Extra Corona Maatregelen

Tijdelijke Maatregelen (Beperkingen i.v.m. het corona virus): Terug naar ballenspiraal

< Update 8 augustus 2020 >

Algemeen
Het bestuur heeft besloten zo veel mogelijk terug te gaan naar normaal. Dit houdt in: starten vanaf hole 1 met gebruik van de ballenspiraal en bepaalde tijden voor het spelen van een 4-bal.
Wel registratie, zonder verplichte starttijden.
De richtlijnen van de NGF, RIVM en het outbreak management team van de overheid blijven leidend en kunnen dus zorgen voor een hernieuwde aanscherping van de regels.
Mochten de corona besmettingsgetallen ook binnen onze veiligheidsregio stijgen, dan wijzigt zich vanzelfsprekend de situatie.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat wij niet de oorzaak zijn van een aanscherping van de regels, waarmee wij al een tijd bekend zijn:
• blijf thuis als u of een van uw huisgenoten grieperig is of koorts heeft en laat u testen;
• houdt 1,5 meter afstand;
• was regelmatig uw handen;

Registratie
Na de persconferentie van donderdag 6 augustus waarbij registratie voor alle horeca bezoekers weer is aangescherpt, is besloten dit ook voor alle golfspelers te laten gelden.
Vanaf zaterdag 8 augustus ligt er een map met inschrijflijsten gereed bij hole 1 (bij regen op de wedstrijdtafel in het clubhuis)
Gebruikt u svp uw eigen potlood, vermeldt uw tijdstip van inschrijven en de lidcodes per flight

Ballenspiraal
Vanaf zaterdag 8 augustus is de ballenspiraal weer leidend in de volgorde van starten; het werken met vaste starttijden wordt losgelaten.
De eerst aanwezige kan voor zijn gehele flight een bal in de spiraal leggen.
Op het moment van afslaan kunt u slechts vertrekken met de dan aanwezige flight-genoten, of u herplaatst uw bal weer als laatste in de rij. Naderhand alsnog invoegen is niet toegestaan.
In afwachting van uw startmogelijkheid houdt u 1,5 meter afstand. Als u merkt dat u lang moet wachten, neem dan plaats op het terras. Laten we zorgen dat we geen opstopping van mensen rond hole 1 krijgen .
Een van de voordelen van de afgelopen periode was het rustig door kunnen lopen, zonder de flight achter u in uw nek te voelen. Dit kwam mede door de starttijden om de 10 minuten.
Wacht dus 1-2 minuten langer dan normaal met afslaan nadat de flight voor u uit het zicht is, dus ook niet meer op het laantje is.
Spelen van een 4-bal
Dit is toegestaan dagelijks vanaf 14 uur. En op zaterdag- en zondagmorgen indien vóór 10 uur afgeslagen wordt. Er is geen beperking van een maximaal gezamenlijke handicap, wel wordt er vanuit gegaan dat u ALS FLIGHT VLOT DOORSPEELT. De 4-bal wordt erop gewezen dat bij een trage flight (meer dan 1 lege hole voor zich) de marshal kan verzoeken de flight op te splitsen. Hier moet gehoor aan gegeven worden.

Doorlaten
Doorlaten bij een lege hole voor zich wordt weer standaard. Schakel eventueel de marshal in.

Provisionele bal
Wees laagdrempelig in het spelen van een provisionele bal. Maximaal 3 minuten naar een bal zoeken is toegestaan, zeker als u een Q kaart speelt. Maar het verzoek blijft: beperk het oponthoud in de baan zoveel mogelijk door direct een provisionele bal te spelen.

Vlaggenstok
De NGF handhaaft het (ongewijzigde) beleid dat een vlaggenstok niet uit de hole verwijderd wordt.

Buggy
Als u samen van een buggy gebruik maakt (en niet tot één huisgezin behoort), is gebruik van een mondkapje verplicht.
Persoonlijke bescherming
De kans op besmetting via een mandje op de driving range, het stuur van een buggy, de steel van een hark of het gebruik van de waterkraan, enz. wordt als zeer laag beschouwd. Wie zich hier toch onzeker over voelt, wordt geadviseerd een eigen ontsmettingsdoekje in zijn golftas mee te nemen en te gebruiken.

Invoegen op hole 10
Met het standaard starten vanaf hole 1, kan er op hole 10 ruimte komen om in te stromen.
Vooralsnog wordt dit alleen aan tweeballen toegestaan en indien aan de twee bekende voorwaarden kan worden voldaan; alleen dan heeft u standing:
• de voor u spelende flight is op hole 10 voorbij het 100 meter paaltje;
• de achteropkomende flight heeft op hole 9 het 150 meter paaltje nog niet gepasseerd.
Bij twijfel, niet doen. Overleg eventueel met de marshal.
Ook bij instromen op hole 10 bent u verplicht u in te schrijven in de registratielijst bij hole 1.

Informatie over wedstrijden en reservering van groepen
Dit is te vinden op de website onder het kopje: baanbezetting. Hier kunt u, net als voor de Corona tijd, de informatie vinden van wanneer tot wanneer hole 1 gesloten is.
Tijdelijke aanpassingen vindt u op het informatiebord bij de ingang van de golfclub

Clubhuis
Voor de horeca zijn de regels aangescherpt. Registratie is verplicht, zowel op het terras als binnen.
Aangezien we ons in het clubhuis nog moeten houden aan de regel dat er in een ruimte 1 persoon per 10 vierkante meter is toegestaan, zal er boven slechts 1 dames en 1 heren toilet open zijn. In de kleedkamers zullen beide toiletten weer geopend worden. U kunt daar voldoende afstand houden door te wachten in de kleedkamer.
De trolley ruimte blijft op dezelfde manier toegankelijk als de afgelopen weken.

Driving range
De beperking van het toegestane maximum aantal personen wordt losgelaten. Wel blijft de regel gehandhaafd om minstens op 1,5 meter afstand van elkaar te oefenen.
De club blijft verantwoordelijk voor deze 1,5 meter maatregel; een rondrijdende marshal kan bij probleemsituaties een helpende hand bieden.

Scroll to top