De handicapberekening in het WHS

In het World Handicap System wordt je handicap berekend door van je laatste 20 Q-kaarten de beste 8 resultaten te nemen en daarvan het gemiddelde te bepalen.

Er wordt echter geen gebruik meer gemaakt van het aantal stablefordpunten van die rondes, maar er wordt een “dagresultaat” berekend.
Om die berekening te kunnen maken zijn een aantal gegevens nodig. Allereerst het aantal slagen  (de bruto score) dat je nodig hebt gehad voor de ronde. En vervolgens de gegevens van de baan. Dit zijn de Course Rating en de Slope Rating. Deze twee getallen geven de moeilijkheidsgraad van de baan weer.
Je vindt deze getallen op de handicaptabellen die in het clubhuis liggen en die op onze website zijn gepubliceerd.

Om er voor te zorgen, dat een hole waar je extra veel slagen voor nodig hebt gehad niet je dagresultaat te veel beïnvloedt, wordt in de berekening een “aangepaste bruto score” berekend. Het maximum aantal slagen waarmee op een hole gerekend wordt voor je handicap berekening is je netto double bogey. Deze komt overeen met het eerste aantal slagen waarbij je geen stablefordpunten meer kunt halen op die hole.

Voorbeeld op een par 4 hole krijgt u 1 handicapslag mee.
Uw netto par is dan 4 + 1 = 5 slagen. Hier krijgt u in de stableford telling 2 punten voor. Bij 6 slagen (uw netto bogey) krijgt u nog 1 stablefordpunt, en bij 7 slagen (uw netto double bogey) krijgt u geen stablefordpunt meer voor deze hole. Deze 7 wordt gebruikt in de aangepaste bruto score, ook al had u 10 slagen nodig gehad.

Let wel dit wordt alleen gedaan voor de handicapberekening ! Speelt u mee in een wedstrijd dan telt het volle aantal slagen mee in een strokeplay wedstrijd en in een stableford wedstrijd wordt voor de uitslag uw totale aantal stablefordpunten gebruikt. De aangepaste bruto score wordt automatisch in de software berekend, dat hoeft u niet zelf te doen.
Met de Aangepaste Bruto Score, de Course Rating en de Slope Rating wordt vervolgens uw dagresultaat berekend. Dit resultaat komt overeen met de virtuele handicap die u die dag gespeeld heeft.

De volgende formule wordt hiervoor gebruikt:
( 113 / Slope Rating )  X  ( Aangepaste Bruto Score – Course Rating ) = Dagresultaat

Op deze wijze wordt van uw laatste 20 Q-kaarten het dagresultaat berekend. Vervolgens wordt het gemiddelde van de beste 8 bepaald. Dat gemiddelde is uw handicap.
Bij iedere nieuwe kaart die u loopt wordt de handicap opnieuw berekend door de software. De oudste kaart, als u tenminste 20 kaarten had gelopen, telt nu niet meer mee. Deze wordt in de berekening vervangen door uw nieuwe kaart.

Namens de Regel en Handicap Commissie: Chris van’t Hof Ruud van Wuyckhuise

 

 

Scroll to top