Wedstrijdcommissie

leaderboard

Commissieleden

In dit wedstrijdreglement worden nadere richtlijnen en gedragsregels vastgelegd die, naast de Golfregels, nodig zijn voor een sportief en plezierig verloop van wedstrijden van Edese GC Papendal. In voorkomende gevallen kan van dit wedstrijdreglement worden afgeweken, echter uitsluitend in overleg met de voorzitter van de wedstrijdcommissie.
Daar waar gesproken wordt over “speler/deelnemer/hij” is ook bedoeld “speelster/deelneemster/zij”.

Scroll to top