Baanbezetting

Baanbezetting, wedstrijden en reserveringen

Wedstrijden zorgen voor binding

In de enquête die begin 2017 onder de leden werd uitgezet, was één onderdeel gericht op een tevredenheidsonderzoek rond de vraag of er een juiste verdeling was tussen wedstrijden en ruimte voor vrije spelers.

De resultaten uit dat onderzoek wijzen op een grote tevredenheid. Dat blijkt niet alleen uit de cijfers, maar ook uit de opmerkingen van leden die zijn gemaakt. Ik zal proberen een en ander te ondersteunen met enkele cijfers.

  • 82% van de respondenten oordeelt dat er voldoende ruimte is voor niet-wedstrijdspelers (helemaal mee eens tot neutraal), slechts 5.3% is het daar volledig mee oneens;
  • 93% is van mening dat het jaarlijkse wedstrijdprogramma recht doet aan spelers van alle niveaus (helemaal mee eens tot neutraal), slechts 0.92 % is het daarmee helemaal oneens;
  • 93% is van mening dat er voldoende wedstrijden zijn waar men aan mee kan doen (helemaal mee eens tot neutraal), slechts 0.92% is het daar volledig mee oneens.

In de vrije ruimte die werd geboden om iets toe te voegen, komen we opmerkingen tegen die wijzen op een behoefte aan meer wedstrijden m.n. in de middagen en avonden voor 40 en 50-plussers die nog werken. Ook zijn er leden die voorstellen speciale seniorendagen te organiseren, meer jeugdwedstrijden of extra wedstrijden voor de top van de vereniging (handicap 10 of lager).  En meermaals wordt ook genoemd: ‘wedstrijden zijn sociale momenten binnen een vereniging, als er geen wedstrijden zouden zijn, zou ik veel minder komen, ik ontmoet er andere leden.’

Ondanks deze positieve reacties vond het bestuur het toch raadzaam eens goed te inventariseren hoe vaak de baan bezet wordt door wedstrijden en hoeveel vrije ruimte er is, temeer omdat enkele leden (ongeveer 10) daar in de loop van het jaar ook op aangedrongen hebben.  Om het onderzoek volledig te maken, hebben we ons niet alleen beperkt tot de wedstrijdkalender, maar hebben we in het totale onderzoek ook opgenomen de competitie en de reserveringen voor sponsorwedstrijden, voor de NGF en voor andere groepen, zodat we een completer beeld krijgen.

Wedstrijden

Het grote werk voor dit onderzoek is gedaan door Adri Rutgers en Peter Markert, die een overzicht hebben gemaakt met een schat aan data van de wedstrijden in de jaren 2015, 2016 en 2017. Zij hebben bij hun onderzoek gebruik gemaakt van e-golf4u, het programma waarin alle wedstrijden zijn opgeslagen. Uit dat programma kan precies worden opgemaakt wie wanneer aan een wedstrijd heeft meegedaan. Hen komt een bijzonder woord van dank toe.

Bijgaande staafdiagrammen laten zien dat veel meer leden dan verwacht weleens aan wedstrijden meedoen (ruim 700 verschillende leden). En ook kunnen we uitlezen hoeveel mensen in de opeenvolgende jaren vijf keer, tien keer of nog vaker mee hebben gedaan aan wedstrijden. Opmerkelijk is dat de deelname aan wedstrijden overigens nog steeds toeneemt. Zo zien we bijvoorbeeld dat in de genoemde drie jaren respectievelijk 309, 376 en 379 leden vijf keer of vaker meespeelden in een wedstrijd.

Wedstrijden hebben dus kennelijk een meerwaarde voor onze leden en een goed gevulde wedstrijdkalender wordt blijkbaar ook zeer gewaardeerd.

Competitie en reserveringen

Toch hebben we begrip voor leden die het allemaal wat veel vinden, vooral omdat er naast de wedstrijden ook nog andere reserveringen zijn die zorgen voor bezetting van de baan.

Allereerst is er de competitie, waardoor met name de zondagen en de vrijdagen in april en in de eerste week van mei behoorlijk gevuld zijn.  We begrijpen dat dat voor niet-competitiespelers vaak frustrerend is, maar competitie spelen is nu eenmaal inherent aan sport bedrijven. We doen er echter alles aan om leden goed te informeren hoe laat er op die dagen toch nog ruimte is om te spelen, want die is er meestal echt wel.

Daarnaast zijn er de afspraken met de NGF,  zij kan verenigingen verzoeken de baan (tegen betaling) af te staan voor evenementen. Dat kan zijn voor promotiewedstrijden direct aansluitend aan de competitie, maar zij kan ook de baan ‘claimen’  voor een Nederlands kampioenschap of voor een andere wedstrijd. De NGF probeert haar activiteiten weliswaar zoveel mogelijk te spreiden over alle aangesloten verenigingen, maar meestal zijn we wel een keer of twee / drie per jaar aan de beurt. Daarnaast zijn er de verschillende trainingen van de selectiejeugd en van (Jong) Oranje. Hier betreft het doorgaans echter slechts maximaal een uur baanbezetting voor de start van enkele flights.

Tot slot zijn er de reserveringen, teesluitingen die ons ook geld opleveren uiteraard en voor de financiële gezondheid van de club is ook dat van groot belang. We doen er echter alles aan om die reserveringen te beperken tot de weekdagen. In het afgelopen jaar betrof het enkele sponsoractiviteiten, waarvoor een beperkte baansluiting was gereserveerd en een twintigtal teesluitingen van een tot anderhalf uur voor kleinere groepen.

Shotgun

Een vaak terugkerende ergernis zijn de shotgunwedstrijden, met name in oktober, de maand waarin het seizoen wordt afgesloten. In de overige maanden valt het overigens wel mee met shotguns, want over het algemeen zijn het er niet meer dan twee. Men moet echter goed bedenken dat een shotgun wedstrijd het best geschikt is voor populaire wedstrijden, waaraan 72 – 100 leden meedoen. Immers de baan is dan na viereneenhalf tot vijf uur weer helemaal vrij.

De wedstrijdcommissie (WeCom) heeft ons beloofd er alles aan doen om u tijdig te informeren als shotgunwedstrijden geen doorgang vinden wanneer de inschrijving daarvoor te laag is.

Informatie

Met het vernieuwen van de website, blijkt het steeds eenvoudiger te worden u goed te informeren over teesluitingen en we zullen daar zeker gebruik van maken.

In de wedstrijdkalender, die zo duidelijk mogelijk zal worden gepubliceerd voor alle leden, kunt u zien dat de WeCom er ook alles aan heeft gedaan om in de weekenden tijd te reserveren voor vrije spelers. Voor de maanden mei en juni vragen wij echter meer geduld van u allen, want dan hebben we niet alleen te maken met de uitloop van de competitie, ook zijn er clubkampioenschappen en wordt er een hele feestweek georganiseerd in verband met de lustrumviering.

Weekoverzicht

Over het algemeen kunnen we echter stellen dat er iedere dag (buiten de competitie en buiten reserveringen) wel dagdelen (ochtenden of middagen/ avonden) helemaal vrij zijn voor niet-wedstrijdspelers.

dagOchtendmiddagMiddagAvond
maochtend vrij13.00-15.00  (9 holes) maandagmiddaginloopna 15.00 vrijVrij
di9.30-11.30 damesdag14.00-15.00 STAP 3 (9 holes)na 15.00 vrijVrij
woVrijvrijvrij                           17.00 uur (half juni-eind aug ) 9 holes
do9.30-12.30                herendagvrijvrij17.00 -18.30 DAS (half mei – half augustus)
vrijVrijvrijvrijVrij
za9.30-13.30  maandbeker 1xp.m.

9.30-12.30     Fairway-cup 1xp.m.

vrijvrijVrij
zo9.30-11.30         Papendalbeker 1xp.m. vrijvrijVrij

Tot slot

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over de baanbezetting en over het hoe en waarom van de feitelijke baanbezetting. De wedstrijden blijken voor veel leden de lijm van de vereniging te zijn, het bindende element, waarbij ze andere leden kunnen ontmoeten, waarna er vaak ook tijd is voor een gezellig samenzijn met niet zelden een hapje en een drankje tot slot. Dat is ook de kracht van een vereniging: samen golfen en samen genieten.

M.Thérèse Swart, bestuurslid

Scroll to top