Tijdelijke Local Rules

Tijdelijke Locale Regels

Omdat we vanwege de Coronamaatregelen geen harken in de bunkers hebben liggen is deze tijdelijke local rule van kracht:
“Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de lengte van een scorekaart of 15 cm van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole. “

U wordt verzocht met uw voet of uw club het zand in de bunker zo goed en kwaad als het gaat te herstellen.

Vlaggenstokken mogen niet verwijderd worden.
Vanwege de Corona maatregelen mag u de vlaggenstok niet verwijderen tijdens het putten.”

Zoeken van de bal – Bij niet Qualifying rondes  
Om geen oponthoud te veroorzaken is het volgende van kracht:  
“Als een bal niet binnen 3 minuten is gevonden dient u verder te spelen met uw provisionele bal. Heeft u geen provisionele bal geslagen of is ook deze niet vindbaar, dient een bal gedropt te worden daar waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk verloren is gegaan. 
In beide gevallen dient 1 strafslag te worden bijgeteld. ”

Schade door werkzaamheden.
“Diepe bandensporen van voertuigen en geroerde grond of gaten en sleuven als gevolg van werkzaamheden in de baan, kan in de gehele baan worden beschouwd als GUR, dit mag ontweken worden volgens regel 16.1b”

Schade door dieren.
“In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door vogels, egels of dassen Grond in Bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b.
Echter er is geen spraken van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.”

Nadere toelichting: Dit betekent dat in bovenstaande situatie niet volledig ontweken hoeft te worden. Voorbeeld de grasbunker links voor de green bij hole 5. 

Straf voor overtreding van een Tijdelijke Local Rule

Strokeplay: twee slagen

Matchplay: verlies van de hole.

Scroll to top