Digitale inschrijving competitie heropend

Opgave competitie 2018 via digitaal formulier!

In de loop van de informatie-avond op 11 oktober 2017 is besloten de competitie-bijdrage van 50 euro dit jaar nog niet door te voeren. Hoe volgend jaar een en ander wordt
ingevuld, zullen we tijdig en in goed overleg, met alle betrokkenen communiceren. 
Teams die dit jaar wel willen trainen met elkaar, kunnen zelf met onze professional overleggen hoe een en ander in te vullen.

Er zijn dit jaar twee andere wijzigingen in het competitiereglement t.o.v. de voorgaande jaren. De individuele digitale opgave was voor geen van de aanwezigen een probleem, 
noch de mededeling dat de contributie voor 1 maart 2018 moet zijn voldaan. Het competitiereglement blijft verder dan ook van kracht voor alle leden die zich inschrijven of al ingeschreven hebben.
 
Omdat we weten dat er leden zijn die, na publicatie van de competitiebijdrage, om principiële redenen niet hebben ingeschreven voor de competitie heropenen we nu de inschrijving. Hiermee krijgt eenieder de gelegenheid zich alsnog in te schrijven. De inschrijving sluit 15 oktober 2017.

Wie zich al heeft ingecchreven, hoeft dat niet opnieuw te doen.

Via deze link komt u bij het opgaveformulier competitie 2018.

Namens Bestuur,
Marie-Thérèse Swart

Scroll to top