Organisatie

  Organisatie

Bestuur

• Voorzitter: René Degen
• Secretaris: Irma Vogels
• Penningmeester: Bert Kunst
• Lid bestuur Baan: Wim de Wit
• Lid bestuur Gebouwen/Digitalisering: Rob Koning
• Lid bestuur Golf: Klaas de Haan

 

Het bestuur is per e-mail te bereiken op bestuur@edesegcpapendal.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Ans Baars

Klik hier voor:
–  Commissies
en voor meer informatie betreffende onze
–  Vertrouwenscontactpersoon
–  Privacy Officer

Algemene vergaderingen

Algemene vergadering op 27 november 2018

Algemene vergadering op 22 augustus 2018

Algemene vergadering op 18 december 2017

Algemene vergadering op 6 november 2017

Algemene vergadering op 2 december 2016

Algemene vergadering op 14 november 2016

Algemene vergadering op 9 mei 2016

Algemene vergadering op 2 november 2015

Algemene vergadering op 11 mei 2015

Algemene vergadering op 3 november 2014

Algemene vergadering op 12 mei 2014

Overige Informatie

Beheerplan 2019-2023

Commissievoorzitters

• Baancommissie: Jan Rook
• Clubhuiscommissie: Erik Smeenk
• Marketing, Communicatie en Promotie: René Teunissen
• Duurzaamheidscommissie: Kees van der Wiele
• Regel- en Handicapcommissie: Ruud van Wuyckhuise
• Sponsorcommissie: Vacant
• Technische Commissie: Marie-Thérèse Swart
• Wedstrijdcommissie: Dorien Vermeer en Chris van ‘t Hof

 

Commissies

Baancommissie

 • Jan Rook:
 • Erik Vermeer:
 • Maarten Boot:
 • Rob Teunissen:
 • Martijn Kuus:

 

 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid

De Baancommissie is per e-mail te bereiken op baancommissie@edesegcpapendal.nl.

Taken

De Baancommissie (BACO) heeft als missie ervoor te zorgen dat:

 • de speltechnische kwaliteit van de golfbaan op een meetbaar hoog niveau wordt gehouden en waar mogelijk nog verder wordt verbeterd
 • zowel leden als gasten van onze club kunnen genieten van het golfspel op een uitstekend onderhouden baan en deze een uitdaging vormt voor spelers van elk niveau
 • de baan, zo mogelijk, het gehele jaar geopend is voor het golfspel
 • aan de ontwikkeling en instandhouding van de natuur- en landschapswaarden van het golfterrein en het milieu verantwoorde zorg wordt besteed.

Baan

De Edese Golf Club Papendal heeft een heathlandbaan die is gelegen in de Zuidelijke Veluwezoom, één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. De baan kent voor Nederlandse begrippen unieke hoogteverschillen, en daarmee prachtige vista’s. Frank Pennink was de architect van de eerste negen holes (1984), en Joan Dudok van Heel heeft de tweede negen ontworpen (1992). Frank Pont heeft de renovatie van de baan in de jaren 2005-2008 vormgegeven. Vanaf 2013 laat de Baancommissie zich bij wijzigingen en aanpassingen adviseren door Michiel van der Vaart (Jol Golf Design).

Beheerplan

In september 2018 heeft het bestuur het door de BACO geconcipieerde Beheerplan 2019-2023 vastgesteld. Het dient als leidraad voor het baanonderhoud en bevat tevens een nadere uitwerking van de doelstellingen. Het beheerplan kan door de leden op deze website worden geraadpleegd. (Zie hierboven onder “Overige informatie”).

Lees verder

Clubhuiscommissie

 • Erik Smeenk:
 • Marianne de Bever:
 • Ida Bouma:
 • Louis Schuerman:
 • Hankees Smit:
 • Fred van den Ing:
 • René Wortelboer:
 • Evert van den Bronk:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • lid klussenclub
 • lid klussenclub

Verantwoordelijkheden en taken

De clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor het bouwkundig en huishoudelijk onderhoud van alle ruimten van de Edese Golf Club Papendal. Zij doet op verzoek van het bestuur voorstellen voor noodzakelijke aanpassingen en renovaties van het clubhuis. Tevens ziet zij er in het algemeen op toe dat de clubzaal, de keuken, de hal, de kleedkamers en de sanitaire voorzieningen er verzorgd uitzien. Kleine mankementen en reparaties worden opgelost in samenspraak met de Hofmeester. Grotere reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden in opdracht gegeven na overleg met het bestuur. Alle grote investeringen worden voorgelegd aan de leden van de Edese Golf Club Papendal.

De voorzitter van de clubhuiscommissie is lid van het bestuur en eindverantwoordelijk voor alle clubhuiszaken. Hij coördineert activiteiten, vertegenwoordigt de commissie en voert overleg met derden, ook buiten de vereniging.

Clubhuisreglement

De clubhuiscommissie weet zich bij de uitvoering van haar taken gesteund door een clubhuisreglement, dat een uitvloeisel is van het Huishoudelijk Reglement. Hierin is o.a. vastgelegd dat bij afwezigheid van de clubhuiscommissaris de verantwoordelijkheid voor een juiste gang van zaken berust bij de pachter van het horecagedeelte of diens vervanger.
Wij stellen het op prijs als u kennis neemt van de Huis- en gedragsregels clubhuis.

Onroerend Goedcommissie

 • Andries van der Meer
 • Fren Overdijk
 • Piet Osnabrugge
 • Hans Winters

Calamiteitencommissie

 • Hankees Smit
 • Ingrid Andeweg
 • Joost ter Heerdt
 • Fop Bos
 • Pascalle de Klerk

Duurzaamheidscommissie

 • Kees van der Wiele:
 • Jaap van Dorp:
 • Christine Everaars:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 •  
 •  

Verslag auditor GEO certificering

 

De Commissie GEO is per e-mail te bereiken op geo@edesegcpapendal.nl.

Verantwoordelijkheid en taken

Voor een beschrijving van de werkzaamheden van de Commissie GEO (Golf Environment Organization) verwijzen wij u graag door naar de eigen pagina op /Baan/GEO.

Financiële Adviescommissie (FAC)

 • Maarten Prins:
 • Evert van de Visch:
 • Michiel van Manen:
 • Voorzitter
 • commissielid
 • commissielid

De FAC is per e-mail te bereiken op fac@edesegcpapendal.nl.

Verantwoordelijkheid en taken

De FAC adviseert, gevraagd en ongevraagd, het bestuur in financiële zaken. Het bestuur zal voor besluiten met belangrijke financiële gevolgen vooraf advies vragen.

 • De exploitatiebegroting voor het volgende boekjaar
 • De investeringsbegroting voor het volgende boekjaar
 • De jaarlijks vast te stellen contributie en entreegelden
 • Incidentele uitgaven die in omvang groter zijn dan 1,5% van de goedgekeurde begroting
 • Investeringsprojecten waarvan de voorbereidingstijd zich over langere tijd uitstrekt en waarvan de vermoedelijke omvang in geld meer dan 5% van het totaal aan inkomsten van de goedgekeurde begroting zal zijn.

Daarnaast kan de FAC ook ongevraagd aan het bestuur suggesties doen over financiële zaken indien zij dit nodig acht. De FAC heeft in verband met bovenstaande werkzaamheden regelmatig overleg met het bestuur.

De FAC brengt tweemaal per jaar tijdens de ledenvergaderingen verslag uit van haar werkzaamheden.

Zittingsduur

De commissieleden worden voor vier jaar benoemd. De FAC doet het bestuur een voordracht voor de vervulling van de jaarlijkse vacature.

Criteria

De FAC beoordeelt de voorstellen van de bestuur op basis van …….

Handicartcommissie:

 • Marjon Nahuijsen:
 • Ruud Jans:
 • voorzitter/consul
 • commissielid
 •  

De Handicartcommissie is per e-mail te bereiken op handicartcommissie@edesegcpapendal.nl.

Handicarts

De populariteit van de golfsport wordt mede bepaald door het feit dat jong en oud, valide én minder-valide mensen, hun sport kunnen beoefenen. Dat je als minder-valide golfer toch kan blijven spelen is mede te danken aan de ‘Stichting Vrienden van Handicart’. Dit is een landelijke organisatie (uniek in de wereld), die handicarts beschikbaar stelt aan golfclubs. Sinds 2015 heeft de Edese GC Papendal de beschikking over negen handicarts. Deze maken geen lawaai en produceren geen uitlaatgassen.

Wat moet u doen om gebruik te kunnen maken van een handicart?

U dient een gebruikerskaart aan te vragen. Voor een tijdelijke kaart (die drie maanden geldig is en eenmalig met drie maanden verlengd kan worden) kan de clubconsul dat voor u regelen. Bent u langer dan drie of zes maanden minder valide, dan heeft u een permanente gebruikerskaart nodig, die u via het secretariaat van de club of via de consul bij de ‘Stichting Vrienden van Handicart’ kunt aanvragen. Hiervoor heeft u een doktersverklaring nodig, het liefst van een specialist. Het aanmaken van deze kaart kost jaarlijks € 8,50.
In beide gevallen vraagt deze stichting u om donateur te worden. Gebruikers van handicart doneren jaarlijks gemiddeld € 50,-.

Gebruik

Met een gebruikerspas kunt u bij het secretariaat een handicart reserveren. De accu van de handicart kan zeker 36 holes zonder opladen rijden, reden waarom u wordt verzocht uw handicartronde tussen 9.00 en 10.00 uur te starten, zodat deze handicart tussen 13.00 en 14.00 uur nogmaals gebruikt kan worden.
Een handicart kan tot 7 dagen van tevoren gereserveerd worden.

Donateurs van de ‘Stichting Vrienden van Handicart’

Er is meer geld nodig om alle (in 2016: 698) karren rijdende te houden dan alleen de gebruikersdonaties en –bijdragen. Daarom wordt ook een beroep gedaan op alle valide golfers om donateur te worden van de Stichting, uit solidariteit met hen, die afhankelijk zijn van de handicarts. Er zijn al vele donoren, maar te weinig om het voortbestaan in de verre toekomst te garanderen. Gemiddeld doneren de niet-gebruikers € 25,- per jaar. Donateur worden kan door bij het secretariaat of bij de consul een aanmeldingskaart te halen, dan wel de aanmelding in te vullen op de website: www.handicart.nl.

Handicart-wisselbokaal

De stichting organiseert jaarlijks een shotgun-wedstrijd om de Handicart-wisselbokaal, waaraan zowel valide golfers als handicartgebruikers kunnen meedoen. De twee best geplaatste spelers worden afgevaardigd naar de regiowedstrijd (meestal op Havelte). De regiowinnaars strijden daarna om de landelijke titel (meestal op Anderstein).

ICT-commissie

 • Willem van der Kamp:
 • Peter Markert:
 • Diederik van Nimwegen:
 • Saskia van den Ende:
 • Patrick Bosman:
 • Robin James van den Honert:
 • voorzitter (ICT, website)
 • commissielid (ICT, website)
 • commissielid (ICT, website)
 • commissielid (ICT, website)
 • commissielid (ICT)
 • commissielid (ICT)

De ICT commissie is per e-mail te bereiken op ictcommissie@edesegcpapendal.nl.

Verantwoordelijkheden en taken

De ICT Commissie is verantwoordelijk voor de hardware en software van het digitaal kantoor en het ICT netwerk inclusief de telefoondiensten en de internetdiensten. Verder valt onder haar verantwoordelijkheid de PC en laptop van de wedstrijdcommissie inclusief software en printers alsmede de twee terminals van E-golf4U.

Het operationele beheer en onderhoud van de bovengenoemde middelen is uitbesteed aan een aantal bedrijven. Binnen de afgesproken overeenkomsten zullen storingen aan deze middelen worden opgelost en zullen deze middelen up to date worden gehouden. De ICT Commissie bewaakt de kwaliteit van de overeenkomst met deze firma’s.

Het strategische beheer wordt uitgevoerd door de ICT Commissie. Uitgangspunt hiervoor is het ICT-beleidsplan en toelichting Mindmap.  Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw ICT-beleidsplan. Op basis van technologische ontwikkelingen en wensen van de commissies / leden zullen voorstellen worden gedaan aan het bestuur.

Voor vragen en wensen van andere commissies of individuele leden zal getracht worden om samen een oplossing te vinden.

Jeugdcommissie:

 • Martijn Gardenier:
 • Dorien Everaars:
 • Suzanne Gardenier:
 • Joshua Noorlander:
 • Sebastiaan van Soest
 • Marc de Boer
 • Peter Mastenbroek
 • Thomas IJland
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • adviseur
 •  
 •  
 •  

De Jeugdcommissie is per e-mail te bereiken op jeugdcommissie@edesegcpapendal.nl.

Missie

‘Jeugd als zuurstof voor de club’ was en is de titel van het adviesplan dat al eerder werd geschreven voor de jeugdontwikkeling. Anno 2017 is dat niet anders. Daarom is het onze missie de jeugd te koesteren zodat zij zich kunnen ontwikkelen en zich ook thuis voelen binnen onze vereniging.

Taken

 • creëren van optimale mogelijkheden voor de opleiding van de jeugd (zie 9-stappenplan: opent in nieuw tabblad;
 • overleg met golfprofessional over ontwikkeling jeugdprogramma;
 • opstellen van jaarprogramma voor de jeugd met de daarbij behorende begroting. In dit jeugdprogramma zijn de doelstellingen per (jeugd) doelgroep opgenomen;
 • bieden van voldoende mogelijkheden om regelkennis op te doen;
 • bieden van mogelijkheden om geleerde in de praktijk te brengen, zowel voor beginnende golfers (baanpermissie na overleg met professional) als voor meer gevorderde spelers;
 • aanbieden van voldoende mogelijkheden om in contact te komen met andere jeugdige golfers (zie activiteitenkalender jeugd die per kwartaal wordt toegezonden);
 • organiseren van deelname aan NGF jeugdcompetitie (zie Competitie);
 • opstellen van jeugdbeleid (zie Beleidsplan Jeugdcommissie);
 • organiseren van familiegolf;
 • organiseren van jeugdclubkampioenschappen;
 • medeverantwoordelijk voor organisatie Open Dagen;
 • organiseren van uitwisselingen met andere verenigingen;
 • organiseren van voorronde ‘Drive, Chip, Putt’.

Bijzonderheden voor 2017

 • eind mei- juni: drie teams doen mee aan de NGF Competitie;
 • deelname aan Super Six (16 juli op Edese GC Papendal);
 • deelname aan Gelders Golfkwadrant (13 juli op Edese GC Papendal);
 • 13 en 14 mei: Jeugdclubkampioenschappen;
 • najaar: trial met PGA Junior Golf.

Samenwerking met andere commissies

De Jeugdcommissie werkt nauw samen met de Technische Commissie (TC) en met de Regel- en Handicap Commissie (RHC) omdat zij gedeelde belangen hebben die alle leiden tot een beter golfklimaat binnen de Edese Golf Club Papendal.

Kascommissie

 • Jan-Joost Galesloot:
 • Jos de Winter:
 • Gerrit Horlings:
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid

De Kascommissie van de Edese Golf Club Papendal bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of de in artikel 15 lid 5 van de statuten genoemde Financiële Advies Commissie.

De leden van de commissie worden ingevolge het bepaalde bij artikel 15 lid 4 van de statuten benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering.

Verantwoordelijkheden en taken

Het oordeel van de commissie heeft betrekking op de effectiviteit van het gevoerde financiële beleid.

Bij de beoordeling van de consistentie van het financiële beleid zal de commissie in ieder geval toetsen of de inkomsten en uitgaven overeenkomstig de begroting zijn en, in geval van afwijking tot een oordeel komen over de al of niet redelijkheid hiervan.

De bevindingen worden schriftelijk uitgebracht.

Daarnaast zal de voorzitter of een lid van de commissie tijdens de Algemene Vergadering een toelichting op het verslag geven.

Zittingsduur

De commissieleden worden voor 3 jaar benoemd. De Kascommissie doet het bestuur een voordracht voor de vervulling van de ontstane vacature.

Klachtencommissie

Commissie van Advies in Klachtzaken

 • Cees Samson
 • Gerrit Geltink
 • Joy Giesberts

Commissie van Beroep

 • Marjolijn Dieben
 • Ton Houtman
 • Rob Wolters

Klachten en hun afhandeling

Samenwerken is mensenwerk bij uitstek en het maken van fouten hoort daar onvermijdelijk bij. De vereniging hecht er grote waarde aan dat klachten en irritaties bespreekbaar zijn en in een goede verstandhouding worden afgehandeld. Nevendoelstelling hierbij is om van klachten te leren en eventueel aanpassingen in de organisatorische opzet van de vereniging te bevorderen en verbetersuggesties te doen ten aanzien van individueel optreden van leden of clubfunctionarissen.

Reglement

Daarom beschikt de vereniging over een Klacht- en sanctiereglement. In de Statuten en het Huishoudelijk Reglement wordt naar dit reglement verwezen. Edese GC Papendal hoopt hiermee een bijdrage te leveren aan het op een hoger plan brengen van de kwaliteit van het lidmaatschap in het algemeen en te voorzien in een transparante procedure welke ertoe bijdraagt binnen zo kort mogelijke termijn op klachten te reageren en oplossingen te bevorderen.

Werkwijze

P.M.

Communicatiecommissie:

 • René Teunissen:
 • Kees Pater:
 • Irma Vogels:
 • Sofie Knipping:
 • Bart van de Glind:
 • voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid (social media)
 • commissielid

Marketing en communicatie binnen en buiten de Edese GC Papendal

De commissie streeft ernaar om de communicatie binnen de vereniging op een hoog peil te brengen en te houden. Daarnaast ondernemen we diverse activiteiten om de bekendheid van de Edese Golf Club Papendal te vergroten.
Door middel van diverse communicatiekanalen, zoals de wekelijkse nieuwsbrief en social media (Facebook & Twitter), informeren we onze leden, (greenfee) bezoekers, de deelnemers in de Golf Academy en sponsoren over de ontwikkelingen binnen de club, wedstrijden, open dagen, regelgeving en de natuur van onze baan. Hierdoor willen wij de betrokkenheid van de leden bij de club en de omgeving vergroten.

Interne activiteiten

Elektronische nieuwsbrief

De e-mail nieuwsbrief is het wekelijkse communicatiemiddel voor en door de leden over alle relevante aspecten van de Edese GC Papendal.
Voor de bewerking van de teksten is een eindredactieteam ingesteld. Leden van dit team voeren wekelijks de eindredactie uit over de ingeleverde teksten.

Eindredactieteam
 • Age Bertoen
 • Ruud Jans
 • René Teunissen
 • Mariëtte Cremers
Inleveren artikelen

Het uiterste inlevermoment van artikelen voor de eerstvolgende nieuwsbrief is dinsdag 12.00 uur.
Artikelen (in Word) en eventuele foto’s (in JPG-formaat) sturen naar nieuwsbrief@edesegcpapendal.nl.

Externe activiteiten

Facebook

Onze Facebookpagina’s worden beheerd door Rene Teunissen/Diederik van Nimwegen

Website

De website wordt onderhouden door de ICT-commissie

Open Dag

P.M.

Publiciteit

P.M.

Marshals

 • Jan Janssens
 • Hoofdmarshal

Taak

De Edese Golf Club Papendal beschikt over een marshalorganisatie waarvan ongeveer 40 ervaren golfers deel uitmaken. Hun taak is toe te zien op een juist gedrag van de spelers op het golfcomplex en in het clubhuis. Zo nodig treden zij adviserend en corrigerend op. Hun taken en werkwijze zijn vastgelegd in de instructies voor de marshals, die u hier kunt vinden.

Regel- en Handicapcommissie (RHC)

 • Ruud van Wuyckhuise:
 • Chris van ‘t Hof:
 • Marie Thérese Swart:
 • Linda van Wuyckhuise:
 • Cobi te Poel:
 • Ad Eikelenstam:
 • Referee, Voorzitter
 • Referee
 • Referee
 • Referee
 • Stap 3 en Examinator Stap 1 en Stap 2
 • Stap 3 en Examinator Stap 1 en Stap 2

De RHC is per e-mail te bereiken op rhc@edesegcpapendal.nl.

Verantwoordelijkheden van de RHC:

 • Verantwoordelijk voor de inrichting van de baan;
 • Verantwoordelijk voor het handicapbeheer van de leden;
 • Verantwoordelijk voor het publiceren en onderhouden van de local rules;
 • Verantwoordelijk voor het publiceren van de tijdelijke local lules;
 • Verantwoordelijk voor het afnemen van regelexamens;
 • Verantwoordelijk voor het verlenen van handicap 54 aan beginnende golfers en het begeleiden van spelers op weg naar een EGA handicap van 36 ( Stap 3 );
 • Verantwoordelijk voor het publiceren van de vigerende playing handicap tabellen;
 • Eindverantwoordelijk voor baanboekje, scorekaart en baanreglement in overleg met verantwoordelijk lid bestuur.

Tot de overige taken behoren:

De RHC:

 • assisteert samen met de Baancommissie de NGF bij het vaststellen van de periodieke rating van de baan;
 • beslist in overleg met de Baancommissie en de Wedstrijdcommissie over de qualifying condities van de baan;
 • geeft voorlichting over de golfregels en het handicapsysteem;
 • ondersteunt de Jeugdcommissie bij het ontwikkelen van een goede regelkennis bij de jeugdspelers;
 • de referee’s van de RHC treden op als referee bij competitiewedstrijden en clubkampioenschappen.

Werken aan een handicap

Elk nieuw lid van een golfvereniging wil zo spoedig mogelijk iedere hole in zo weinig mogelijk slagen kunnen spelen.  Met andere woorden: een zo laag mogelijke handicap. De route hier naar toe begint met een degelijke kennismaking met het golfspel. Dit kan het beste met het nemen van lessen op de driving range onder leiding van onze Head Professional Thomas IJland (zie verder onze Golf Academy voor verdere informatie).

Op weg naar een handicap

Als de golfprofessional van oordeel is dat u toe bent aan baanpermissie, kunt u contact opnemen met de RHC voor de begeleiding op weg naar een volwaardige EGA-handicap.

Sponsorcommissie

 • Vacant:
 • Nicole Barendregt:
 • Bert Kabbes:
 • Maarten Prins:
 • Voorzitter
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid

De taken van de sponsorcommissie

De primaire taak van de commissie is om bedrijven en instellingen te interesseren om een sponsorcontract
met de Edese GC Papendal af te sluiten. Voor beide partijen geeft dat natuurlijk rechten en plichten. Deze zijn, in overleg met het bestuur van de Edese GC Papendal, in de overeengekomen contracten duidelijk omschreven.

Uitgangspunt

Edese GC Papendal is een echte vereniging en wil dit karakter ook met de sponsors handhaven. Hoewel in het algemeen de commercie niet meer gemist kan worden, zal deze bij de Edese GC Papendal dus niet de overhand krijgen.

Sponsorovereenkomsten

De sponsorovereenkomsten hebben in principe een looptijd van drie jaar. Om tal van redenen
 worden de contracten niet altijd automatisch verlengd. De commissie moet dus proberen expirerende contracten weer te verlengen en heeft daarnaast de taak nieuwe contracten af te sluiten.
De vereniging wordt momenteel door circa 14 bedrijven gesponsord. De commissie streeft ernaar, naast het aantrekken van een hoofdsponsor, dit aantal naar 20 te brengen.

Budget

In overleg met het Bestuur wordt jaarlijks een budget opgesteld. Een vast gedeelte van de binnenkomende gelden wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen waarmee een tegenprestatie wordt geleverd aan de sponsors. Ook kosten voor het werven van sponsors worden uit het budget bekostigd.
De sponsorcommissie gebruikt geen gelden van de club en zorgt jaarlijks voor een aantrekkelijk batig saldo. Daarnaast levert de sponsorcommissie een bijdrage door het verwerven van materialen en goederen via de sponsors.

De besteding van de sponsorinkomsten is volledig de verantwoordelijkheid van het bestuur en de Algemene Vergadering. De sponsorcommissie kan daarom niet ingaan op verzoeken van individuele leden of team om gesponsord te worden.

Contacten met sponsors

Een afgeleide taak van de commissie is het onderhouden van contacten met de sponsors, het op gepaste wijze omgaan met commerciële uitingen en er bovendien voor te zorgen dat onze sponsors worden gewaardeerd en binnen het verenigingsleven kunnen integreren. Een sponsor moet zich, evenals alle leden, thuis voelen op club. Een aantal van de sponsors kan, via hun contract, eventueel gebruik maken van een teesluiting voor hun relaties. De Edese GC Papendal ontvangt hiervoor een overeengekomen bedrag als greenfee.

Technische Commissie (TC)

 • Marie-Thérèse Swart:
 • Sebastiaan van Soest:
 • Elly Buytenhuijs:
 • Inge Geerink:
 • Lex van Liemt:
 • Cobi te Poel:
 • Ad Eikelenstam:
 • Thomas IJland:
 • voorzitter/ coördinator competitie
 • jeugd
 • commissielid
 • commissielid
 • commissielid
 • STAP 3
 • STAP 3
 • adviseur

De technische commissie is per e-mail te bereiken op technischecommissie@edesegcpapendal.nl

De TC formuleert het beleid voor het golf technische aspect van het sportieve klimaat in onze vereniging en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. Daartoe kent de TC de volgende werkterreinen:

Bijdrage aan het golfplezier en verhoging van het niveau van het golfspel van alle leden van onze vereniging, van jong tot oud

De TC stimuleert de leden beter te gaan golfen, zowel de competitief ingestelde speler als de recreatieve speler. Beter golfen draagt in belangrijke mate bij aan meer spelvreugde. In nauwe samenspraak met onze golfprofessionals worden lessen en trainingen aangeboden en is er aandacht voor het fysieke aspect van het golfspel. Daarnaast worden er verschillende activiteiten georganiseerd die ook een bijdrage leveren aan verhoging van spelplezier en spelniveau. De TC moedigt de leden aan om zoveel mogelijk deel te nemen aan (club) wedstrijden. Deelname aan wedstrijden draagt bij aan verbetering van het spelniveau en stimuleert de spelvreugde. Er is overleg met de wedstrijdcommissie over variatie in het wedstrijdaanbod en in de spelvormen in clubwedstrijden.

Het coördineren en stimuleren van deelname van competitieteams aan NGF-competitie.

Ieder lid met een handicap van 36 of lager wordt in de gelegenheid gesteld in teamverband deel te nemen aan de NGF-competitie. De TC is verantwoordelijk voor de opgave aan de NGF van het aantal teams dat aan de competitie zal deelnemen ( dit gebeurt elk jaar in oktober) en voor de samenstelling van de teams. Voor deelname aan de NGF competitie gelden regels. Deze regels zijn te vinden in het document “DEELNAME AAN DE NGF-COMPETITIE”. Dit document is te vinden op de website van de vereniging.

Werken aan een gezonde opbouw van de vereniging en goede ontwikkeling van jeugdspelers.

Samen met de jeugdcommissie (JC) streeft de TC naar een gezonde opbouw van de vereniging, zodat er een goede mix van jeugd en senioren kan ontstaan. Daarnaast wordt er met de JC samengewerkt aan de ontwikkeling van jeugdspelers, waaronder een goede doorstroming en begeleiding van talentvolle jeugdleden.

Contact met de golfprofessionals

De TC onderhoudt contact met de professionals en overlegt samen met hen welke activiteiten ontplooid kunnen worden om het golfsportklimaat binnen onze vereniging te optimaliseren.

Overleg met andere commissies.

Behalve met de jeugdcommissie heeft de TC ook overleg met andere commissies die vanuit hun aandachtsgebied aan het sportieve golfklimaat van de vereniging werken, zoals wedstrijdcommissie, baancommissie, regel- en handicapcommissie en STAP 3.

 

 

Wedstrijdcommissie

 • Dorien Vermeer:
 • Chris van ‘t Hof:
 • Michiel Spierings:
 • Linda van Wuyckhuise:
 • Marjon Nahuijsen:
 • Sebastiaan van Soest:
 • Ingrid Andeweg:
 • Piet Verlijsdonk:
 • Mart Heijmans:
 • Paul Citroen:
 • Frans Minderhoud:
 • Henny Hijmans:
 • Marja Hoogland:
 • Ineke Kabbes:
 • Anne-Lies Eiting:
 • Marian Hermeling:
 • Nicole Barendregt:
 • Cilly Timmer:
 • Lya Schimmel:
 • Ida Bouma:
 • Voorzitter, Clubkampioenschappen
 • Voorzitter, Clubkampioenschappen
 • Papendalbeker
 • Papendalbeker, Zomeravond Inloop, Laddercompetitie
 • Papendalbeker, Zomeravond Inloop
 • Laddercompetitie
 • Maandbeker
 • Maandbeker, Coördinator Heren
 • Heren
 • Heren
 • Heren
 • Heren
 • Maandagmiddag Inloop
 • Maandagmiddag Inloop
 • Coördinator Dames
 • Dames
 • Dames
 • Dames
 • Dames
 • Dames

Taken en verantwoordelijkheden

De wedstrijdcommissie stelt in overleg met het bestuur en andere betrokken commissies  jaarlijks een wedstrijdkalender op, waarbinnen voldoende ruimte is voor zowel competitief als recreatief golfen.

De belangrijkste taak van de wedstrijdcommissie is het organiseren van de volgende wedstrijden:

Clubkampioenschappen:

 • Matchplay
 • Strokeplay
 • Dubbel Strokeplay

Maandelijkse wedstrijden:

 • Maandbeker
 • Papendalbeker
 • Runners-Up

Wekelijkse wedstrijden:

 • Dames Dinsdag
 • Heren Donderdag
 • Maandagmiddag Inloop
 • Zomeravond Inloop
 • DIAS
 • DAS

Overige wedstrijden:

 • Bestuursbeker
 • Champagnebeker
 • Gelegenheidswedstrijden
 • “Landelijke” wedstrijden

Voor een gedetailleerd overzicht van al deze wedstrijden wordt verwezen naar de pagina Wedstrijden van de Wedstrijdcommissie.

Wedstrijden die niet door de wedstrijdcommissie worden georganiseerd zijn:

 • Stap 3
 • NGF Competitie
 • Jeugdwedstrijden
 • Hofmeesterwedstrijd
 • Golf/Bridge wedstrijden
 • Ledeninitiatieven.

Voor een gedetailleerd overzicht van al deze wedstrijden wordt verwezen naar de pagina Overige Wedstrijden.

Tenslotte is de wedstrijdcommissie verantwoordelijk voor het opstellen en naleven van het Wedstrijdreglement en het aanschaffen en uitreiken van de diverse bekers en andere prijzen.

De Wedstrijdcommissie is per e-mail te bereiken via wedstrijdcommissie@edesegcpapendal.nl.

Welkomstcommissie

Commissieleden

• Rob Goosen: voorzitter
• Ans Baars: commissielid
• Elly Buytenhuijs: commissielid
• Sake van der Wall: commissielid
• Marjolijn Dieben: commissielid

 

Doel en taak

Begeleiding nieuwe leden.

Nieuwe leden welkom heten

Edese GC Papendal kent seniorleden (vanaf 21 jaar), kennismakingsleden en jeugdleden. Aspirant seniorleden kunnen bij het secretariaat een aanmeldingsformulier aanvragen. Na inlevering van dit formulier wordt u door de Welkomstcommissie uitgenodigd voor een informatief gesprek. Dit gesprek is bedoeld om nieuwe leden wegwijs te maken en te informeren over o.a. de activiteiten, de wedstrijden, de driving range, de golfacademie. Natuurlijk kunnen er ook vragen gesteld worden. In dit gesprek wordt ook gewezen op de mogelijkheid van begeleiding van een buddy

Hoofdmarshal

 • Jan Janssens

Competitie-coördinator

 • Marie-Thérèse Swart

Privacy Officer

 • Bert Kabbes

Contractanten

• Baanonderhoud: AHA de Man
• Clubhuis: De Hofmeester
• Driving range: Hooked on Golf

Vertrouwenscontactpersoon

Het streven van de Edese GC Papendal is dat iedereen zich op de golfbaan (inclusief clubhuis en parkeerterrein) in een veilige omgeving kan bewegen. Overeenkomstig het beleid van de NGF heeft het bestuur een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd:

Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn vele vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals onheuse bejegening, pesten, dreiging (via mail, App of facebook), discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik of seksuele intimidatie. Dit kan zichtbaar gebeuren, maar er vinden ook incidenten plaats waar buitenstaanders geen zicht op hebben.
De Edese GC Papendal conformeert zich aan de door de NGF vastgestelde regels met betrekking tot seksuele intimidatie en matchfixing (zie Huishoudelijk Reglement artikel 12).

Voor wie

De VCP is er voor alle leden van de Edese GC Papendal.

Rol VCP

De belangrijkste rol van de VCP is in vertrouwelijkheid een klacht bespreken met de betrokkene. De VCP doet zelf geen onderzoek naar de klacht. Ze is wel op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en geeft informatie over de procedure. De VCP is onafhankelijk en deelt de informatie niet met anderen. Verder omvat deze rol informatie geven en risico’s inventariseren.

VOG

Het beleid van de vereniging is dat er van degenen die met jeugdleden werken (pro’s en jeugdcoaches) een verklaring omtrent gedrag (VOG) wordt gevraagd.

Contact

Als u een klacht of een vraag heeft over grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten (ook via sociale media) kunt u contact opnemen met Ans Baars.

U kunt ook contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van het NOC NSF. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via:

Het kan ook volledig anoniem via

Vertrouwenscontactpersoon NGF: Janke van der Werf

 • Telefoon: 06-20429881
 • E-mail: janke.vanderwerf@ngf.nl

 

Privacy Officer

Evenals alle organisaties die persoonsgegevens registreren, verwerken en delen, moet ook de Edese GC Papendal voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG. We moeten aantonen dat we de vereiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen die deze wet voorschrijft. De privacy officer initieert voorstellen voor te nemen maatregelen die de AVG voorschrijft, signaleert onvolkomenheden en is contactpersoon voor privacy vragen. Ook moet de privacy officer er op toezien dat geen misbruik plaatsvindt van persoons- en contactgegevens en van gevoelige verenigingsinformatie.

Bert Kabbes

Voor wie

De Privacy Officer is beschikbaar voor zowel leden van de Edese GC Papendal als voor externe organisaties en personen waarmee wij een relatie onderhouden.

Rol Privacy Officer

De Privacy Officer fungeert geheel onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan het bestuur. De Privacy Officer werkt nauw samen met de ICT-commissie.

Verwerkersovereenkomsten externe organisaties

Met externe organisaties die vanwege functionele, technische of ICT-beheer redenen toegang hebben tot persoonsgegevens die de Edese GC Papendal heeft geregistreerd, zijn of worden zgn. “verwerkersovereenkomsten” afgesloten. Daarmee wordt geborgd dat deze organisaties conform de AVG-eisen werken.

Contact

Hebt u een vraag, klacht of suggestie met betrekking tot privacy en/of gegevensbescherming, dan kunt u contact opnemen met Bert Kabbes via :

 • Telefoon: 06-53485366
 • E-mail: kabbes@wxs.nl
Scroll to top