Local Rules

Local Rules – geldig vanaf 25 maart 2019

 

Buiten de baan

Buiten de baan wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.
Het veiligheidshek tussen hole 2 en de drivingrange is out of bounds en mag niet worden ontweken.

Grond in bewerking (GUR)

GUR wordt aangegeven door blauwe paaltjes en/of door blauwe lijnen en dient ontweken te worden volgens regel 16.1b

Verboden speelzones binnen een rode hindernis.

Rode paaltjes met groene kop

Verboden speelzones binnen een rode hindernis worden aangegeven door rode paaltjes met groene koppen.
De bal mag wel uit de verboden speelzone worden gehaald, mits dit zonder onnodig tijdsverlies gebeurt. Dus geen 3 minuten zoektijd.

> Hole 1

Het gebied binnen de rode hindernis op hole 1 is gemarkeerd met rode palen met groene koppen. Dit gebied is een verboden speelzone.
Als een bal binnen deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken door :

– of met bijtelling van 1 strafslag verplicht  gebruik te maken van de gemarkeerde droppingzone die zich bevindt op de oranje afslagplaats van hole 1;
– of de bal te spelen van de oorspronkelijke plek waar vandaan gespeeld werd (ontwijken met straf van slag en afstand).

> Overige holes

De gebieden binnen de rode hindernissen op hole 2, tussen hole 3 en hole 16, links van de fairway van hole 7 en de green van hole 11, links van de fairway op hole 17 en op hole 18 zijn gemarkeerd door rode palen met groene koppen. Deze gebieden zijn verboden speelzones.
Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzones ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17-1e.

 Vaste Obstakels

Aangepaalde bomen, afstandspalen en –tegels, sproeikoppen, putdeksels, veiligheidshekken (bij de green van hole 2 en de rode tee van hole 18) en beregeningsslangen (incl. haspels) zijn vaste obstakels.
Deze belemmeringen mogen ontweken worden volgens Regel 16-1a. (nearest point of relief, droppen binnen 1 clublengte).

Paden met kunstmatige verharding zijn geen integraal deel van de baan; ontwijken is hier toegestaan volgens Regel 16-1a
Het veiligheidshek tussen hole 2 en de drivingrange is out of bounds en mag niet worden ontweken.

Vaste Obstakels vlak bij de green.

Wanneer een vast obstakel zich vlak bij de green bevindt, mag dit worden ontweken volgens 16-1b wanneer:
– het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt;
– en zich binnen twee clublengten van de green bevindt;
– en zich binnen twee clublengten van de bal bevindt.

De grens tussen Bunkers en daaraan grenzende hindernissen.

De grens tussen bunkers op hole 2 en hole 18  en de er direct daaraan grenzende hindernissen wordt gedefinieerd door de buitenkant van de rode palen met groene koppen. Deze palen zijn losse obstakels en staan in de bunker (na tijdelijk verwijderen terugplaatsen!).

Afstandsmarkering

Alle afstandsmarkeringen geven de afstand tot midden green aan.

 

Tijdelijke Local Rules

Diepe bandensporen van voertuigen in de gehele baan worden beschouwd als GUR, deze bandensporen mogen ontweken worden volgens regel 16.1b

Zie voor de overige tijdelijke Local Rules het witte informatiebord naast de ingang van het clubhuis.

Straf voor overtreding van een Local Rule

  • Strokeplay: twee slagen
  • Matchplay: verlies van de hole.

Kijk ook op onze webpagina: Golfregels 2019

Scroll to top