Bepalen van de dropzone

Definitie dropzone

De dropzone is het gebied waarbinnen je een bal moet droppen bij het ontwijken van een belemmering volgens een regel.

Je dient volgens de nieuwe regels netjes de dropzone te bepalen. De dropzone heeft een straal  1 of 2 stoklengten, dit afhankelijk van de regel die van toepassing is en de door jou gekozen optie onder die regel. De dropzone wordt gemeten vanaf het referentiepunt.

Uiteraard mag de dropzone zich niet uitstrekken dichter bij de hole dan het referentiepunt. Wordt een bunker of hindernis ontweken dan moet de dropzone zich daar buiten bevinden.
De dropzone moet zodanig zijn dat er geen belemmering meer bestaat (zoals bepaald in de betreffende regel) van de belemmering die ontweken wordt.

 Waar het referentiepunt zich bevindt is afhankelijk van de situatie. Soms zal dit het punt zijn waar je onspeelbaar verklaarde bal zich bevindt, soms zal dit het Dichtstbijzijnde punt zonder belemmering (nearest point of relief) zijn, soms zal dit het punt zijn dat je zelf kiest op de rechte lijn naar achter gemeten van de vlag of soms het vorige punt waar je vandaan hebt gespeeld.

Voor het droppen geldt vanaf 1 januari:

  • De speler zelf moet de bal droppen.
  • De bal moet recht naar beneden vanaf kniehoogte gedropt worden, zonder de speler of uitrusting te raken voordat de bal de grond heeft geraakt.
  • De bal moet binnen de dropzone worden gedropt.
  • De bal moet binnen de dropzone tot stilstand komen.

Kniehoogte betekent de hoogte van de knie als de speler rechtop staat.

 

Scroll to top