Clubhuiscommissie (concept)

Samenstelling

• Henk Roodzantvoorzitter
• Hetty Vermeulencommissielid
• Fred van den Ingcommissielid

 

Taken en verantwoordelijkheden

De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor het bouwkundig en huishoudelijk onderhoud van alle ruimten van de Edese Golf Club Papendal. De clubhuiscommissie doet op verzoek van het bestuur en binnen door het bestuur opgestelde kaders voorstellen voor noodzakelijke aanpassingen en renovaties van het clubhuis. Tevens ziet zij er in het algemeen op toe dat de clubzaal, de keuken, de hal, de kleedkamers en de sanitaire voorzieningen er verzorgd en up to date blijven uitzien. Kleine mankementen en reparaties worden opgelost in samenspraak met de Hofmeester. Grotere reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden in opdracht gegeven na overleg met het bestuur. Alle grote investeringen moeten worden voorgelegd aan de leden van de Edese Golf Club Papendal.

De voorzitter van de clubhuiscommissie is lid van het bestuur en eindverantwoordelijk voor alle clubhuiszaken. Hij coördineert activiteiten, vertegenwoordigt de commissie en voert overleg met derden, ook buiten de vereniging.

Clubhuisreglement

De clubhuiscommissie weet zich bij haar verantwoordelijkheid gesteund door een clubhuisreglement, dat een uitvloeisel is van het Huishoudelijk Reglement en waar in het Klacht- en Sanctiereglement naar wordt verwezen. Hierin is o.a. ook vastgelegd dat bij afwezigheid van de clubhuiscommissaris de verantwoordelijkheid voor een juiste gang van zaken berust bij de pachter van het horecagedeelte of diens vervanger.

Wij stellen het op prijs als u kennis neemt van de Huis- en gedragsregels clubhuis.

Bijgewerkt: 11 januari 2017

Scroll to top