Tijdelijke Plaatselijke Regels:

Overal door de baan, behalve in de hindernissen, mag de bal opgenomen worden, schoongemaakt en teruggeplaatst. Terug plaatsen dient te gebeuren niet dichter bij de hole, en binnen een kaart ( opgevouwen) lengte van de plaats waar de bal is opgenomen. Het opnemen van de bal dient gepaard te gaan met een mededeling aan de marker en met het markeren van de plaats van de bal.