Clubwedstrijden en regels

Wedstrijden van de Wedstrijdcommissie

Algemeen

 • Voor de maandelijkse seriewedstrijden, waarbij een klassement wordt opgemaakt, te weten de Papendalbeker en Runners Up, geldt het volgende:
  • Een deelnemer wiens handicap dusdanig wijzigt dat hij in een andere categorie valt dan die waar hij al in gestart is en meegespeeld heeft, mag éénmalig overstappen;
  • Een deelnemer heeft altijd het recht om in één seizoen aan slechts één serie mee te doen, ongeacht wijziging van handicap;
  • Een deelnemer kan per weekend maar aan één seriewedstrijd deelnemen;
 • Clubkampioenschappen (Matchplay en Strokeplay) zijn uitsluitend voor leden. Kennismakingsleden zijn uitgesloten voor deelname;
 • Dames Senioren en Heren Senioren zijn diegenen die één dag voor de desbetreffende wedstrijd de leeftijd hebben bereikt van 50 jaar.

De volgende wedstrijden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie:

 • STAP 3
 • NGF Competitiewedstrijden
 • Jeugdwedstrijden
 • Old Grand Dad
 • Hofmeesterwedstrijd
 • Leden initiatieven
 • Golf/Bridge wedstrijden

Meer informatie over deze wedstrijden zijn te vinden op de pagina Overige wedstrijden.

Open Clubkampioenschappen Strokeplay

Opzet
 • De Open Clubkampioenschappen Strokeplay worden eenmaal per jaar gehouden;
 • De spelvorm is bruto strokeplay – dus zonder handicapverrekening;
 • Er wordt gespeeld in twee categorieën met een maximale WHS handicap van 24.0.
Inschrijving
 • De inschrijving sluit om 16:00 uur op de woensdag voorafgaande aan het kampioenschap;
 • Kennismakingsleden zijn uitgesloten van deelname;
 • De handicap bij sluiting van de inschrijving is bepalend voor deelname; daarna gelopen Q-kaarten hebben hierop geen invloed meer;
 • Het maximaal aantal deelnemers per categorie is 66;
 • Bij overintekening worden naast de titelverdediger de overige startplaatsen toegewezen op basis van de laagste handicap, waarbij de wedstrijdleiding het recht heeft om per categorie één speler en één speelster op basis van een “wild card” in te schrijven;
Wedstrijdindeling
 • Zaterdag (2 x 18 holes):
 • De flight-indeling en starttijd voor de te spelen ronden worden op handicap bepaald.
 • Zondag (1x 18 holes):
 • De flight-indeling en starttijd worden bepaald door de tussenstand na de eerste dag van het kampioenschap, waarbij de best geklasseerden als laatste zullen starten.
Spelregels
 • Bij discussie over de toepassing van de spelregels raadpleegt de wedstrijdleiding een referee.
 • Bij beslissingen heeft de referee de hoogste autoriteit; zijn beslissingen zijn voor zowel deelnemers als wedstrijdleiding bindend en onherroepelijk.
Gebruik van caddies en handicarts
 • Deelnemers mogen gebruik maken van de diensten van een caddy, echter uitsluitend nadat de naam van de caddy voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding is medegedeeld. Bij overtreding volgt diskwalificatie.
 • Deelnemers mogen in principe geen gebruik maken van een buggy. Eventueel gebruik van een buggy kan worden toegestaan, mits dit is goed gekeurd door de wedstrijdleiding.
Winnaar
 • De winnaar bij de Dames en de heren is degene met de laagste bruto score over 54 holes.
 • Bij gelijke eindstand voor de eerste plaats wordt aansluitend op de laatste ronde een “sudden death” gespeeld op de daartoe door de wedstrijdleiding vooraf aangewezen holes.
 • Bij gelijke stand voor de overige plaatsen wordt het klassement bepaald naar de score over (achtereenvolgens) de laatste 36, 18, 9, 6, 3 dan wel 1 hole(s).
 • De winnaars zijn Clubkampioen Strokeplay Edese Golf Club Papendal.
Overige bepalingen
 • Alle wedstrijdronden zijn qualifying;
 • Als de clubkampioenschappen door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden voltooid dan zal er worden gekeken of het toenooi kan worden voltooid op een ander tijdstip. Is dit niet mogelijk dan zal de stand na de laatste volledig gespeelde ronde de eindstand zijn..

Clubkampioenschappen Strokeplay Senioren

Opzet
 • De Clubkampioenschappen Strokeplay Senioren worden eenmaal per jaar gehouden;
 • De spelvorm is bruto strokeplay – dus zonder handicapverrekening;
 • Er wordt gespeeld in vier categorieën: Dames 50+ en 65+ en Heren 50+ en 65+, met een maximale handicap van 24.0.
Inschrijving:
 • De inschrijving sluit om 16:00 uur op de woensdag voorafgaande aan het kampioenschap;
 • Kennismakingsleden zijn uitgesloten van deelname;
 • De handicap bij sluiting van de inschrijving is bepalend voor deelname; daarna gelopen Q-kaarten hebben hierop geen invloed meer.
 • Het maximaal aantal deelnemers per categorie is 32;
 • Bij overintekening worden naast de titelverdediger de overige startplaatsen toegewezen op basis van de laagste handicap, waarbij de wedstrijdleiding het recht heeft om per categorie één spel(st)er op basis van een “wild card” in te schrijven;
 • De inschrijving staat open voor alle leden die een leeftijd hebben bereikt van 50 jaar of ouder.
Wedstrijdindeling:
 • Zaterdag: 1e ronde van 18 holes op basis van handicap;
 • Zondag: 2e ronde op basis van het klassement van de 1e ronde.
Spelregels
 • Bij discussie over de toepassing van de spelregels raadpleegt de wedstrijdleiding een referee.
 • Bij beslissingen heeft de referee de hoogste autoriteit; zijn beslissingen zijn voor zowel deelnemers als wedstrijdleiding bindend en onherroepelijk.
Gebruik van caddies en handicarts
 • Deelnemers mogen gebruik maken van de diensten van een caddy, echter uitsluitend nadat de naam van de caddy voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding is medegedeeld. Bij overtreding volgt diskwalificatie.
 • Het gebruik van een handicart is in principe niet toegestaan. In overleg met de wedstrijdleiding mag hiervan worden afgeweken. Als het desbetreffende lid in andere wedstrijden ook gebruik mag maken van een handicart en eenmaal begonnen met het kampioenschap is het niet toegestaan om over te stappen naar het gebruik van een handicart.
Overige bepalingen
 • Als de clubkampioenschappen door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden voltooid zijn er twee mogelijkheden:
  1. De wedstrijd wordt afgelast en er zijn geen winnaars.
  2. Er wordt in overleg met de deelnemers voor de resterende wedstrijden een nieuwe datum vastgesteld.

Clubkampioenschappen Matchplay

 • Opzet
  • De Clubkampioenschappen Matchplay worden eenmaal per jaar gehouden;
  • De spelvorm is matchplay zonder handicapverrekening. Als er na 18 holes geen winnaar is (eindstand is All Square) volgt er een Sudden Death Play-off vanaf hole 1, vervolgens hole 2, enz. Alleen in de finale wordt bij gelijke eindstand door de wedstrijdleiding aangegeven op welke holes de Play-off wordt gespeeld;
  • Er wordt gespeeld in zes categorieën: 3 bij de Heren en 3 bij de Dames;
  • Deelnemers jonger dan de eisen van een bepaalde categorie mogen deelnemen in een categorie met een jongere leeftijdscategorie. Bent u bv. 66 jaar dan kunt u zich ook inschrijven voor de Heren 65+ en de Open Categorie.
Inschrijving
 • De inschrijving sluit op zaterdagochtend 13 mei 2023 09:00 uur;
 • Van 15 mei 2023 t/m 31 mei 2023 kunnen de deelnemers die in aanmerking voor een voorronde deze zelfstandig plannen;
 • Het maximum aantal inschrijvingen per categorie is 24;
 • Bij meer dan 24 deelnemers in een categorie worden de startbewijzen toegekend op basis van de laagste handicap, waarbij de wedstrijdleiding het recht heeft om per categorie één speler op basis van een Wild Card in te schrijven;
 • De handicap bij sluiting van de inschrijving is bepalend voor deelname en/of plaats in het wedstrijdschema; daarna gelopen Q-kaarten hebben hierop geen invloed meer;
 • Indien twee of meer spelers over een gelijke handicap beschikken bepaalt de wedstrijdleiding door middel van loting over deelname en/of plaats in het wedstrijdschema;
 • De wedstrijdleiding kan bepalen dat bij het vervallen van een categorie twee of meer categorieën worden samengevoegd. De deelnemers van de vervallen groep zullen hier tijdig over worden geïnformeerd.
Kwalificatieronde

Dit kampioenschap wordt gespeeld in een “knock out” wedstrijdschema van 8 of 16 deelnemers in het finale weekend;

Minder dan 8 deelnemers:

 • Bij minder dan 8 deelnemers zal er op zaterdag 1 ronde worden gespeeld;
 • Indeling 1e ronde 1-8, 2-7, 3-6 en 4-5;
 • Als er bv 7 deelnemers zijn dan heeft de nummer 1 geplaatst op zaterdag een bey;
 • Op zondag wordt er in de ochtend een halve finale gespeeld en in de middag wordt de grote en kleine finale gespeeld;
 • Deelname aan de kleine finale is verplicht.

Meer dan 8 deelnemers maar minder dan 8 deelnemers;

 • Indien in een of meerdere categorieën meer dan 8 deelnemers zich hebben ingeschreven, wordt er voorafgaand aan het finaleweekeinde een kwalificatieronde gespeeld;
 • Op de zaterdag in het finaleweekend wordt er 1 ronde gespeeld;
 • Op zondag wordt er in de ochtend een halve finale gespeeld en in de middag wordt de grote en kleine finale gespeeld;
 • Deelname aan de kleine finale is verplicht.

Meer dan 16 deelnemers;

 • Indien in een of meerdere categorieën meer dan 16 deelnemers zich hebben ingeschreven, wordt er voorafgaand aan het finaleweekeinde een kwalificatieronde gespeeld;
 • Op de zaterdag in het finaleweekend worden er 2 ronden gespeeld;
 • Op zondag wordt er in de ochtend een halve finale gespeeld en in de middag wordt de grote en kleine finale gespeeld;
 • Deelname aan de kleine finale is verplicht.

De spelvorm voor de kwalificatieronde is identiek aan die van het kampioenschap: 18 holes matchplay zonder handicapverrekening.

Wedstrijdindeling
 • Zaterdag: ’s ochtends worden de achtste finales en ’s middags de kwartfinales gespeeld.
 • Zondag: ’s ochtends de halve finales en ’s middags de finale om het kampioenschap en de kleine finale om de 3e/4e plaats.
Spelregels
 • Bij discussie over de toepassing van de spelregels raadpleegt de wedstrijdleiding een referee.
 • Bij beslissingen heeft de referee de hoogste autoriteit; zijn beslissingen zijn voor zowel deelnemers als wedstrijdleiding bindend en onherroepelijk.
Gebruik van caddies en handicarts
 • Deelnemers mogen gebruik maken van de diensten van een caddy, echter uitsluitend nadat de naam van de caddy voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding is medegedeeld. Bij overtreding volgt diskwalificatie.
 • Het gebruik van een handicart is in principe niet toegestaan. In overleg met de wedstrijdleiding mag hiervan worden afgeweken. Als het desbetreffende lid in andere wedstrijden ook gebruik mag maken van een handicart en eenmaal begonnen met het kampioenschap is het niet toegestaan om over te stappen naar het gebruik van een handicart.
Overige bepalingen
 • Als de clubkampioenschappen door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden voltooid zijn er twee mogelijkheden:
  1. De wedstrijd wordt afgelast en er zijn geen winnaars.
  2. Er wordt in overleg met de deelnemers voor de resterende wedstrijden een nieuwe datum vastgesteld.

Maandbeker/Medal of the Medalist

Opzet
 • De Maandbeker wordt, zoals de naam al aangeeft, in de periode maart tot en met september maandelijks gespeeld;
 • Bij elke Maanbeker (1, 2 en 3) plaatsen zich 3 spelers voor de Medal Of The Medalist;
 • De Medal Of The Medalist is de afsluitende wedstrijd voor de Maandbekerwedstrijden;
 • De Maandbeker 1 en Maandbeker 2/3 worden afwisselend op een zaterdag en een zondag gespeeld.

Maandbeker 1

 • De Maandbeker I is een strokeplay wedstrijd met handicapverrekening;
 • De Heren spelen van Wit en de Dames van Blauw;
 • Maximale handicap is 14,9;
 • De twee spelers met de beste netto score plaatsen zich voor de Medal Of The Medalist;
 • De speler met de beste bruto score plaats zich voor de Medal Of The Medalist;
 • Is deze speler al als 1e of 2e geeindigd bij de netto uitslag dan plaatst zich de speler met de derde netto score zich voor de Medal Of The Medalist;

Maandbeker 2 en 3

 • De Maandbeker 2 en 3 is strokeplay wedstrijd met stableford telling voor spelers met een handicap van 10,0 t/m 54;
 • Het totaal aantal inschrijvers van de Maandbeker 2/3I worden op basis van oplopende handicap in twee groepen verdeeld over de Maandbeker 2 en 3 wedstrijd;
 • Maandbeker 2 spelen de heren van geel en dames van rood;
 • Maandbeker 3 hebben de spelers een vrije keuze;
 • De beste 3 van de Maandbeker 2 en beste 3 van de Maandbeker 3 plaatsen zich voor de Medal of the Medalists.

Medal of the Medalists

 • De Medal of the Medalists is de finale van de Maandbeker 1, 2 en 3 wedstrijden;
 • Bij elke gespeelde Maandbeker plaatsen zich 3 spelers voor deze wedstrijd;
 • Wedstrijdvorm is strokeplay met stableford telling;
 • De Heren spelen van Geel en de Dames van de rood;
 • De deelnemers van deze wedstrijd ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deelname;
 • Winnaar van de Medal of the Medalists is de deelnemer met het hoogst aantal punten.

Papendalbeker

Opzet:
 • De Papendalbeker is een jaarlijkse seriewedstrijd voor dames en heren met een maximale handicap van 14,9);
 • Het maximale aantal deelnemers is 45;
 • De spelvorm is Strokeplay en de uitslag is op basis van de laagste netto score;
 • Indien het deelnemersveld dit toestaat (> 70 deelnemers) is de laatste wedstrijd in de serie een shotgun wedstrijd.
Keuzemogelijkheid afslagplaatsen:
Bekerwinnaar:
 • Per wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna telkens met één punt minder wordt afgeteld tot 1 wedstrijdpunt voor de tiende plaats;
 • Het klassement wordt berekend op basis van het puntentotaal van de beste 4 wedstrijden;
 • De winnaar van de Papendalbeker is degene die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft gescoord;
 • Bij een gelijke stand wint degene die op de datum van de 1e seriewedstrijd de laagste handicap heeft.

Runners-Up I en IX

Opzet:
 • De Runners-Up is een  jaarlijkse seriewedstrijd voor dames en heren als voorbereiding op de Papendalbeker.
 • Runners-Up is voor handicap 10,0 t/m 54 met maximaal 60 deelnemers; start om 09:28 uur.
 • De wedstrijdvorm is Stableford.
 • De uitslag is op basis van het hoogste aantal stableford punten.
Splitsing deelnemers bij veel inschrijvingen:
 • Bij 40 deelnemers of meer zal de wedstrijd in twee gelijke groepen worden verdeeld op basis van uw handicap;
 • Bv. bij 45 deelnemers zullen er twee groepen worden gemaakt. 1 Groep met 22 deelnemers en 1 groep met 23 deelnemers;
 • Dit wordt gedaan om lange wachtijden na binnenkomst te voorkomen;
 • Iedere groep krijgt een aparte uitslag en deze telt volledig mee voor het eindklassement
Keuzemogelijkheden afslagplaatsen:
Bekerwinnaar:
 • Per wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna met telkens één wedstrijdpunt minder wordt afgeteld tot 1 voor plaats nummer tien.
 • Het klassement wordt berekend op basis van het puntentotaal van de beste vijf wedstrijden.
 • De winnaar van de Runners-Up is de speler die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft.
 • Bij gelijke stand wint de speler die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft.

Opzet:

 • De DAS is een jaarlijkse seriewedstrijd voor dames en heren in handicapcategorie I t/m III (maximale handicap is 18,4);
 • Het maximale aantal deelnemers is 24, minimumleeftijd 16 jaar en introductie is toegestaan;
 • De uitslag is op basis van het hoogste aantal stableford punten (netto);
 • Het minimale aantal deelnemers om de wedstrijd door te laten gaan is 8.

Keuzemogelijkheid afslagplaats:

Eindwinnaar:

 • Per wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna telkens met één punt minder wordt afgeteld tot 1 wedstrijdpunt voor de tiende plaats;
 • Het klassement wordt berekend op basis van het puntentotaal van de beste acht wedstrijden;
 • De winnaar van de DAS is degene die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft;
 • Bij een gelijke stand wint degene die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft;
 • Scorekaarten moeten COMPLEET worden ingevuld; verkeerd of onvolledig ingeleverde scorekaart is No-Return.

Damesbeker (Dames Dinsdag)

Opzet
 • De dinsdag is voorbehouden aan de dames. Er wordt volgens een vast schema gespeeld (zie Teesluitingen).
 • Het minimale aantal deelnemers om de wedstrijd door te laten gaan is 12.
Wedstrijden en tee-keuzemogelijkheden
Bijzonderheden
 • Naast de hierboven genoemde wedstrijden wordt er maandelijks matchplay of een andere NQ-spelvorm gespeeld.
Bekerwinnaars
 • Bij de Dames Dinsdag zijn er twee seriewedstrijden: de 18 holes Damesbeker en de 9 holes Damesbeker.
 • Per Q-wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna met telkens één wedstrijdpunt minder wordt afgeteld tot 1 voor plaats nummer tien.
 • De twee klassementen Dames en Dames IX worden berekend op basis van het puntentotaal van de beste acht wedstrijden.
 • De winnaar van de Damesbeker en de winnaar van de Dames IX zijn de speelsters die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben behaald.
 • Bij gelijke stand wint de speelster die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft.

Herenbekers (Heren Donderdag)

Opzet
 • Op de Heren Donderdag worden meerdere soorten van wedstrijden gespeeld.
Wedstrijden en tee-keuzemogelijkheden
Bijzonderheden
 • De categorie Heren IX speelt aansluitend aan de Heren c.q. Heren II wedstrijden.
 • De wedstrijdleiding kan incidenteel een afwijkende teekleur bepalen.
 • Bij het passeren van de 20,9 – 21 handicapgrens gedurende het seizoen is een overstap van Heren I naar Heren II (of omgekeerd) mogelijk. Deze overstap is éénmalig en behoeft goedkeuring van de wedstrijdleiding. Let op: tot dan behaalde wedstrijdpunten (zie verderop) kunnen niet worden meegenomen naar de nieuwe categorie.

Bekerwinnaars

 • Bij de Heren Donderdag zijn er drie seriewedstrijden: de 18 holes Heren I, Heren II en de Heren IX. Voor de Heren wedstrijden wordt geen klassement bijgehouden.
 • Per Q-wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna met telkens één wedstrijdpunt minder wordt afgeteld tot 1 voor plaats nummer tien.
 • De drie klassementen Heren I, Heren II en Heren IX worden berekend op basis van het puntentotaal van de beste 13 wedstrijden. Bij de Heren IX tellen alleen de wedstrijden mee met 8 of meer deelnemers.
 • De winnaars van de drie Heren-bekers zijn de spelers die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten in het desbetreffende klassement hebben.
 • Bij gelijke stand wint de speler die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft.

Afsluiting van het seizoen

 • Ter afsluiting van het seizoen vindt eind oktober / begin november het zogenaamde “potverteren” plaats.
 • Het totaal van de ontvangen inleggelden van de wedstrijden – minus de kosten van de uitgereikte prijzen etc. gedurende het wedstrijdseizoen – wordt besteed aan prijzen, consumpties en een consumptie aan tafel.
 • Voor diegene, die aan een minimaal aantal (aantal afhankelijk) wedstrijden heeft deelgenomen, is het diner gratis. Anderen kunnen met bijbetaling ook mee dineren.

U bent van harte welkom!

Bestuursbeker

Om deze wisselbeker wordt gespeeld tijdens een jaarlijkse wedstrijd, waarbij de “werkers” in de club (en hun partners) de gast zijn van het bestuur; er is geen vaste spelvorm en de wedstrijd is non-qualifying. Er is geen inleggeld verschuldigd.

 • De Bestuursbeker gaat naar het bestuurs-/commissielid met de beste score.
 • Partners en eventuele andere niet-bestuurs-/commissieleden dingen mee naar de dagprijzen, maar niet naar de Bestuursbeker.

Champagnebeker

Eén van de meest exclusieve bekers, aangezien deze wedstrijd slechts zelden gespeeld kan worden. Deze Nieuwjaarshappening vindt plaats voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van het bestuur (die altijd doorgaat!). Er is geen vaste spelvorm en de wedstrijd is non-qualifying.

Maandagmiddag Inloop (MMI)

Opzet

Mede om in de behoefte van een 9-holes wedstrijd te voorzien is er wekelijks op maandagmiddag een inloopwedstrijd, een prettig en ontspannen ontmoetingspunt voor spelers uit alle handicapcategorieën. de hcp categorie 1 t/m 6. Het betreft een non-qualifying inloopwedstrijd met standing.

Inschrijving en wedstrijdindeling

 • Iedereen kan zich tussen 12.30 en 13.30 aanmelden bij de wedstrijdtafel, om vervolgens door de wedstrijdleiding te worden ingedeeld.
 • Als er meer dan 40 deelnemers zijn dan wordt de wedstrijd in tweeën gesplitst, dit om lang wachten op de prijsuitreiking te voorkomen.

Bijzonderheden

 • Deelnemers uit handicapcategorie 6 spelen van de oranje tee en zijn verplicht een Q-kaart te lopen. Voor deelnemers uit handicapcategorie 1 t/m 5 is dit naar keuze.
 • Iedereen die meer dan 18 stableford punten behaald gaat in ieder geval – alleen voor deze wedstrijd – in handicap naar beneden.

Zomeravond Inloop

Opzet

Elke woensdagavond van begin juni tot en met eind augustus  zijn er 9 holes zomeravond-inlopen.

Kom rechtstreeks uit uw werk of vanuit huis om nog even van de baan, golfen en zomeravonden te genieten. Deze inlopen zijn bedoeld om clubleden elkaar in ontspannen sfeer te laten ontmoeten. Voor nieuwe (kennismakings-) leden een leuke manier om kennis te maken met andere clubleden.

Na afloop kunt u beslissen om gezamenlijk te blijven eten (speciale menu’s van de Hofmeester).

Inschrijving en wedstrijdindeling

De inschrijving is tussen 16.45 en 18.15 aan de wedstrijdtafel. De eerste flight start om 17.00 uur. De wedstrijd heeft standing.

De organisatie is in handen van Marjan Wanschers en Linda van Wuyckhuise.

Dagprijzen en bekerwinnaar

 • Elke wedstrijd zijn er vouchers te winnen en Keniaanse houten “birdies” te veroveren.
 • Zoals bij alle inlopen van onze club worden uw resultaten verwerkt in een klassement. Tijdens de slotavond vindt de trofee-uitreiking plaats.

"Landelijke" wedstrijden

Familietoernooi

Spelvorm: Greensome Stableford met handicapverrekening.
Omdat er voor een goed doel wordt gespeeld zal een inleggeld worden gevraagd van tenminste € 10,00 per persoon. De clubwinnaars worden uitgenodigd voor de landelijke halve finales. Deelname is slechts mogelijk wanneer de handicap van de beide spelers voldoet aan de gestelde eisen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Golf.nl.

Dubbele Handicap Toernooi

Een wedstrijd waarbij het inleggeld ten goede komt aan de Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten (NGG). Er wordt een inleggeld gevraagd worden van tenminste € 10,00 per persoon. De clubwinnaar wordt uitgenodigd voor de landelijke finale.

Gelegenheidswedstrijden

Naast de hiervoor genoemde wedstrijden en de “landelijke wedstrijden” zijn er nog enkele incidentele, non-qualifying clubwedstrijden:

 • Openingswedstrijden: verschillende spelvormen.
 • Paaswedstrijd (Paasmaandag): spelvorm wordt jaarlijks bepaald.
 • Koningswedstrijd (Koningsdag): spelvorm wordt jaarlijks bepaald.
 • Dauwtrapwedstrijd (Hemelvaartsdag): Spelvorm wordt jaarlijks bepaald (shotgun)
 • Summer Shoot-out: wedstrijd over drie dagen met verschillende spelvormen.
 • Ledeninvitatie: spelvorm wordt jaarlijks bepaald.
 • Grand Prix de l’Automne: greensome stableford met handicapverrekening.
 • Cross Country: kris kras door de baan heen.
 • Vossenjacht: de vos zet de score per hole, wie komt het dichtste bij.

Reglement Mixed MatchPlay Ladder Competitie EGCP

 1. In de maanden mei tot en met oktober wordt een laddercompetitie gespeeld waarbij de spelers zelf afspraken maken voor hun onderlinge ontmoetingen.
 2. Doel van de competitie is het zo hoog mogelijk eindigen op de ladder door uitdaging van hoger op de ladder geplaatste spelers.
 3. Deelname staat open voor alle leden, dames en heren, met een exact handicap tot 36 op de dag van hun aanmelding voor de competitie.
 4. Opgaaf geschiedt door inschrijving op de wedstrijd via e-golf4u, en na sluiting van de inschrijving per e-mail aan het adres van de coördinator; de aanmelding is definitief na ontvangst van het deelnamebedrag van € 5,- op bankrekening nummer NL 35 INGB 0670 3431 10 ten name van de Edese Golf Club Papendal, onder vermelding van lidcode en het kenmerk “MMP”.
 5. De wedstrijden worden gespeeld over achttien holes. Indien de uitdager en de uitgedaagde dat beiden wensen, kunnen zij afspreken dat hun wedstrijd over negen holes wordt gespeeld, tenzij het de eindwedstrijd betreft. Een eventuele negen-holes wedstrijd wordt gespeeld vanaf hole 1 of hole 10, ter keuze van de spelers; komen zij daarover niet tot overeenstemming dan wordt de keuze door loting bepaald.
 6. Er wordt gespeeld met 100% handicapverrekening, waarbij de uitkomst tot 0.4 wordt afgerond naar beneden en de uitkomst van 0.5 en hoger naar boven. Bepalend is het aantal slagen op het moment van de wedstrijd.
 7. De keuze van welke kleur tee wordt gespeeld is aan de individuele speler.
 8. De wedstrijden hebben geen voorrang in de baan.
 9. De deelnemers worden op de ladderpiramide ingedeeld op volgorde van handicap. Bij aanvang van de competitie staan de twee deelnemers met de hoogste handicaps op de tweede trede van de ladderpiramide en de deelnemers met de laagste handicaps onderaan.
 10. Spelers die zich na de aanvang van de competitie aanmelden worden onderaan de ladder toegevoegd.
 11. Een speler kan iedereen die in de rij direct boven hem of haar staat, uitdagen.
 12. Indien de uitdagende partij wint van de uitgedaagde partij, ruilen zij op de ladder van plaats. Bij gelijk spel of verlies door de uitdagende partij, blijven de posities van partijen ongewijzigd.
 13. De speler die op een door de wedstrijdcommissie te bepalen datum in de maand oktober – zijnde de dag van de Vossenjacht, die van de Medal of the Medalists wedstrijd of die van de Finals – bovenaan staat, is de winnaar en ontvangt een wisselbeker.
 14. Elke speler mag zo vaak hij/zij wil iemand uitdagen. Voor een vlot verloop van de competitie worden deelnemers geacht mee te werken aan de totstandkoming van een afspraak op redelijke termijn, bij voorkeur binnen een week na de uitdaging. Het weigeren van een uitdaging is niet toegestaan en het vertragen van de totstandkoming van een afspraak is alleen toegestaan indien de uitgedaagde daarvoor gegronde reden heeft, zo nodig ter beoordeling van de wedstrijdcoördinator.
 15. Indien een speler een uitdaging weigert dan wel het maken van een afspraak ongefundeerd vertraagt dan kan de wedstrijdcoördinator beslissen dat de partij geacht wordt te zijn gespeeld en te zijn gewonnen door de uitdager.
 16. Een speler mag slechts één wedstrijd gepland hebben en voorwaardelijke afspraken (bijvoorbeeld om te spelen tegen de winnaar van een partij) zijn niet toegestaan.
 17. De verliezer van een wedstrijd kan niet binnen twee weken na die wedstrijd de winnaar ervan uitdagen.
 18. De uitdager zorgt voor de reservering van een starttijd voor beide partijen over achttien, dan wel, indien afgesproken, negen holes.
 19. Alle speelafspraken worden, zodra zij zijn gemaakt, doorgegeven aan de wedstrijdcoördinator. Indien is afgesproken dat de wedstrijd over negen holes wordt gespeeld, wordt dat bij het doorgeven van de afspraak vermeld. Alle uitslagen worden, zodra zij bekend zijn, eveneens doorgegeven aan de wedstrijdcoördinator. Voor het doorgeven van de afspraken en de uitslagen zijn beide partijen verantwoordelijk. E-mailcorrespondentie met de wedstrijdcoördinator als hier bedoeld vindt plaats met de andere partij in de “cc”.
 20. De wedstrijdcoördinator vermeldt geplande wedstrijden en de uitslagen van gespeelde wedstrijden op een voor de deelnemers digitaal toegankelijke plaats.
 21. De ladder wordt gesloten op 15 oktober. De twee spelers die op die dag op de tweede rij staan, maken een afspraak voor eindwedstrijd, die uiterlijk op de hiervoor onder 13 vermelde datum gespeeld moet zijn. Indien na het spelen van de achttien holes er een gelijke stand is dan zal de wedstrijd worden beslist door een sudden death play-off vanaf de hole waarop de wedstrijd werd gestart.

 

 

Wedstrijden van de Wedstrijdcommissie