
 11.  Spelers die na hole 18 verder willen spelen op hole 1, moeten achter de daar al wachtende spelers aansluiten en een balletje in de ballenspiraal doen.                             
 1. Als de conditie van de baan dit vereist, zal het gebruik van trolleys en/of handicarts verboden worden.  Dit staat dan zowel op het digitale bord bij het clubhuis als op de website.
 2. De route-aanduidingen ‘Next Tee’ gelden zowel voor handicarts als voor trolleys.
 3. Met handicarts en trolleys mag niet gereden worden:
  – Naast de paden
  – In de rough
  – Op de voorgreens
  – Op de greens
  – Tussen de greenside bunkers en de green

Spelers zorgen er voor de baan in goede conditie te houden. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid.

 1. Leg uitgeslagen plaggen terug in de oorspronkelijke vorm en stamp ze goed aan.
 2. Volg de met bordjes aangegeven route.
 3. Stap niet over touwtjes, heggen of hekken heen.
 4. Loop niet onnodig door de GUR.
 5. Respecteer de lijnen die zijn aangegeven.

De gebieden met nieuw aangeplante heide zijn kwetsbaar en daarom zijn zij tot een verboden speelzone verklaard binnen een rode hindernis.  Deze zones zijn aangegeven met rood/groene paaltjes. Deze gebieden moeten volgens de regels ontweken worden.

 1. Stap de bunkers alleen in aan de lage kant en verlaat ze langs dezelfde weg.
 2. Hark de bunker na het spelen goed aan: verdeel het zand goed over de bunker zodat het oppervlak egaal wordt. Bij het verlaten van de bunker harkt u het zand altijd van u af.
 3. Leg de steel van de hark buiten de bunkers, en wel aan de buitenkant, zo ver mogelijk verwijderd van de green. De steel van de hark wijst daarbij in de richting van de tee, vanwaar is afgeslagen.
 1. Iedere speler moet een pitchfork (in zijn zak) bij zich hebben. Herstel pitchmarks van uzelf en ook die van andere spelers op de juiste manier.
 2. Loop nooit met uw kar op de green, op de foregreen of tussen de bunkers en de green.
 3. Vermijd beschadigingen op de green; markeer de plaats van uw bal met een marker (of een munt). Til uw voeten goed op als u op de green loopt.
 4. Loop nooit onnodig over de green, ook niet met draagtassen.

Behandel de holes met grote zorg:
– raak de randen van de hole niet aan bij het uithalen en terugplaatsen van de vlag;
– ga niet te dicht bij de hole staan, noch bij het bewaken van de hole noch wanneer u uw bal uit de hole haalt.             

Als de wintergreens in gebruik zijn door vorst of door wateroverlast, mag u de zomergreens niet betreden. Deze zijn dan gekwalificeerd als GUR: ontwijken volgens de regels.

Greenkeepers hebben altijd voorrang. Wacht met slaan in hun richting tot zij u een signaal geven dat u kunt spelen. Als zij zwaailicht voeren, is slaan in hun richting niet toegestaan. Te snel slaan, waardoor zij zich onveilig voelen of geraakt zouden kunnen worden, wordt als een ernstige overtreding beschouwd en zal worden gemeld bij het bestuur.

Local rules worden vermeld op de website en op de scorekaart. Tijdelijke regels of tijdelijke veranderingen worden vermeld op het digitale bord en op de website.

 1. De bal mag nooit geslagen worden als andere spelers mogelijk nog binnen speelbereik zijn en geraakt kunnen worden. Roep altijd ‘fore’ als uw bal andere spelers nadert of een andere lijn volgt dan beoogd, ook al weet u niet zeker of er iemand loopt.
 2. Bij slecht zicht (mist of zware regenbuien) kan besloten worden dat de baan gesloten wordt. Ook kunnen de greenkeepers dan besluiten de hole waarop zij aan het werk zijn tijdelijk te sluiten.
 3. Spelers zijn verplicht om bij (dreigend) onweer onmiddellijk een van de schuilhutten op te zoeken. Op de scorekaart en in het baanboekje staan de signalen die vanuit het clubhuis kunnen worden gegeven.
 4. Bij (medische) calamiteiten moeten spelers zo snel mogelijk in actie komen. Op de scorekaart, op de tassenlabel en op de greenfeekaart staat het calamiteitennummer dat gebeld moet worden. Bij ernstig letsel moet eerst 112 gebeld te worden. Laat het slachtoffer nooit alleen!
 5. Wanneer door het KNMI de weerswaarschuwing ‘code rood’ is afgegeven, wordt de baan onmiddellijk gesloten en moeten alle spelers de baan zo spoedig mogelijk verlaten.
 6. EHBO
  In het clubhuis is een AED/ verbandtrommel aanwezig. In de kar van de marshals is een eerste hulp trommel beschikbaar.

Het dragen van gepaste kleding is vereist:

Dames: pantalon, bermuda of golfrok, polo met kraag: mouwloos, korte of lange mouw; golfschoenen;

Heren: pantalon of bermuda, polo met kraag met korte of lange mouw, golfschoenen;         

Algemeen:  joggingpakken, trainingspakken, T-shirts en hemdjes zijn niet toegestaan. 

Wedstrijdspelers hebben altijd standing en hetzelfde geldt voor competitiespelers. Het is verboden af te slaan korter dan een kwartier voordat een teesluiting ingaat. Een teesluiting voor hole 1 voor een wedstrijd over 18 holes heeft tot gevolg dat ook voor hole 10 teesluiting geldt en wel ingaande één uur en drie kwartier na aanvang van de teesluiting voor hole 1.                       

 1. Niet-wedstrijdspelers die achter de wedstrijd aan spelen dienen ten minste één hole afstand te houden t.o.v. de laatste flight;
 2. Niet-wedstrijdspelers die voor de wedstrijd uitspelen, dienen minimaal één hole voorsprong te houden op de wedstrijdspelers;
 3. In geval van een shotgunwedstrijd is de baan gesloten voor andere spelers, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist;
Scroll to top