Historie

Historie

Oprichting van de Edese Golf Cub – De Pioniers

De geschiedenis begint met een vakantietrip in 1977 van Egbert Mesu naar het eiland Wight, gelegen aan de zuidkust van Engeland, tegenover Southampton. Dit eiland is ongeveer 2x zo groot als Texel, maar er zijn liefst 9 golfclubs gevestigd en alle opgericht in de eerste helft van de vorige eeuw of zelfs eerder. Een daarvan is een “public course” genaamd Freshwater Bay. Mesu verbleef in een “guesthouse” bij die baan en ontmoette er twee Engelse heren, waarmee hij een vakantievriendschap sloot. Hij nodigde zichzelf uit om met hen mee te gaan om een rondje te golfen op de Freshwater Bay golf course, denkende dat hij ook een balletje kon slaan. Hij was tenslotte een goede hockeyer geweest. Dat idee, werd hem snel duidelijk gemaakt, kon hij vergeten. Toch wist hij zijn nieuwe vrienden over te halen om een keer een bal te slaan. Vermoedelijk gaven ze hem een ijzer 5, omdat die het meest lijkt op een hockeystick. Zijn slag was vanzelfsprekend een totale mislukking en deed hem beseffen dat golf moeilijker is dan hij had verwacht. De rest van zijn vakantie probeerde hij op de pitch-en-putt-baan zijn geluk te beproeven met een gehuurde ijzer 7.

Zijn ervaring met golf liet hem echter niet meer los en hij vroeg zich af waarom er in de gemeente Ede geen plaats zou zijn voor een openbare golfbaan, vergelijkbaar met die waarop hij had gespeeld met zijn Engelse vrienden. Tenslotte is de gemeente Ede qua oppervlak een van de grootste gemeenten van Nederland en heeft terreinen die zeer geschikt zijn om als golfbaan te worden ingericht. Hij oriënteerde zich bij de gemeente en hoorde dat er nog iemand had geïnformeerd bij dezelfde ambtenaar en nam daarom contact op met Jan Lindhout. Samen schreven ze een brochure, getiteld ”Golf in Ede”. Het betrof een boekje van 20 pagina’s met daarin zeer gedetailleerde informatie over het golfspel, het benodigde grondoppervlak en een uitgebreide financiële onderbouwing, inclusief een suggestie voor een locatie.

De voornoemde initiatiefnemers belegden een oprichtingsvergadering op 19 juni 1978 in de Reehorst te Ede, waarvoor ze belangstellenden hadden uitgenodigd. Gezien de manier waarop de uitnodiging was geformuleerd, was het nog niet duidelijk wat men met de golfclub van plan was. Men had ook de secretaris van het NGF-bestuur uitgenodigd, die een exposé hield over het golfspel, de wegen die bewandeld dienden te worden om een golfbaan aan te leggen en hoe het lidmaatschap van de NGF te verkrijgen was. Tevens werd een film getoond over de golfsport. Er werd een voorlopig bestuur geformeerd met Carl Fink als voorzitter, Nelleke van Ast als secretaris en Frans Vermeer als penningmeester. Er werd toen ook al meegedeeld dat de drivingrange van de NGF, die toen net was aangelegd op Papendal, beschikbaar was voor de leden van de club. Die werd uiteindelijk gehuurd door de club op zaterdag en zondag, zodat daar geoefend kon worden. Er was zelfs een lid dat les wilde geven aan 10 personen tegelijk à ƒ 12,50 per 2 uur, maar uitsluitend in het weekend. Het betrof Ronald Dorrestein, de zoon van de head-pro van de Rosendaelsche Golfclub, die ook lid was van de nieuwe club en een van de weinigen die kon golfen. Hij had echter geen licentie als pro. De contributie werd voorlopig vast gesteld op ƒ 15,– per jaar en ƒ 10,– voor een lid uit hetzelfde gezin.

Edese Golf Club Papendal
Edese Golf Club Papendal Ligging

De Edese Golf Club werd in 1978 opgericht in een periode waarin er op meer plaatsen in Nederland golfclubs in oprichting waren. In de vijftiger en zestiger jaren waren er vijf nieuwe clubs bijgekomen naast de 16 bestaande clubs, die bijna allemaal dateerden uit het begin van de 20e eeuw. In de jaren zeventig begon de populariteit van de golfsport flink toe te nemen en dat resulteerde in een aanzienlijke toeneming van het aantal initiatieven om clubs te vestigen door het hele land. Wat anciënniteit betreft is de Edese Golf Club de 32e golfclub in Nederland.

Van Ede naar Papendal…

Zoals de naam al aangeeft werd het initiatief tot oprichting genomen door inwoners van de gemeente Ede, maar de raad heeft nooit ingestemd met het ontwikkelen van een terrein voor een golfbaan in zijn gemeente. Het toeval wilde evenwel, dat de NGF op het terrein van de toenmalige NSF op het landgoed Papendal een driving range had aangelegd met het doel daar een golfacademie te vestigen. Dit terrein werd gehuurd om de nieuwe leden gelegenheid te geven om de eerste beginselen van het golfspel onder de knie te krijgen. Spoedig bleek dat er een mogelijkheid was om rondom de driving range een par 3-baantje aan te leggen, dat in 1981 officieel in gebruik werd genomen. In 1981 kwamen ook de onderhandelingen met de NSF en de gemeente Arnhem op gang om een negen holesbaan aan te leggen op het terrein van Papendal. Uiteindelijk werd die baan in 1984 officieel geopend door de voorzitter van de NGF. De club kreeg toen ook de B-status. Dit werd in 1988 al veranderd in de A-status.

Edese Golf Club Papendal Parachute
Edese Golf Club Papendal Oude Clubhuis
Edese Golf Club Papendal Hijsen van de Vlag

1993: van 9 naar 18 holes … en een nieuw clubhuis

Edese Golf Club Papendal Oude Clubhuis
Edese Golf Club Papendal Baan Layout Oude Negen Holes
Edese Golf Club Papendal Opening Nieuw Clubhuis

Een nieuw bestuur met veel ambitie zette zich vanaf 1986 onmiddellijk in voor uitbreiding van de baan naar 18 holes. Opnieuw vereiste dat veel overleg met de gemeente, de NSF en de NGF. In 1991 kwam eindelijk het groene licht en werd er begonnen met de aanleg van de baan zoals we die nu kennen, terwijl tevens een nieuw clubhuis werd gebouwd. In 1993 werden de nieuwe baan en het clubhuis feestelijk geopend, precies 15 jaar na de oprichting van de Edese.

Nieuwe naam: Edese Golf Club Papendal

Ondanks vele pogingen van leden, waarvan velen uit Arnhem of omgeving kwamen, om de naam te wijzigen zodat de gemeente Arnhem recht werd gedaan, heeft dat nooit de goedkeuring gekregen van de algemene vergadering. De recente toevoeging van het woord Papendal geeft in elk geval de geografische ligging beter weer.

In loop der jaren hebben enkele drastische maatregelen ervoor gezorgd dat de kwaliteit van de baan enorm is verbeterd. De huidige baan mag gerust gerekend worden tot een van de fraaiste banen van Nederland.

edese-golf-club-logo
Edese Golf Club Papendal

Voorzitters van 1978 – Heden

Carl Fink 1978-1981

Egbert Mesu 1981-1984

Jan Aarnink 1984-1993

Henk Veenman 1993-1997

Bert Hageman 1997-2000

Driekus Heij 2001-2005

Gerrit Geltink 2005-2011

Joy Giesberts 2011-2016

Bert van den Akker 2016-2020

René Degen 2020-heden

Scroll to top