Local Rules

Local Rules – geldig vanaf 1 maart 2020

(update 10 aug 2021)

Buiten de baan
Buiten de baan wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.

Veiligheidshek hole 2
Het veiligheidshek tussen hole 2 en de drivingrange is out of bounds en mag niet worden ontweken.

Grond in bewerking (GUR)
GUR wordt aangegeven door blauwe paaltjes en/of door blauwe lijnen en dient ontweken te worden volgens regel 16.1b

Zoeken van de bal – Bij niet Qualifying rondes  

Om geen oponthoud te veroorzaken is het volgende van kracht:  
“Als u geen provisionele bal gespeeld heeft en uw bal niet binnen 3 minuten is gevonden, dient een bal gedropt te worden op de fairway ter hoogte van waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk out of bounds of verloren is gegaan. In dit geval dienen 2 strafslagen te worden bijgeteld. ”

Hole 1. Verboden speelzone binnen een rode hindernis.

Rode paaltjes met groene kop

Het heidegebied op hole 1 is gemarkeerd met rode paaltjes met groene koppen. Het gebied binnen deze markering is een verboden speelzone. 
Het verharde pad is een integraal deel van deze verboden speelzone. (er mag derhalve niet vanaf het pad gespeeld worden).

Als een bal binnen deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken door :
– met bijtelling van 1 strafslag gebruik te maken van de aanwezige droppingzone;
– of de bal te spelen van de oorspronkelijke plek waar vandaan gespeeld werd (ontwijken met straf van slag en afstand).

Het is niet toegestaan de verboden speelzone te betreden. Dit is uiteraard uitgezonderd het verharde pad dat zich in de verboden speelzone bevindt en de paadjes naar de dropping zone en de dropping zone zelf.
Dit betekent dat ballen zoeken in de heide verboden is.

Vaste Obstakels

Aangepaalde bomen, afstandspalen en –tegels, sproeikoppen, putdeksels, veiligheidshekken ( links achter green van hole 2, bij de rode tee van hole 13, links van de oranje tee op hole 15 en de rode tee van hole 18) zijn vaste obstakels.
Deze belemmeringen mogen ontweken worden volgens Regel 16-1a. (nearest point of relief, droppen binnen 1 clublengte).

Paden met kunstmatige verharding zijn geen integraal deel van de baan; ontwijken is hier toegestaan volgens Regel 16-1a. Uitzondering het verharde pad binnen de verboden speelzone op hole 1.

Vaste Obstakels vlak bij de green.

Wanneer een vast obstakel zich vlak bij de green bevindt, mag dit worden ontweken volgens 16-1b wanneer:
– het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt;
– en zich binnen twee clublengten van de green bevindt;
– en zich binnen twee clublengten van de bal bevindt.

Losse obstakels.

Stenen zijn overal in de baan, inclusief de hindernissen, losse obstakels. Ontwijken is toegestaan volgens Regel 15.2

Afstandsmarkering
Alle afstandsmarkeringen geven de afstand tot midden green aan.

Straf voor overtreding van een Local Rule

  • Strokeplay: twee slagen
  • Matchplay: verlies van de hole.

 

Scroll to top