WHS – Hoe werkt het als je geen 20 Q-kaarten hebt

In het World Handicap System wordt je handicap berekend door van je laatste 20 Q-kaarten de beste 8 resultaten te nemen en daarvan het gemiddelde te bepalen.

Dat zullen in het algemeen de scorekaarten zijn die je in 2020 hebt ingeleverd.
Mocht je niet aan dat aantal toekomen dan kijkt het WHS ook naar de kaarten die je in 2019 hebt ingeleverd. Mocht ook dan het aantal nog niet genoeg zijn dan kijkt het WHS helemaal terug tot 2016.

Maar er zijn spelers die weinig scorekaarten hebben ingeleverd, bijv. beginnende golfers. En er zijn veel spelers die al langer lid zijn en toch geen 20 scorekaarten hebben ingeleverd in de laatste jaren.

Hoe gaat het dan?

De scores die je hebt ingeleverd met het oude EGA-handicapsysteem worden eerst omgezet in dagresultaten.

De <= hiernaast staande tabel toont hoe een WHS-handicap wordt vastgesteld van een speler die na de invoering van het WHS een eerste score inlevert, daarna een tweede, etc.

Hoe lees je deze tabel ?

  • Als er maar één score beschikbaar is, dan wordt dat dagresultaat minus twee slagen de WHS-handicap. Deze twee slagen aftrek is bepaald op basis van onderzoek waaruit blijkt dat veel nieuwe spelers beter zijn dan hun handicap aangeeft.
  • Als er bij de overgang naar het WHS maar vijf EGA-handicapscores beschikbaar zijn, dan bepaalt het laagste dagresultaat de eerste WHS-handicap. 
  • Als er maar acht scores uit het EGA-tijdperk beschikbaar zijn, dan wordt gekeken naar het gemiddelde van de twee beste dagresultaten.
  • Als er twintig of meer scores beschikbaar zijn op het moment dat de EGA-handicap wordt omgezet in een WHS-handicap, dan treedt automatisch het mechanisme van de soft  en hard cap in werking. Wat  dat zijn leggen we later uit. Maar het komt er op neer dat een zeer grote stijging van je handiap beperkt wordt.

Om een WHS-handicap te krijgen die recht doet aan je spelniveau, is het verstandig om dit jaar minimaal negen qualifying kaarten ingevoerd te hebben. Heb je die nog niet? Probeer dat dan alsnog te doen zolang de baan Qualifying is.

Een handicap die gebaseerd is op weinig scorekaarten is heel gevoelig voor veranderingen als je een nieuwe scorekaart inlevert. Bij 20 kaarten is dit effect veel kleiner. Een heel slechte nieuwe score zal niet bij de beste 8 dagresultaten komen en derhalve geen directe invloed hebben op je handicap.

Namens de Regel en Handicap Commissie: Chris van’t Hof Ruud van Wuyckhuise

 

 

Scroll to top