Droppen

Regel 14.3

Deze regel gaat over het droppen van de bal in de dropzone. Deze situatie doet zich voor als je een obstakel of een hindernis ontwijkt of wanneer je je bal onspeelbaar hebt verklaart.
Vaste obstakels zoals kunstmatig verharde paden, banken, afstandspaaltjes mag je ontwijken zonder strafslag. Bij het ontwijken van een hindernis ( je bal ligt in de hindernis en je verkiest deze niet te spelen zoals hij ligt ) of wanneer je je bal onspeelbaar verklaart kun je de situatie ontwijken met bijtelling van 1 strafslag.

De nieuwe regel 14 gaat over hoe je moet droppen om de bal weer in het spel te brengen. Want hierin is een belangrijke verandering aangebracht. Vanaf 1 januari geldt hiervoor de volgende procedure:

  • De speler zelf moet de bal droppen.
  • De bal moet recht naar beneden vanaf kniehoogte gedropt worden, zonder de speler of uitrusting te raken voordat de bal de grond heeft geraakt.
  • De bal moet binnen de dropzone worden gedropt.
  • De bal moet binnen de dropzone tot stilstand komen.

Kniehoogte betekent de hoogte van de knie als de speler rechtop staat.

 

 

De dropzone heeft, afhankelijk van de situatie, een straal van 1 of 2 stoklengten. Een stoklengte is gedefinieerd als de lengte van de langste stok in je tas, niet zijnde de putter.

Scroll to top