WHS – Hoe snel kan een WHS-handicap stijgen?

WHS – Hoe snel kan een WHS-handicap stijgen?

Iedere speler is wel eens uit vorm en heeft wel eens een slechte dag of een slechte periode. Vorm is iets tijdelijks en daarom wordt er bij de handicapberekening van spelers niet alleen gekeken naar hun recente beste scores, maar ook naar hun laagste handicap in het afgelopen jaar (de “Low Handicap Index”, de laagste handicap van een speler in de afgelopen 12 maanden, berekend vanaf de datum van de meest recente score).

Het WHS heeft twee automatische mechanismen – de “Soft Cap” en “Hard Cap” – die ervoor zorgen dat de handicap van een speler na enkele slechte ronden niet extreem snel hoger wordt. Deze mechanismen treden pas in werking als de handicapgeschiedenis van een speler uit minstens 20 scores bestaat. De handicap van een speler zal nooit meer dan vijf punten hoger worden dan diens laagste handicap in de afgelopen 12 maanden. Dit wordt hieronder nader uitgelegd.

Er zijn twee punten:

  • Soft Cap – het punt waarna de snelheid (de rem) van de stijging van een handicapindex afneemt. Een verhoging van een handicap met meer dan 3 punten wordt afgeremd boven de 3 punten door de Soft Cap. Als de nieuw berekende handicap meer dan 3 punten hoger is dan de laagste handicap, dan wordt het aantal punten boven de 3 gehalveerd. Bijvoorbeeld: bij een verhoging van 4 punten hoger dan de laagste handicap, wordt de verhoging teruggebracht naar 3,5 punten.
  • Hard Cap – het punt dat de maximale limiet voor de stijging van een handicapindex vaststelt. Het maximum zit op 5. Als de verhoging nog meer is dan 5 punten, dan zorgt de hard cap voor een verhoging van maximaal 5 punten boven de laagste handicap.
  • De Low Handicap Index wordt alleen toegepast bij een minimum van 20 ingeleverde scores.
  • Bij elke nieuwe ingeleverde score wordt deze laagste handicap opnieuw bepaald.

In het WHS wordt het mechanisme met de Soft Cap en Hard Cap automatisch uitgevoerd. De Soft Cap en Hard Cap zorgen ervoor dat de handicap van een speler bij een tijdelijk verlies aan vorm niet zo maar extreem veel hoger wordt. De Soft Cap is dus een rem, de Hard Cap is echt een grens.

De Soft en Hard Cap worden ook al toegepast bij de berekening van de eerste WHS-handicap van een speler mits een speler 20 of meer scores in zijn/haar handicapgeschiedenis heeft.

 

Bron: ngf.nl/whs

Namens de Regel en Handicap Commissie: Chris van’t Hof Ruud van Wuyckhuise

 

 

Scroll to top