Over de

Privacy Officer

Alle organisaties die persoonsgegevens registreren, verwerken en delen, moeten voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt dus ook voor de Edese GC Papendal. Voor deze taak heeft het bestuur een Privacy Officer benoemd: Bert Kabbes.

Bert Kabbes is per e-mail te bereiken op privacyofficer@edesegcpapendal.nl of via 06-53485366.

Positie Privacy Officer

De Privacy Officer fungeert geheel onafhankelijk. Hij rapporteert rechtstreeks aan het bestuur en werkt nauw samen met de ICT-commissie. Hij is beschikbaar voor leden van de Edese GC Papendal, externe organisaties en personen waarmee wij een relatie onderhouden. U kunt bij hem terecht met al uw vragen, klachten of suggesties over privacy en/of gegevensbescherming.

Wat is onze rol?

De Privacy Officer moet onder meer:

  • zorgen dat we de vereiste organisatorische en technische maatregelen nemen die de AVG voorschrijft;
  • voorstellen initiëren voor dit soort maatregelen;
  • onvolkomenheden signaleren;
  • optreden als contactpersoon voor privacyvragen;
  • erop toezien dat persoons- en contactgegevens en gevoelige verenigingsinformatie niet worden misbruikt.

Verwerkersovereenkomsten externe organisaties

Er zijn externe organisaties die om functionele, technische of ICT-beheer redenen toegang hebben tot persoonsgegevens die de Edese GC Papendal heeft geregistreerd. Om te borgen dat ze conform de AVG-eisen werken, sluiten we altijd speciale ‘verwerkersovereenkomsten’ met deze partijen af.

Privacy Officer