WHS – Transitie periode

 

 

 

 

Invoering Wereld Handicap Systeem

We stappen in Nederland in 2021 over naar het Wereld Handicap Systeem (WHS).
Wat gaat er de komende maanden gebeuren en hoe ziet de transitieperiode eruit.

Tijdspad tot volledige GO-LIVE WHS:

Om de transitie in goede banen te leiden worden er twee periodes van voorbereidingen gedefinieerd  vooruitlopend op de formele introductie van het WHS.

Fase 1: Transitie naar WHS van 16 december 2020 tot 4 januari 2021

• In de periode vanaf woensdag 16 december tot maandag 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.
• Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.
• Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen op geen enkel moment meer kunnen worden verwerkt, ook niet met terugwerkende kracht vanaf 4 januari.
• Handicapcommissies kunnen in deze periode bij de NGF een ledenlijst opvragen waarin per speler zowel de EGA-handicap als de WHS-handicap zijn opgenomen.

Fase 2: Dubbele handicap vermelding van 4 januari tot 1 maart

 • Zowel de WHS- als de EGA-handicap zal worden getoond op de digitale NGFpas in de GOLF.NL app. Deze gegevens zijn ook beschikbaar via de softwareleverancier van de desbetreffende golfclub.
  • Vanaf 4 januari kunnen de spelers en de handicapcommissies de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
  • Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGAals de WHS-handicap.
  • Vanaf maandag 4 januari kunnen handicapcommissies geen handmatige handicapaanpassingen meer doen, zoals ze voor de EGA-handicaps gewend waren.
  • Van woensdag 16 december tot maandag 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart.
  • Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart.

 

GO-LIVE WHS op 1 maart:

• Vanaf 1 maart verdwijnt de oude EGA-handicap en is deze niet meer zichtbaar op de digitale pas. Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.
• Met ingang van de WHS-handicaps op 1 maart 2021 gaan ook de nieuwe baanhandicaptabellen gelden. De nieuwe tabellen komen begin februari beschikbaar.
• Handicapcommissies kunnen weer handicapaanpassingen doorvoeren. Let op, dit kan alleen voor speciale gevallen.

Effectief is er dus een transitie periode van ruim 2 maanden:

• Waarin de handicaps na het invoeren van qualifying scores aangepast worden onder het WHS-systeem en ook nog volgens het EGA-systeem.
• Waarin de commissies kunnen bekijken welke aanpassingen ze eventueel per 1 maart willen doen en kunnen hiervoor in contact treden met de desbetreffende spelers.
• Waarin aanpassingen, zoals handmatige handicapaanpassingen, onder het EGA-handicapsysteem onmogelijk zijn.
• Waarin alleen voor wedstrijden in Nederland nog de EGA-handicap gebruikt wordt en de huidige playing handicaptabellen van kracht zijn.

De NGF houdt in de komende maanden de golfclubs en golfbanen op de hoogte via www.ngf.nl/whs  waar inmiddels veel informatie te vinden is.
Golfers worden ook geïnformeerd door GOLF.NL.

Bron: KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

Ruud van Wuyckhuise, Chris van ’t Hof. 

Scroll to top