Rode Paaltjes met groene koppen in de baan

Rode paaltjes met groene kop

Regel. nr. 17.1d

Afgelopen week zijn er zo’n 200 rode paaltjes met groene kop geplaatst in de baan. Die paaltjes zijn gezet rond de nieuw aangeplante heidegebieden. Waarom eigenlijk en wat betekenen die paaltjes?

Het rood van het paaltje geeft aan dat het gebied waaromheen deze paaltjes staan een rode hindernis is. Kijk even regel 17 na in het nieuwe regelboekje dan zie je wat er wel en niet mag als je bal in de hindernis ligt.
Het groene kopje geeft aan dat het hier gaat om een “Verboden Speelzone”. Een verboden speelzone is een deel van de baan waar het spelen van een bal is verboden. Een verboden speelzone moet volgens de regels worden gemarkeerd als deel van of een abnormale baanomstandigheid (GUR) of als deel van een hindernis (Rood of Geel).

De nieuwe heidegebieden zijn als Verboden Speelzone gekenmerkt om de heide te beschermen tot hij is aangeslagen. Op het moment dat de baancommissie aangeeft dat de heide sterk genoeg is zullen de rode paaltjes weer worden weggehaald en zal het heidegebied Algemeen Gebied worden waar zonder straf uit gespeeld mag worden.
Alleen de heide op hole 1 zal blijvend een rode hindernis met Verboden Speelzone blijven.

Bij een rode hindernis zijn er 3 mogelijkheden om de hindernis te ontwijken als je bal er in is terecht gekomen. Alle mogelijkheden overigens onder bijtelling van 1 strafslag.

  1. Je mag de hindernis ontwijken met straf van slag en afstand. (teruggaan waar je vandaan kwam).
  2. Je mag in rechte lijn naar achteren ontwijken. De lijn wordt hier bepaald door de plaats waar je bal voor het laatst de grens van de hindernis kruiste en de vlag. Je mag net zo ver naar achter gaan als je zelf wilt.
  3. Je mag zijwaarts ontwijken. Je dropzone heeft de afmeting van 2 stoklengten en het referentiepunt is de plaats waar je bal voor het laatst de grens van de hindernis kruiste.

Normaal gesproken zou je de bal zonder strafslag ook nog mogen spelen zoals hij ligt. Maar deze mogelijkheid heb je nu niet meer omdat het gebied als Verboden Speelzone is gemarkeerd.

Scroll to top