Raken van de vlaggenstok op de green

Regel 13.2

In de nieuwe regels is bij het putten vanaf de green het raken van de vlaggenstok die in de hole staat toegestaan. De speler heeft nu de keuze of de vlag eruit te (laten) nemen, of de vlaggenstok te laten staan, of de vlaggenstok te laten bewaken.
De speler moet dit wel duidelijk aangeven voordat hij of zij de puttingstroke maakt.
Raakt de bal de bewaakte vlaggenstok of degene die de vlag bewaakt en dit is onopzettelijk, b.v. bij een klemmende vlaggenstok die door de bewaker er niet snel genoeg kan worden weggenomen, dan volgt er geen straf en wordt de bal gespeeld zoals deze ligt.
Gebeurt dit echter opzettelijk dan krijgt degene die dit opzettelijk heeft gedaan de algemene straf. Twee strafslagen in strokeplay en verlies van de hole in matchplay.
Doet diegene dat op verzoek van de speler, dan is dit een afspraak de regels te overtreden en volgt onherroepelijk een diskwalificatie van beiden (DQ).

Vanaf 2019 is er ook geen straf meer als je per ongeluk de vlaggenstok raakt die op de green ligt. Je krijgt wel twee strafslagen (of verlies van de hole in matchplay) als je de vlaggenstok expres zo hebt neergelegd dat je er voordeel van zou kunnen hebben.

Scroll to top