Wedstrijden van de Wedstrijdcommissie

Algemeen

 • Voor de maandelijkse seriewedstrijden, waarbij een klassement wordt opgemaakt, te weten de Papendalbeker en Runners Up, geldt het volgende:
  • Een deelnemer wiens handicap dusdanig wijzigt dat hij in een andere categorie valt dan die waar hij al in gestart is en meegespeeld heeft, mag éénmalig overstappen.
  • Een deelnemer heeft altijd het recht om in één seizoen aan slechts één serie mee te doen, ongeacht wijziging van handicap.
  • Een deelnemer kan per weekend maar aan één seriewedstrijd deelnemen.
 • Clubkampioenschappen (Strokeplay, Matchplay en Dubbel Strokeplay) zijn uitsluitend voor leden. Kennismakingsleden zijn uitgesloten.
 • Dames Senioren en Heren Senioren zijn diegenen die één dag voor de desbetreffende wedstrijd de leeftijd hebben bereikt van 50 jaar.

De volgende wedstrijden vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de wedstrijdcommissie:

 • STAP 3
 • NGF Competitiewedstrijden
 • Jeugdwedstrijden
 • Old Grand Dad
 • Hofmeesterwedstrijd
 • Leden initiatieven
 • Golf/Bridge wedstrijden

Meer informatie over deze wedstrijden zijn te vinden op de pagina Overige wedstrijden.

Clubkampioenschappen Strokeplay

Opzet
 • De Clubkampioenschappen Strokeplay worden eenmaal per jaar gehouden.
 • De spelvorm is bruto strokeplay – dus zonder handicapverrekening.
 • Er wordt gespeeld in drie categorieën: Dames, Heren en Heren Senioren.
 • Heren Senioren kunnen kiezen voor deelname bij de Heren of de Heren Senioren.
CategorieHandicapZaterdagZondagAfslagplaats
Damest/m 26,418 holes18 holesRood
Herent/m 18,42 x 18 holes18 holesWit
Heren Seniorent/m 26,418 holes18 holesGeel
Inschrijving
 • De inschrijving sluit om 1600 uur op de woensdag voorafgaande aan het kampioenschap.
 • De handicap bij sluiting van de inschrijving is bepalend voor deelname; daarna gelopen Q-kaarten hebben hierop geen invloed meer.
 • Het maximaal aantal deelnemers per categorie is mede afhankelijk van de inschrijving bij de andere categorieën, met dien verstande dat de totale deelname de baancapaciteit niet overschrijdt.
 • Bij overintekening worden naast de titelverdediger de overige startplaatsen toegewezen op basis van de laagste handicap, waarbij de wedstrijdleiding het recht heeft om per categorie één speler per categorie op basis van een “wild card” in te schrijven.
 • Een categorie vervalt wanneer er zes of  minder dan zes deelnemers hebben ingetekend. De wedstrijdleiding kan bepalen dat bij het vervallen van een categorie twee categorieën worden samengevoegd. De deelnemers van de vervallen groep zullen hier tijdig over worden geïnformeerd.
Wedstrijdindeling
 • Zaterdag: de flight-indeling en starttijd voor de te spelen ronde(n) worden op handicap bepaald.
 • Zondag: de flight-indeling en starttijd worden bepaald door de tussenstand na de eerste dag van het kampioenschap, waarbij de best geklasseerden als laatste zullen starten.
Spelregels
 • Bij discussie over de toepassing van de spelregels raadpleegt de wedstrijdleiding een referee.
 • Bij beslissingen heeft de referee de hoogste autoriteit; zijn beslissingen zijn voor zowel deelnemers als wedstrijdleiding bindend en onherroepelijk.
Gebruik van caddies en handicarts
 • Deelnemers mogen gebruik maken van de diensten van een caddy, echter uitsluitend nadat de naam van de caddy voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding is medegedeeld. Bij overtreding volgt diskwalificatie.
 • Deelnemers mogen geen gebruik maken van een buggy. Bij de Heren Senioren categorie wordt hierop een uitzondering gemaakt mits de speler in het bezit is van een gebruikerskaart.
Winnaar
 • De winnaar (per categorie) is degene met de laagste totaalscore.
 • Bij gelijke eindstand voor de eerste plaats wordt aansluitend op de laatste ronde een “sudden death” gespeeld op de daartoe door de wedstrijdleiding vooraf aangewezen holes.
 • Bij gelijke stand voor de overige plaatsen wordt het klassement bepaald naar de score over (achtereenvolgens) de laatste 36, 18, 9, 6, 3 dan wel 1 hole(s).
 • De winnaars zijn Clubkampioen Strokeplay in hun categorie.
 
Overige bepalingen
 • Alle wedstrijdronden zijn qualifying.
 • Als de clubkampioenschappen door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden voltooid geldt de stand na de laatste volledig gespeelde ronde.

Clubkampioenschappen Matchplay

Opzet
 • De Clubkampioenschappen Matchplay worden eenmaal per jaar gehouden.
 • De spelvorm is matchplay zonder handicapverrekening. Als er na 18 holes geen winnaar is (eindstand is All Square) volgt er een Sudden Death Play-off vanaf hole 1, vervolgens hole 2, enz. Alleen in de finale wordt bij gelijke eindstand door de wedstrijdleiding aangegeven op welke holes de Play-off wordt gespeeld.
 • Er wordt gespeeld in elf categorieën: 7 bij de Heren en 4 bij de Dames.
 • Deelnemers jonger dan de eisen van een bepaalde categorie mogen deelnemen in een categorie met een jongere leeftijdscategorie. Bent u bv. 66 jaar dan kunt u zich ook inschrijven voor de Heren Elite, Heren enHeren vanaf 50 jaar.
CategorieLeeftijdHandicapAantal HolesAfslagplaats
Heren EliteVanaf 18 jaart/m 14,918Wit
HerenVanaf 18 jaarVanaf 15 t/m 3618Geel
Heren Senioren EliteVanaf 50 jaart/m 14,918Wit
Heren SeniorenVanaf 50 jaarVanaf 15 t/m 3618Geel
Heren Senioren + EliteVanaf 65 jaart/m 14,918Wit
Heren Senioren +Vanaf 65 jaarVanaf 15 t/m 3618Geel
Heren Senioren Super +Vanaf 75 jaart/m 369Geel
Dames EliteVanaf 18 jaart/m 14,918Blauw
Dames Categorie IVanaf 18 jaarVanaf 15 t/m 24,918Rood
Dames Categorie IIVanaf 18 jaarVanaf 25 t/m 3618Rood
Dames Senioren Super +Vanaf 75 jaart/m 369Rood
Inschrijving
 • De inschrijving sluit op maandagochtend 09:00 uur voorafgaand aan het weekend waarin de voorronde(s) worden gespeeld. De voorrondes worden gespeeld op de zondag, en indien bij meer dan 16 inschrijvingen ook op de zaterdag, voorafgaand aan het weekend van het kampioenschap.
 • Het maximum aantal inschrijvingen per categorie is 24.
 • Bij meer dan 24 deelnemers in een categorie worden de startbewijzen toegekend op basis van de laagste handicap, waarbij de wedstrijdleiding het recht heeft om per categorie één speler op basis van een Wild Card in te schrijven.
 • De handicap bij sluiting van de inschrijving is bepalend voor deelname en/of plaats in het wedstrijdschema; daarna gelopen Q-kaarten hebben hierop geen invloed meer.
 • Indien twee of meer spelers over een gelijke handicap beschikken bepaalt de wedstrijdleiding door middel van loting over deelname en/of plaats in het wedstrijdschema.
 • Een categorie vervalt wanneer er minder dan acht deelnemers hebben ingetekend. De wedstrijdleiding kan bepalen dat bij het vervallen van een categorie twee of meer categorieën worden samengevoegd. De deelnemers van de vervallen groep zullen hier tijdig over worden geïnformeerd.
Kwalificatieronde
 • Dit kampioenschap wordt gespeeld in een “knock out” wedstrijdschema van 8 deelnemers in het finale weekend.
 • Indien in een of meerdere categorieën meer dan 8 deelnemers zich hebben ingeschreven, wordt er op de zondag voorafgaand aan het finaleweekeinde een kwalificatieronde gespeeld. Bij meer dan 16 deelnemers in een of meerdere categorieën wordt er op zaterdag en zondag voorafgaand aan het finaleweekeinde voorronden gespeeld. Houdt hiermee dus rekening bij de inschrijving!
 • Bij meer dan 16 deelnemers plaatsen de beste 8 geplaatsten zich automatisch voor de tweede voorronde op zondag.
 • De overige deelnemers spelen een kwalificatieronde op zaterdag afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen boven de 16 deelnemers.
 • Bij meer dan acht maar minder dan 17 inschrijvingen spelen de deelnemers op zondag een kwalificatieronde afhankelijk van het aantal inschrijvingen boven de 8 deelnemers.
 • De spelvorm voor de kwalificatieronde is identiek aan die van het kampioenschap: 18 holes matchplay zonder handicapverrekening.
Wedstrijdindeling
 • Zaterdag: ‘s ochtends worden de achtste finales en ‘s middags de kwartfinales gespeeld.
 • Zondag: ‘s ochtends de halve finales en ‘s middags de finale om het kampioenschap en de kleine finale om de 3e/4e plaats.
Spelregels
 • Bij discussie over de toepassing van de spelregels raadpleegt de wedstrijdleiding een referee.
 • Bij beslissingen heeft de referee de hoogste autoriteit; zijn beslissingen zijn voor zowel deelnemers als wedstrijdleiding bindend en onherroepelijk.
Gebruik van caddies en handicarts
 • Deelnemers mogen gebruik maken van de diensten van een caddy, echter uitsluitend nadat de naam van de caddy voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding is medegedeeld. Bij overtreding volgt diskwalificatie.
 • Het gebruik van een handicart is in principe niet toegestaan. In overleg met de wedstrijdleiding mag hiervan worden afgeweken. Als het desbetreffende lid in andere wedstrijden ook gebruik mag maken van een handicart en eenmaal begonnen met het kampioenschap is het niet toegestaan om over te stappen naar het gebruik van een handicart.
Overige bepalingen
 • Als de clubkampioenschappen door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden voltooid zijn er twee mogelijkheden:
  1. De wedstrijd wordt afgelast en er zijn geen winnaars.
  2. Er wordt in overleg met de deelnemers voor de resterende wedstrijden een nieuwe datum vastgesteld.

Clubkampioenschappen Dubbel Strokeplay

 • Deze wedstrijd wordt gespeeld als koppel.
 • Er wordt ‘s ochtends een foursome gespeeld tegen de baan (18 holes) en ‘s middags een fourball betterball (18 holes).
 • Deze wedstrijd is toegankelijk voor handicapcategorie 1 t/m 4.
 • Dames spelen vanaf de blauwe tees en heren spelen vanaf de witte tees.
 • Er wordt gespeeld zonder handicap verrekening.
 • Deelnemers mogen geen gebruik maken van een buggy.
 • Bij over inschrijving gaan lage (gemiddelde) handicaps voor.
 • Het maximum aantal deelnemers is 48. (24 paren)
 • De inschrijving sluit op de maandag (16:00 uur) voorafgaand aan het clubkampioenschap.
 • De sluitingsdatum voor de inschrijving is bepalend voor het recht op deelname.
 • De Q-kaarten die daarna worden gelopen hebben geen invloed meer het recht van deelname.
 • De startvolgorde voor de eerste ronde geschiedt door middel van loting.
 • De winnaars van het vorige clubkampioenschap zijn als 1e geplaatst en uitgesloten van loting.
 • De startvolgorde voor de middagronde wordt door de wedstrijdleiding vastgesteld.
 • De winnaar is het koppel met de laagste totaalscore.
 • Bij gelijke eindstand voor de eerste plaats wordt, aansluitend op de laatste ronde, een “sudden death” gespeeld, op de daartoe door de wedstrijdleiding vooraf aangewezen holes.
 • Als de clubkampioenschappen door onvoorziene omstandigheden niet kunnen worden voltooid dan telt de stand na de laatste volledig gespeelde ronde of zijn er geen kampioenen.

Maandbeker/Medal of the Medalist

Opzet
 • De Maandbeker wordt, zoals de naam al aangeeft , in de periode maart tot en met september maandelijks gespeeld;
 • Per speeldag kunnen maximaal 60 spelers deelnemen.;
 • De wedstrijd is verdeeld over 2 groepen n.l. Maandbeker A en B;
 • Voor de Maandbeker kunnen zich 60 personen’;
 • Als de inschrijving gesloten is wordt het aantal ingeschreven spelers verdeeld over 2  gelijke groepen. MB A en MB B;
 • De verdeling vindt plaats naar opklimmenede exact handicap op het moment van indeling.

Maandbeker A en B

 

 • De Maandbeker A en B is een strokeplay wedstrijd met stableford telling voor alle handicappers;
 • Maandbeker A spelen de heren van geel en dames van rood;
 • Maandbeker B hebben de spelers een vrije keuze, echter heren met een hcp hoger dan 28.9 mogen niet van geel en dames met een hcp boven de 40 spelen van oranje;
 • De beste 4 van de maandbeker A en B plaatsen zich voor de Medal of the Medalists.

Medal of the Medalists

 

 • De Medal of the Medalists is de finale van de Maandbeker A en B wedstrijden;
 • Bij elke gespeelde Maandbeker plaatsen zich 8 spelers voor de wedstrijd;
 • Wedstrijdvorm is strokeplay met stableford telling;
 • De heren spelen van de gele tees en de dames van de rode tees;
 • DE deelnemers van deze wedstrijd ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deelname;
 • Winnaar van de Medal of the Medalists is de deelnemer met het hoogst aantal punten.

Papendalbeker

Opzet
 • De Papendalbeker is een jaarlijkse seriewedstrijd voor dames en heren in handicapcategorie I t/m III (maximale handicap is 18,4)
 • Het maximale aantal deelnemers is 45
 • De spelvorm is strokeplay en de uitslag is op basis van de laagste netto score
 • Indien het deelnemersveld dit toestaat (> 70 deelnemers) is de laatste wedstrijd in de serie een shotgun wedstrijd.
Keuzemogelijkheid afslagplaatsen
HCPcat.Handicapwitgeelblauwroodoranje
HerenI t/m IIIt/m 18,4
DamesI t/m IIIt/m 18,4
Bekerwinnaar
 • Per wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna telkens met één punt minder wordt afgeteld tot 1 wedstrijdpunt voor de tiende plaats
 • Het klassement wordt berekend op basis van het puntentotaal van de beste vier wedstrijden
 • De winnaar van de Papendalbeker is degene die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft gescoord.
 • Bij een gelijke stand wint degene die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft.

Runners-Up I en IX

Opzet:
 • De Runners-Up I en IX zijn jaarlijkse seriewedstrijden voor dames en heren als voorbereiding op de Papendalbeker.
 • Runners-Up I is voor handicap 18,5 t/m 36 met maximaal 30 deelnemers; start om 09:00 uur.
 • Runners-Up IX is voor handicap 18,5 t/m 54 met maximaal 30 deelnemers; starten aansluitend aan Runners Up I.
 • De wedstrijdvorm is Stableford.
 • De uitslag is op basis van het hoogste aantal stableford punten.
Keuzemogelijkheden afslagplaatsen:
Handicapwitgeelblauwroodoranje
Heren Runners Up I18,5 - 36
Dames Runners Up I18,5 - 36
Heren Runners Up IX18,5 - 54
Dames Runners Up IX18,5 - 54
Bekerwinnaar:
 • Per wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna met telkens één wedstrijdpunt minder wordt afgeteld tot 1 voor plaats nummer tien.
 • Het klassement wordt berekend op basis van het puntentotaal van de beste vijf wedstrijden.
 • De winnaar van de Runners-Up I en IX is de speler die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft.
 • Bij gelijke stand wint de speler die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft.

Opzet:

 • De DAS is een jaarlijkse seriewedstrijd voor dames en heren in handicapcategorie I t/m III (maximale handicap is 18,4);
 • Het maximale aantal deelnemers is 24, minimumleeftijd 16 jaar en introductie is toegestaan;
 • De uitslag is op basis van het hoogste aantal stableford punten (netto);
 • Het minimale aantal deelnemers om de wedstrijd door te laten gaan is 8.

Keuzemogelijkheid afslagplaats:

HCP-cat.HandicapWitGeelBlauwRood
Heren1 en 2t/m 11,4
Heren311,5 t/m 18,4
Dames1 en 2t/m 11,4
Dames311,5 t/m 18,4✔:

Eindwinnaar:

 • Per wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna telkens met één punt minder wordt afgeteld tot 1 wedstrijdpunt voor de tiende plaats;
 • Het klassement wordt berekend op basis van het puntentotaal van de beste acht wedstrijden;
 • De winnaar van de DAS is degene die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten heeft;
 • Bij een gelijke stand wint degene die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft;
 • Scorekaarten moeten COMPLEET worden ingevuld; verkeerd of onvolledig ingeleverde scorekaart is No-Return.

Damesbeker (Dames Dinsdag)

Opzet
 • De dinsdag is voorbehouden aan de dames. Er wordt volgens een vast schema gespeeld (zie Teesluitingen).
 • Het minimale aantal deelnemers om de wedstrijd door te laten gaan is 12.
Wedstrijden en tee-keuzemogelijkheden
HandicapHolesFrequentieWedstrijdvormgeelblauwroodoranje
Dames It/m 22,918maandelijksstrokeplay
Dames IIt/m 4518maandelijksstableford
Damest/m 4518wekelijksstableford
Dames IXt/m 549wekelijksstableford
Bijzonderheden
 • Naast de hierboven genoemde wedstrijden wordt er maandelijks matchplay of een andere NQ-spelvorm gespeeld.
Bekerwinnaars
 • Bij de Dames Dinsdag zijn er twee seriewedstrijden: de 18 holes Damesbeker (Dames I, Dames II en Dames) en de 9 holes Dames IX.
 • Per Q-wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna met telkens één wedstrijdpunt minder wordt afgeteld tot 1 voor plaats nummer tien.
 • De twee klassementen Dames en Dames IX worden berekend op basis van het puntentotaal van de beste acht wedstrijden.
 • De winnaar van de Damesbeker en de winnaar van de Dames IX zijn de speelsters die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten hebben.
 • Bij gelijke stand wint de speelster die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft.

Herenbekers (Heren Donderdag)

Opzet
 • Op de Heren Donderdag worden meerdere soorten van wedstrijden gespeeld.
Wedstrijden en tee-keuzemogelijkheden
HandicapHolesWedstrijdvormwitgeelblauwroodoranje
Heren It/m 20,918Wisselend
Heren II21 - 5418Wisselend
Herent/m 5418Stableford
Heren IXt/m 549Wisselend
Bijzonderheden
 • De categorie Heren IX speelt aansluitend aan de Heren c.q. Heren II wedstrijden.
 • De wedstrijdleiding kan incidenteel een afwijkende teekleur bepalen.
 • Bij het passeren van de 20,9 – 21 handicapgrens gedurende het seizoen is een overstap van Heren I naar Heren II (of omgekeerd) mogelijk. Deze overstap is éénmalig en behoeft goedkeuring van de wedstrijdleiding. Let op: tot dan behaalde wedstrijdpunten (zie verderop) kunnen niet worden meegenomen naar de nieuwe categorie.

Bekerwinnaars

 • Bij de Heren Donderdag zijn er drie seriewedstrijden: de 18 holes Heren I, Heren II en de Heren IX. Voor de Heren wedstrijden wordt geen klassement bijgehouden.
 • Per Q-wedstrijd verdient de winnaar 12 wedstrijdpunten, de tweede plaats 10, de derde plaats 8, waarna met telkens één wedstrijdpunt minder wordt afgeteld tot 1 voor plaats nummer tien.
 • De drie klassementen Heren I, Heren II en Heren IX worden berekend op basis van het puntentotaal van de beste 13 wedstrijden. Bij de Heren IX tellen alleen de wedstrijden mee met 8 of meer deelnemers.
 • De winnaars van de drie Heren-bekers zijn de spelers die na afloop van de slotwedstrijd het hoogste aantal wedstrijdpunten in het desbetreffende klassement hebben.
 • Bij gelijke stand wint de speler die op de datum van de eerste seriewedstrijd de laagste handicap heeft.

Afsluiting van het seizoen

 • Ter afsluiting van het seizoen vindt eind oktober / begin november het zogenaamde “potverteren” plaats.
 • Het totaal van de ontvangen inleggelden van de wedstrijden – minus de kosten van de uitgereikte prijzen etc. gedurende het wedstrijdseizoen – wordt besteed aan prijzen, consumpties en een consumptie aan tafel.
 • Voor diegene, die aan een minimaal aantal (aantal afhankelijk) wedstrijden heeft deelgenomen, is het diner gratis. Anderen kunnen met bijbetaling ook mee dineren.

U bent van harte welkom!

Bestuursbeker

Om deze wisselbeker wordt gespeeld tijdens een jaarlijkse wedstrijd, waarbij de “werkers” in de club (en hun partners) de gast zijn van het bestuur; er is geen vaste spelvorm en de wedstrijd is non-qualifying. Er is geen inleggeld verschuldigd.

 • De Bestuursbeker gaat naar het bestuurs-/commissielid met de beste score.
 • Partners en eventuele andere niet-bestuurs-/commissieleden dingen mee naar de dagprijzen, maar niet naar de Bestuursbeker.

Champagnebeker

Eén van de meest exclusieve bekers, aangezien deze wedstrijd slechts zelden gespeeld kan worden. Deze Nieuwjaarshappening vindt plaats voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van het bestuur (die altijd doorgaat!). Er is geen vaste spelvorm en de wedstrijd is non-qualifying.

Maandagmiddag Inloop (MMI)

Opzet

Mede om in de behoefte van een 9-holes wedstrijd te voorzien is er wekelijks op maandagmiddag een inloopwedstrijd, een prettig en ontspannen ontmoetingspunt voor spelers uit alle handicapcategorieën. de hcp categorie 1 t/m 6. Het betreft een non-qualifying inloopwedstrijd met standing.

Inschrijving en wedstrijdindeling

 • Iedereen kan zich tussen 12.30 en 13.30 aanmelden bij de wedstrijdtafel, om vervolgens door de wedstrijdleiding te worden ingedeeld.
 • Als er meer dan 40 deelnemers zijn dan wordt de wedstrijd in tweeën gesplitst, dit om lang wachten op de prijsuitreiking te voorkomen.

Bijzonderheden

 • Deelnemers uit handicapcategorie 6 spelen van de oranje tee en zijn verplicht een Q-kaart te lopen. Voor deelnemers uit handicapcategorie 1 t/m 5 is dit naar keuze.
 • Iedereen die meer dan 18 stableford punten behaald gaat in ieder geval – alleen voor deze wedstrijd – in handicap naar beneden.

Zomeravond Inloop

Opzet

Elke woensdagavond van begin juni tot en met eind augustus  zijn er 9 holes zomeravond-inlopen.

Kom rechtstreeks uit uw werk of vanuit huis om nog even van de baan, golfen en zomeravonden te genieten. Deze inlopen zijn bedoeld om clubleden elkaar in ontspannen sfeer te laten ontmoeten. Voor nieuwe (kennismakings-) leden een leuke manier om kennis te maken met andere clubleden.

Na afloop kunt u beslissen om gezamenlijk te blijven eten (speciale menu’s van de Hofmeester).

Inschrijving en wedstrijdindeling

De inschrijving is tussen 16.45 en 18.15 aan de wedstrijdtafel. De eerste flight start om 17.00 uur. De wedstrijd heeft standing.

De organisatie is in handen van Loes Nijssen, Marjon Nahuijsen, Elly Buytenhuijs en Linda van Wuijckhuise.

Dagprijzen en bekerwinnaar

 • Elke wedstrijd zijn er vouchers te winnen en Keniaanse houten “birdies” te veroveren.
 • Zoals bij alle inlopen van onze club worden uw resultaten verwerkt in een klassement. Tijdens de slotavond vindt de trofee-uitreiking plaats.

"Landelijke" wedstrijden

Familietoernooi

Spelvorm: Greensome Stableford met handicapverrekening.
Omdat er voor een goed doel wordt gespeeld zal een inleggeld worden gevraagd van tenminste € 10,00 per persoon. De clubwinnaars worden uitgenodigd voor de landelijke halve finales. Deelname is slechts mogelijk wanneer de handicap van de beide spelers voldoet aan de gestelde eisen. Meer informatie kunt u vinden op de website van Golf.nl.

Dubbele Handicap Toernooi

Een wedstrijd waarbij het inleggeld ten goede komt aan de Nederlandse Golfvereniging voor Gehandicapten (NGG). Er wordt een inleggeld gevraagd worden van tenminste € 10,00 per persoon. De clubwinnaar wordt uitgenodigd voor de landelijke finale.

Gelegenheidswedstrijden

Naast de hiervoor genoemde wedstrijden en de “landelijke wedstrijden” zijn er nog enkele incidentele, non-qualifying clubwedstrijden:

 • Openingswedstrijden: verschillende spelvormen.
 • Paaswedstrijd (Paasmaandag): spelvorm wordt jaarlijks bepaald.
 • Koningswedstrijd (Koningsdag): spelvorm wordt jaarlijks bepaald.
 • Dauwtrapwedstrijd (Hemelvaartsdag): Spelvorm wordt jaarlijks bepaald (shotgun)
 • Summer Shoot-out: wedstrijd over drie dagen met verschillende spelvormen.
 • Ledeninvitatie: spelvorm wordt jaarlijks bepaald.
 • Grand Prix de l’Automne: greensome stableford met handicapverrekening.
 • Cross Country: kris kras door de baan heen.
 • Vossenjacht: de vos zet de score per hole, wie komt het dichtste bij.

Interne Matchplay Competitie, individueel voor dames en heren
Opzet
Om de vele matchplay liefhebbers tegemoet te komen, wordt er in de maanden mei t/m oktober een interne competitie gespeeld waarbij de deelnemers zelf (!) de afspraken maken voor hun onderlinge ontmoetingen. De wijze van intekening, nadere informatie over de organisatie, etc., worden tijdig bekend gemaakt door de wedstrijdcoördinator. Let wel: de digitale inschrijving is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen.

Algemene gegevens
• Deelnemers worden ingedeeld in 3 groepen. (exact handicap: 0-18.4; 18.5-26.4; 26.5-36);
• Elke groep heeft een winnaar, die een wisselbeker in ontvangst mag nemen;
• Groep I: De wedstrijden worden gespeeld met een handicapverrekening van 75% van de playing handicap;
• Groep II en III: De wedstrijden worden gespeeld met een volledige handicapverrekening van de playing handicap;
• De keuze van welke kleur tee wordt gespeeld is aan de individuele speler.
• De wedstrijden hebben geen voorrang in de baan.
• Vóór de matchplay knock-out fase wordt ten minste één ronde gespeeld in poules van (bij voorkeur) 4 en maximaal 5 deelnemers.
• In de poule fase worden wedstrijdpunten verdiend. Een gewonnen wedstrijd levert 2 punten op, een gelijk spel 1 punt.
• De poulewinnaars en in sommige gevallen ook de nummers 2 (en 3) gaan door naar de volgende ronde.
• Bij gelijk eindigen in de poule wordt eerst gekeken naar het onderling resultaat van de gelijk geëindigde. Indien speler A van speler B heeft gewonnen dan wordt speler A geplaatst voor de nieuwe fase. Is de stand gelijk, dan wordt gekeken naar het aantal gewonnen wedstrijden. Degene met de meeste winstpartijen gaat door. Mocht het nog steeds gelijk zijn, dan wordt gekeken naar het aantal gewonnen holes over de totale score van alle partijen van de gelijk geëindigde. Degene met de meest gewonnen holes wordt geplaatst voor de volgende fase. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan zullen de betrokkenen in een extra matchplay-ronde over 9 holes, zo nodig gevolgd door een “sudden death”, uitmaken wie door mag naar de volgende fase.
• In de knock-out fase gaat het om de winst van de partij.
• De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving van het door de wedstrijdcoördinator aangegeven tijdschema.
• De prijsuitreiking van de 3 groepen zal plaatsvinden na de Vossenjacht, die gespeeld wordt eind oktober.

Het aanspreekpunt voor deze wedstrijdreeks is Ada Parlevliet.

Scroll to top