Commissies & Contactpersonen

Samen maken wij onze golfbaan geweldig

De club telt een aantal commissies en contactpersonen die zich bezighouden met de uitvoering van specifieke taken.

Zoekt u de contactgegevens van het bestuur? Klik dan hier.

Vertrouwenspersoon

Bij de Edese GC Papendal moet u zich op de golfbaan (inclusief clubhuis en parkeerterrein) veilig en gerespecteerd kunnen voelen. Daarom heeft het bestuur in lijn met het NGF-beleid een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd: Ans Baars.

Klik hier voor meer informatie.

Privacy Officer

Alle organisaties die persoonsgegevens registreren, verwerken en delen, moeten voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit geldt dus ook voor de Edese GC Papendal. Voor deze taak heeft het bestuur een Privacy Officer benoemd: Bert Kabbes.

Klik hier voor meer informatie.

Klachtencommissie

De Klachtencommissie wil onder meer een klimaat creëren waarbinnen klachten en irritaties bespreekbaar zijn en in goede verstandhouding worden afgehandeld, leren van klachten en waar nodig aanpassingen in de organisatorische opzet van de vereniging bevorderen en suggesties ter verbetering doen ten aanzien van individueel optreden van leden of clubfunctionarissen.

Klik hier voor meer informatie.

Welkomstcommissie

Edese GC Papendal kent seniorleden (vanaf 21 jaar), kennismakingsleden en jeugdleden. De Welkomstcommissie is in het leven geroepen om nieuwe leden welkom te heten en te begeleiden, nieuwe leden wegwijs te maken en te informeren over o.a. de activiteiten, de wedstrijden, de driving range en de golfacademie en vragen van nieuwe leden te beantwoorden.

Klik hier voor meer informatie.

Welkomstcommisie

Edese GC Papendal kent seniorleden (vanaf 21 jaar), kennismakingsleden en jeugdleden. De Welkomstcommissie is in het leven geroepen om nieuwe leden welkom te heten en te begeleiden, nieuwe leden wegwijs te maken en te informeren over o.a. de activiteiten, de wedstrijden, de driving range en de golfacademie en vragen van nieuwe leden te beantwoorden.

Calamiteitencommissie

De Calamiteitencommissie is verantwoordelijk voor alle te nemen maatregelen bij calamiteiten, waaronder Covid-19.

Klik hier voor meer informatie.

Calamiteitencommissie

De Calamiteitencommissie is verantwoordelijk voor alle te nemen maatregelen bij calamiteiten, waaronder Covid-19.

Duurzaamheidscommissie

De Duurzaamheidscommissie houdt zich bezig met beleidsmatige en operationele zaken op het gebied van duurzaamheid en zal onder andere het bestuur ondersteunen bij het maken van duurzaamheidsbeleid, een werkplan helpen opzetten en doen uitvoeren.

Klik hier voor meer informatie.

Duurzaamheidscommissie

De Duurzaamheidscommissie houdt zich bezig met beleidsmatige en operationele zaken op het gebied van duurzaamheid en zal onder andere het bestuur ondersteunen bij het maken van duurzaamheidsbeleid, een werkplan helpen opzetten en doen uitvoeren.

Clubhuiscommissie

De Clubhuiscommissie is verantwoordelijk voor de inrichting, het dagelijks (huishoudelijk) onderhoud van het clubgebouw en de dienstverlening door de exploitant van de horeca.

Klik hier voor meer informatie.

Clubhuiscommissie

De Clubhuiscommissie (CHC) is verantwoordelijk voor de inrichting, het dagelijks (huishoudelijk) onderhoud van het clubgebouw en de dienstverlening door de exploitant van de horeca.

Handicartcommissie

De Handicartcommissie zet zich onder meer in om de noodzaak van handicarts onder de aandacht te brengen, donateurs te werven voor ‘Stichting Vrienden van Handicart’, en de organisatie van de jaarlijkse wedstrijd om de Handicart Trofee te ondersteunen.

Klik hier voor meer informatie.

Handicartcommissie

De Handicartcommissie zet zich onder meer in om de noodzaak van handicarts onder de aandacht te brengen, donateurs te werven voor ‘Stichting Vrienden van Handicart’, en de organisatie van de jaarlijkse wedstrijd om de Handicart Trofee te ondersteunen.

ICT-commissie

De ICT-commissie is onder meer verantwoordelijk voor de hardware en software van het digitaal kantoor, het ICT-netwerk en het operationele beheer en onderhoud van alle ICT-middelen en de uitbesteding hiervan aan externe bedrijven.

Klik hier voor meer informatie.

ICT-commissie

De ICT-commissie is onder meer verantwoordelijk voor de hardware en software van het digitaal kantoor, het ICT-netwerk en het operationele beheer en onderhoud van alle ICT-middelen en de uitbesteding hiervan aan externe bedrijven.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie richt zich onder meer op het creëren van optimale mogelijkheden voor de opleiding van de jeugd, organiseren van deelname aan de NGF-jeugdcompetitie en (mede) organiseren van Open Dagen.

Klik hier voor meer informatie.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie (JC) richt zich onder meer op het creëren van optimale mogelijkheden voor de opleiding van de jeugd, organiseren van deelname aan de NGF-jeugdcompetitie en (mede) organiseren van Open Dagen

Kascommissie

De Kascommissie beoordeelt de effectiviteit van het gevoerde financiële beleid. Daarbij zal de commissie in elk geval de consistentie van het financiële beleid beoordelen, toetsen of de inkomsten en uitgaven kloppen met de begroting en bij afwijking beoordelen of dit wel of niet redelijk is.

Klik hier voor meer informatie.

Kascommissie

De Kascommissie beoordeelt de effectiviteit van het gevoerde financiële beleid. Daarbij zal de commissie in elk geval de consistentie van het financiële beleid beoordelen, toetsen of de inkomsten en uitgaven kloppen met de begroting en bij afwijking beoordelen of dit wel of niet redelijk is.

Baancommissie

We werken dagelijks aan de speltechnische kwaliteit van de golfbaan op een meetbaar hoog niveau houden, waar mogelijk nog verder verbeteren en zorgen wij dat u als lid of gast van onze club kunt genieten van het golfspel op een uitstekend onderhouden baan.

Klik hier voor meer informatie.

Baancommissie

We werken dagelijks aan de speltechnische kwaliteit van de golfbaan op een meetbaar hoog niveau houden, waar mogelijk nog verder verbeteren en zorgen wij dat u als lid of gast van onze club kunt genieten van het golfspel op een uitstekend onderhouden baan.

Marketing- en communicatiecommissie

De commissie zet zich in voor interne en externe (marketing)communicatie van de golfclub. Zo wil de commissie onder meer de bekendheid van de Edese GC Papendal vergroten, de betrokkenheid van de leden bij de club en de omgeving stimuleren en alle leden, (greenfee) bezoekers, deelnemers aan de golfschool en sponsoren informeren over de ontwikkelingen binnen de club, wedstrijden, open dagen, regelgeving en de natuur van onze baan.

Klik hier voor meer informatie.

Marketing- en communicatiecommissie

De commissie zet zich in voor interne en externe (marketing)communicatie van de golfclub. Zo wil de commissie onder meer de bekendheid van de Edese GC Papendal vergroten, de betrokkenheid van de leden bij de club en de omgeving stimuleren en alle leden, (greenfee) bezoekers, deelnemers in de Golf Academy en sponsoren informeren over de ontwikkelingen binnen de club, wedstrijden, open dagen, regelgeving en de natuur van onze baan.

Marshals

De Edese Golf Club Papendal beschikt over een marshalorganisatie waarvan ongeveer 40 ervaren golfers deel uitmaken. Onze marshals zien toe op een juist gedrag van de spelers op het golfcomplex en in het clubhuis, en treden zo nodig adviserend en corrigerend op.

Klik hier voor meer informatie.

Marshals

De Edese Golf Club Papendal beschikt over een marshalorganisatie waarvan ongeveer 40 ervaren golfers deel uitmaken. Onze marshals zien toe op een juist gedrag van de spelers op het golfcomplex en in het clubhuis en treden zo nodig adviserend en corrigerend op.

Regel- en handicapcommissie

De Regel- en handicapcommissie is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting en local rules van de baan, verantwoordelijk voor het handicapbeheer van de leden en verantwoordelijk voor het afnemen van regelexamens.

Klik hier voor meer informatie.

Regel- en handicapcommissie (RHC)

De RHC is onder meer verantwoordelijk voor de inrichting en local rules van de baan, verantwoordelijk voor het handicapbeheer van de leden en verantwoordelijk voor het afnemen van regelexamens.

Sponsorcommissie

De vereniging heeft momenteel circa 15 bedrijven en andere organisaties als sponsor en streeft altijd naar verbreding. De Sponsorcommissie zet zich onder meer in om (primair) bedrijven en andere organisaties te interesseren om een sponsorcontract met de Edese Golf Club Papendal af te sluiten, bestaande sponsoren te behouden door aflopende contracten weer te verlengen en sponsorwedstrijden en events te organiseren.

Klik hier voor meer informatie.

Sponsorcommissie

De vereniging heeft momenteel circa 15 bedrijven en andere organisaties als sponsor en streeft altijd naar verbreding. De Sponsorcommissie zet zich onder meer in om (primair) bedrijven en andere organisaties te interesseren om een sponsorcontract met de Edese Golf Club Papendal af te sluiten, bestaande sponsoren te behouden door aflopende contracten weer te verlengen en sponsorwedstrijden en events te organiseren.

Technische commissie

De Technische commissie formuleert het beleid voor het golf technische aspect van het sportieve klimaat in onze vereniging en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. De TC wil dat bereiken door onder meer bij te dragen aan het golfplezier van alle leden van onze vereniging (van jong tot oud) en het niveau van hun golfspel te helpen verhogen en deelname van competitieteams aan de NGF-competitie te coördineren en stimuleren.

Klik hier voor meer informatie.

Technische commissie

De Technische commissie (TC) formuleert het beleid voor het golftechnische aspect van het sportieve klimaat in onze vereniging en draagt zorg voor de uitvoering daarvan. De TC wil dat bereiken door onder meer bij te dragen aan het golfplezier van alle leden van onze vereniging (van jong tot oud) en het niveau van hun golfspel te helpen verhogen en deelname van competitieteams aan de NGF-competitie te coördineren en stimuleren.

Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie ontfermt zich over de diverse wedstrijden die voor leden worden georganiseerd. De Wedstrijdcommissie probeert deelname aan wedstrijden te bevorderen door leden actief uit te nodigen en spelvormen te organiseren die bij ieders niveau en spelvoorkeur aansluit.

Klik hier voor meer informatie.

Wedstrijdcommissie

De Wedstrijdcommissie ontfermt zich over de diverse wedstrijden die voor leden worden georganiseerd. De Wedstrijdcommissie probeert deelname aan wedstrijden te bevorderen door leden actief uit te nodigen en spelvormen te organiseren die bij ieders niveau en spelvoorkeur aansluit.

Onroerend goedcommissie

De Onroerend goedcommissie is verantwoordelijk voor het beheer, instandhouding en onderhoud van clubhuis, terras, parkeerplaats, driving range opstallen en kapschuur. Doel is om het onroerend goed van de vereniging in optimale staat te houden en verbeteringen en onderhoud op duurzame wijze uit te voeren.

Klik hier voor meer informatie.

Onroerend goedcommissie

De Onroerend goedcommissie (OGC) is verantwoordelijk voor het beheer, instandhouding en onderhoud van clubhuis, terras, parkeerplaats, driving range opstallen en kapschuur. Doel is om het onroerend goed van de vereniging in optimale staat te houden en verbeteringen en onderhoud op duurzame wijze uit te voeren.

Financiële adviescommissie (FAC)

De FAC adviseert het bestuur in financiële zaken waaronder de exploitatiebegroting en investeringsbegroting voor het volgende boekjaar en in investeringsprojecten die een lange voorbereidingstijd vergen.

Financiële adviescommissie

De Financiële adviescommissie adviseert het bestuur in financiële zaken waaronder de exploitatiebegroting en investeringsbegroting voor het volgende boekjaar en in investeringsprojecten die een lange voorbereidingstijd vergen.

Klik hier voor meer informatie.

Commissies & Contactpersonen