WHS – Course Rating en Slope Rating

WHS – Course Rating en Slope Rating.

De basis voor de berekening van een WHS-handicap is je Aangepaste Bruto Score. Maar elke baan is anders. Voor handicapdoeleinden wordt er daarom gekeken naar je score ten opzichte van een standaard baan.
De moeilijkheidsgraad van de baan die je speelt wordt bepaald door de Course Rating en de Slope Rating.
Op elke golfbaan heeft elke kleur tee een eigen Course en Slope Rating voor mannen en vrouwen.

De Course Rating is gelijk aan het aantal slagen waarin een Scratch Player de baan kan spelen onder normale baan- en weersomstandigheden. (Een scratchspeler is een speler met handicap 0,0.) De Course Rating wordt uitgedrukt in een bepaald aantal slagen met één decimaal, bijvoorbeeld 71,8. Dit wil zeggen dat de verwachte score van een Scratch Player op die baan 72 slagen is. Afhankelijkheid van met name de lengte en ook moeilijkheidsgraad van een baan kan de Course Rating hoger of lager zijn.

Bij het bepalen van de Course Rating wordt op elke hole gekeken naar zaken als de effectieve speellengte (bijvoorbeeld hoogteverschillen, rol, wind) en obstakels (bijvoorbeeld bomen, de breedte van de fairways, rough, hindernissen, bunkers en de grootte van de greens).
Al deze factoren worden beoordeeld uit het oogpunt van de Scratch Player en de Bogey Player (een speler met een handicap van ongeveer 20,0 voor mannen en ongeveer 24,0 voor vrouwen). Vervolgens worden de Course Rating en Slope Rating berekend voor elke set tees op een baan.

De Slope Rating is een indicatie van de relatieve moeilijkheid van een golfbaan voor alle spelers die geen Scratch Players zijn vergeleken met spelers die Scratch Players zijn. De Slope Rating geeft daarom aan hoeveel slagen alle andere spelers extra ontvangen (of geven) ten opzichte van de Scratch Player. De Slope Rating wordt uitgedrukt in een getal tussen de 55 en 155. 

Spelers kunnen in handicaptabellen vinden hoeveel slagen ze krijgen met hun WHS-handicap (of in het geval van heel goede spelers, hoeveel slagen ze moeten geven).
En in apps zoals de app GOLF.NL zien spelers op welke holes ze slagen krijgen. Na de invoering van het WHS zullen er 9-holes tabellen en 18-holes-tabellen zijn, net als in de EGA-periode.

Ruud van Wuyckhuise, Chris van ’t Hof. ( bron NGF )

 

 

Scroll to top