GEO

GEO – Duurzaamheid

Golf wordt veelal gespeeld op de mooiere stukken “natuur” in Nederland. Het is daarom niet verwonderlijk dat al een groot aantal jaren binnen de golfgemeenschap in Nederland veel belangstelling bestaat voor het leveren van een bijdrage aan het in stand houden en versterken van de natuurwaarden op de golfbaan.
De NGF heeft zich daarvoor al in 1995 aangesloten bij het programma Committed to Green (CtG) van de Europese Golf Associatie.

In 2004 werden de eerste Nederlandse golfclubs CtG-gecertificeerd en in 2005 volgde de Edese Golf Club als vijfde. In 2010 is dit programma opgegaan in het veel breder georiënteerde GEO (Golf Environment Organization) waarin de Edese in 2011 voor het eerst gecertificeerd is. Committed to Green hield zich alleen bezig met duurzaamheid en milieu met betrekking tot baanonderhoud; GEO doet dat voor de hele “onderneming”.

Waar certificering in de beginperiode vooral een uiting was van betrokkenheid bij de natuur is het in de huidige tijd een harde noodzaak om gecertificeerd te zijn.
De Rijksoverheid heeft, vooroplopend in Europese regelgeving, als beleidsvoornemen uitgesproken dat gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) met ingang van 2018 geheel verboden zal zijn.

In de “Green deal” die de Rijksoverheid met sportorganisaties (o.a. NOC*NSF en NGF) heeft gesloten zijn uitzonderingen mogelijk (klik hier voor nadere toelichting).
Om voor een dergelijke uitzondering in aanmerking te komen moeten wij (en de golfgemeenschap in haar geheel) kunnen laten zien dat wij serieuze vorderingen maken met verduurzaming van onze golfbaan. Hiervoor is het GEO-certificaat de door de NGF aangewezen weg.

Nadat de baancommissie de overgang van Committed to Green naar GEO in 2011 had geregeld heeft de commissie de opdracht gekregen de certificering opnieuw te realiseren. In december 2016 heeft de definitieve certificering plaatsgevonden. Zie ook het aan die certificering ten grondslag liggende auditors verslag.

De Duurzaamheidscommissie zal u via berichten in de nieuwsbrief regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Duurzaamheidscommissie is per e-mail te bereiken op geo@edesegcpapendal.nl

Wist u dat  …….

Onze baan unieke natuurwaarden heeft, onder andere door zijn bijzondere geologische oorsprong? Lees er eens over in een van de 9 posters die vertellen over de verschillende bijzondere planten, dieren, paddenstoelen op onze baan, over de ondergrond en over de ontstaansgeschiedenis van onze baan.

Ga naar POSTERS

Scroll to top