Extra Corona Maatregelen

Tijdelijke Maatregelen (Beperkingen i.v.m. het corona virus).

Verplicht tee-times te reserveren.

Het is tot nader order verplicht tee-times te reserveren via de website van de Edese Golf Club Papendal.
Reserveren kan tot 16.00 uur de voorgaande dag.
Er kan gestart worden tussen 08.00 en 18.20 uur.
Vanaf 1 juni zijn extra starttijden tot 20.00 uur beschikbaar op de woensdagavond. Deze zijn te reserveren via het secretariaat.

Maximum aantal spelers per flight.

Het maximum aantal spelers per flight is tot nader order beperkt tot 2 spelers.

Maximum aantal te spelen holes.

Vanaf  30 mei kan 3 maal per kalenderweek een starttijd gereserveerd worden voor 9 holes of voor 18 holes. Wanneer een reservering voor 18 holes gedaan wordt is hole 10 verplicht de starthole. Dit i.v.m. de looplijnen op de baan.
Bij een reservering voor 9 holes  kan gestart worden van de tee van hole 1 of de tee van hole 10.

Interval tussen flights.

Het starttijd interval tussen flights is 10 minuten. 

Tijdig aanwezig melden.

Spelers dienen zich uiterlijk 5 min van te voren te melden bij de respectievelijke starters op hole 1 of hole 10. Tijdens het wachten op hun beurt dienen de spelers voldoende afstand te houden van de starter, de afslaande spelers en andere wachtende spelers. Hierbij dienen aanwijzingen van de starters opgevolgd te worden.
De aanwijzingen en beslissingen van de starter zijn bindend. Hiertegen zijn geen reclames mogelijk.
De starter zal in alle redelijkheid zijn beslissingen nemen.

Tijdig op de afslagplaats aanwezig zijn.

Een flight die niet klaarstaat op hun starthole op de voor hen aangegeven starttijd verliest zijn recht op spelen.

Harken van bunkers is niet toegestaan.

Om besmettingsgevaar door het coronavirus te voorkomen zijn de harken bij de bunkers verwijderd. Verzocht wordt bij het verlaten van de bunker met de schoen of club eventuele voetafdrukken
en de plek waarvandaan de bal gespeeld is zo goed mogelijk vlak te maken.

Doorlaten in de baan.

Om de doorstroming in de baan en de baanbezetting voor de marshalls controleerbaar te houden wordt tot nader order niet doorgelaten in de baan, anders dan op nadrukkelijke aanwijzing van de marshall.

Verzoekt de marshall een te langzame flight de volgende hole over te slaan dan dient dit verzoek van de marshall zonder discussie te worden opgevolgd.

Op de green, de vlaggenstok en uitholen.

De vlaggenstok mag niet worden aangeraakt en/of verwijderd. Er kan worden uitgeholed. Onderaan de vlaggenstok is een voorziening gemaakt zodat de bal niet diep in de hole kan vallen er daar makkelijk worden uitgehaald.

Scroll to top