Local Rules

Buiten de baan

Buiten de baan wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.

Grond in bewerking (GUR)

GUR wordt aangegeven door blauwe paaltjes en/of witte lijnen.
Indien er sprake is van belemmering door GUR (zie Regel 25-1a) is de speler verplicht de belemmering te ontwijken volgens Regel 25-1b.

Obstakels

Aangepaalde bomen, afstandspalen en –tegels, sproeikoppen1), putdeksels, veiligheidshekken2) (bij de green van hole 2 en de rode tee van hole 18) en beregeningsslangen (incl. haspels) zijn vaste obstakels (Regel 24-2a). Deze belemmeringen mogen ontweken worden volgens Regel 24-2b.
Paden met kunstmatige verharding zijn geen integraal deel van de baan; ontwijken is hier toegestaan volgens Regel 24-2b.
Stenen in hindernissen en door de baan zijn losse obstakels en mogen verwijderd worden volgens (Regel 24-1).
1) Als een bal op minder dan twee stoklengten van een sproeikop ligt én deze sproeikop bevindt zich in de speellijn én op minder dan twee stoklengten van de green, mag een vrije drop worden genomen.
2) Er zijn droppingzones beschikbaar, indien het niet mogelijk of praktisch is om precies te handelen volgens Regel 24-2b.

Afstandsmarkering

Alle afstandsmarkeringen geven de afstand tot midden green.

Per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (regels 18-2, 18-3 en 20-1)

Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1.
Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.
Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals door de zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.

Tijdelijke Local Rules

Zie voor tijdelijke Local Rules het witte informatiebord naast de ingang van het clubhuis.

Straf voor overtreding van een Local Rule

  • Strokeplay: twee slagen
  • Matchplay: verlies van de hole.

Paginabeheerder: Regel- en Handicap Commissie
Bijgewerkt: 4 januari 2017

Scroll to top