WHS – Uw WHS handicap is waarschijnlijk hoger dan uw huidige (EGA) handicap

Uw WHS handicap is waarschijnlijk hoger dan uw huidige (EGA) handicap.

Bij de invoering van het WHS vervalt je EGA-handicap en krijg je een automatisch berekende WHS-handicap. Voor de berekening van je WHS-handicap gebruikt de NGF al jouw qualifying scores vanaf 2016 .
Er is gekozen voor 2016 omdat scores vanaf dat jaar zijn bewaard in de NGF database.

De gegevens van veel spelers geven aan dat de WHS-handicap van de overgrote meerderheid van de spelers hoger zal zijn dan hun EGA-handicap. En hoe hoger de EGA-handicap, hoe groter dit effect zal kunnen zijn. Dit kan ongeveer 1 tot 3 handicapslagen zijn.
De uitzonderingen zijn spelers met een lage handicap (4 of lager). Omdat de spreiding van hun scores veel kleiner is, zal het gemiddelde van hun beste 8 dagresultaten vaak lager zijn dan hun EGA-handicap. 

Waarom zal de eerste WHS-handicap bij een deel van de golfers afwijken van de EGA-handicap die ze daarvoor hadden?
De EGA-handicap is namelijk een afspiegeling van wat je kan presteren op een topdag. En wordt dus gedreven door je beste resultaten.
De WHS-handicap weerspiegelt je handicap op je goede dagen. Dit verklaart waarom het merendeel van de handicaps bij de overgang van het EGA-systeem naar een WHS-systeem omhoog zullen gaan.

Voor de berekening van een WHS-handicap worden de laatste 20 scores van een speler gebruikt. Niet alle spelers hebben echter 20 scores in die database staan. Bij de overgang naar het WHS wordt daarom een transitietabel gebruikt.

<<== Deze transitietabel geeft ook bij minder dan 20 scores een WHS-handicap. Pas vanaf 9 scores geeft de berekende WHS-handicap een redelijke weerspiegeling van de speelsterkte van de speler.

Heeft u minder dan 20 scores vanaf 2016 dan wordt als eerste score een kunstmatige score toegevoegd die een dagresultaat oplevert dat gelijk is aan uw huidige EGA handicap.

Dit doet de NGF om te voorkomen dat met name spelers die alleen resultaten in de database hebben staan die slechter zijn dan hun huidige EGA handicap meteen een behoorlijke handicap stijging zouden krijgen. Door het toevoegen van deze ene artificiële ronde wordt de WHS-handicap in elk geval verankerd aan de laatste EGA-handicap.
Als er geen artificiële ingevoerd zou worden, dan zou de speler in waarschijnlijk een veel hogere WHS-handicap krijgen. 

Nadere toelichting

  • Op basis van de bruto scores per hole of het aantal behaalde Stableford-punten wordt een dagresultaat bepaald. Normaal wordt de WHS-handicap bepaald door het gemiddelde van de beste 8 van de laatste 20 dagresultaten, maar bij minder scores dan 20 worden voor de bepaling van de WHS-handicap ook minder dan 8 dagresultaten gebruikt. Zie hiervoor de transitietabel. 
  • Er wordt nu als eerste score een kunstmatige score ingevoerd die een resultaat oplevert gelijk aan de huidige EGA handicap. 
  • Bij een 21ste ronde valt de artificiële score weg en wordt de handicap van de speler volledig bepaald door zijn eigen resultaten.

Omdat je WHS-handicap wordt bepaald door het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten over je laatste 20 qualifying ronden, is het belangrijk om een ronde zo goed mogelijk af te maken. Want als een minder goede score toch deel gaat uitmaken van je beste 8 scores, dan levert een score met als equivalent 31 Stableford-punten een aanzienlijk beter dagresultaat op dan een score met als equivalent 26 Stableford-punten. 

Kijk voor meer informatie over het WHS bij de NGF op www.ngf.nl/whs

Bron: KONINKLIJKE NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

Ruud van Wuyckhuise, Chris van ’t Hof. 

Scroll to top