Regels en voorschriften

Baanreglement Edese GC Papendal

 1. Iedere bezoeker/speler wordt geacht dit baanreglement te kennen en toe te passen.
 2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 3. Alvorens een speler de baan ingaat, stelt hij zich op de hoogte van alle informatie omtrent de toestand van de baan (digitaal informatiebord bij de ingang en website).
 4. Aanwijzingen van marshals en/of wedstrijdleiding moeten altijd worden opgevolgd door iedereen die zich, om welke reden dan ook, in de baan bevindt.
 5. De baan is in principe geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Openingstijden van baan, clubhuis en driving range staan vermeld op de website.
 6. Het is niet toegestaan te spelen als de baan of als een hole gesloten is.
 7. Iedere speler/bezoeker dient zich te houden aan de etiquette- en aan de algemene gedragsregels.
 8. Een flight bestaat maximaal uit vier spelers, ieder met een eigen uitrusting.
 9. Iedere speler heeft òf een geldig lidmaatschapslabel òf een greenfeekaart zichtbaar aan de tas bevestigd.
 10. Bellen is niet toegestaan in het clubhuis, op het terras en in de baan, behalve wanneer er sprake is van een noodsituatie.
 11. Starttijden worden – behoudens een toegekende teesluiting voor groepen – niet gehanteerd. De volgorde van spelen wordt bepaald door de volgorde in de ballenspiraal.
 12. Leden met introducé(s) die willen starten voordat het secretariaat of het horecapersoneel aanwezig is, dienen het secretariaat een dag tevoren (telefonisch of per e-mail) te informeren.
 1. De baan is toegankelijk voor leden van de EGCP en voor hun gasten, alsmede voor greenfeespelers en sponsorleden die in het bezit zijn van een EGA-handicap.
 2. Spelers moeten altijd een geldige NGF-pas kunnen laten zien of een vergelijkbare buitenlandse lidmaatschapskaart.
 3. Introducees spelen altijd met het lid dat hen introduceert.
 4. Voorzitters en secretarissen van andere (buitenlandse) clubs hebben een ‘goldkaart’ en hoeven geen dagcontributie te betalen. Ook golfprofessionals met een PGA A- of B-kwalificatie zijn van harte welkom. Vooraf melden zij zich bij het secretariaat. Na vertoon van hun kaart krijgen zij een geldige greenfeekaart.
 5. Spelers met baanpermissie spelen altijd samen met iemand die handicap 28 of lager heeft.
 6. Voor de voortgang in de baan worden per flight maximaal twee spelers toegestaan met een handicap tussen 37 en 54 .
 7. Het betreden van de golfbaan en van de daarbij behorende terreinen geschiedt altijd op eigen risico.

Alle spelers dienen de grootst mogelijke zorg voor de baan in acht te nemen.

 1. Leg uitgeslagen plaggen terug in de oorspronkelijke vorm en stamp ze goed aan.
 2. Volg de met bordjes aangegeven route.
 3. Stap niet over touwtjes, heggen of hekken heen.
 4. Loop niet onnodig door de GUR.
 5. Respecteer de lijnen die zijn aangegeven.
 6. Loop niet met trolleys door de rough in het golfseizoen.
 7. Loop niet met trolleys over de voorgreen.

Het heidegebied op hole 1 is een kwetsbaar gebied, aangegeven met rood-groene paaltjes. Voorzichtig betreden om de bal te zoeken is toegestaan, eruit spelen niet. Ontwijken volgens regel 17.1, dan wel gebruik maken van de aangegeven dropping zone.

 1. Stap de bunkers alleen in aan de lage kant en verlaat ze langs dezelfde weg.
 2. Hark de bunker na het spelen goed aan: verdeel het zand goed over de bunker zodat het oppervlak egaal wordt. Bij het verlaten van de bunker harkt u het zand altijd van u af.
 3. Leg de hark buiten de bunkers, en wel aan de buitenkant, zo ver mogelijk verwijderd van de green. De steel van de hark wijst daarbij in de richting van de tee, vanwaar is afgeslagen.
 1. Iedere speler moet een pitchfork (in zijn zak) bij zich hebben. Herstel pitchmarks van uzelf en ook die van andere spelers op de juiste manier.
 2. Loop nooit met uw kar op de green, op de foregreen of tussen de bunkers en de green.
 3. Vermijd beschadigingen op de green; markeer de plaats van uw bal met een marker (of een munt). Til uw voeten goed op als u op de green loopt.
 4. Loop nooit onnodig over de green, ook niet met draagtassen.
 5. Plaats golf(draag)tassen ruim buiten de green.
 6. Behandel de holes met grote zorg:
  -raak de randen van de hole niet aan bij het uithalen en terugplaatsen van de vlag;
  -ga niet te dicht bij de hole staan, noch bij het bewaken van de hole noch wanneer u uw bal uit de hole haalt;
  -neem de bal uit de cup met de hand of met een grijper op de putter.

Als de wintergreens in gebruik zijn door vorst of door wateroverlast, mag u de zomergreens niet betreden. Deze zijn dan GUR en het is verboden vanaf deze greens te spelen (Regel 13.1f).

 1. Greenkeepers hebben altijd voorrang. Wacht met slaan in hun richting tot zij u een signaal geven dat u kunt spelen. Als zij zwaailicht voeren, is slaan in hun richting niet toegestaan. Te snel slaan, waardoor zij zich onveilig voelen of geraakt zouden kunnen worden, wordt als een ernstige overtreding beschouwd en zal worden gemeld bij het verantwoordelijke bestuurslid.
 2. Golfprofessionals hebben tijdens het uitvoeren van hun werk voorrang op andere spelers in de baan. Andere spelers dienen te wachten met slaan tot zij een teken krijgen dat zij kunnen passeren.
 3. Lesgevende professionals met hun leerling(en) hebben op de driving range, op de oefengreens en in oefenbunkers altijd voorrang op andere spelers.

Invoegen op hole 10 is alleen toegestaan wanneer zeker is dat achteropkomende spelers niet gehinderd worden.
Daarom gelden de volgende afspraken:
– de invoegende flight is niet groter dan maximaal 2 personen;
– de spelers op hole 9 zijn de 150 m paal nog niet gepasseerd;
– de spelers op hole 10 zijn de 100 m paal gepasseerd.
Alleen op aanwijzing van de marshal kan van deze regel afgeweken worden.

Local rules, tijdelijke regels of tijdelijke veranderingen worden vermeld op het digitale bord bij het clubhuis, op de website en/of op de scorekaart (mogelijk via tijdelijke inlegvel).

 1. Als de conditie van de baan dit vereist, zal het gebruik van trolleys en/of handicarts verboden worden.  Dit staat dan zowel op het digitale bord bij het clubhuis als op de website.
 2. De route-aanduidingen ‘Next Tee’ gelden zowel voor handicarts als voor trolleys.
 3. Met handicarts en trolleys mag niet gereden worden:
  – over de afslagplaatsen
  – naast de paden
  – in de rough
  – op de voorgreens
  – op de greens
  – tussen de greenside bunkers en de green
 4. Bij het clubhuis moeten trolleys en golftassen worden geplaatst op de daarvoor aangegeven plaatsen. Handicarts worden geplaatst op de daarvoor bestemde parkeerstrook.

Golf is een sport waarbij voortdurend rekening moet worden gehouden met andere spelers. Soms zijn ze sneller, soms zijn ze trager. Andere spelers mogen nooit het gevoel krijgen zich niet veilig te voelen.

 1. De bal mag nooit geslagen worden als andere spelers mogelijk nog binnen speelbereik zijn en geraakt kunnen worden.
 2. Roep altijd ‘fore’ als uw bal andere spelers nadert of een andere lijn volgt dan beoogd, ook al weet u niet zeker of er iemand loopt.
 3. Bij slecht zicht (mist of zware regenbuien) kan besloten worden dat de baan gesloten wordt. Ook kunnen de greenkeepers dan besluiten de hole waarop zij aan het werk zijn tijdelijk te sluiten.
 4. Spelers zijn verplicht om bij (dreigend) onweer onmiddellijk een van de schuilhutten op te zoeken. Op de scorekaart en in het baanboekje staan de signalen die vanuit het clubhuis kunnen worden gegeven.
 5. Bij (medische) calamiteiten moeten spelers zo snel mogelijk in actie komen. Op de scorekaart, op de tassenlabel en op de greenfeekaart staat het calamiteitennummer dat gebeld moet worden. Bij ernstig letsel moet eerst 112 gebeld te worden. Laat het slachtoffer nooit alleen!
 6. Wanneer door het KNMI de weerswaarschuwing ‘code rood’ is afgegeven, wordt de baan onmiddellijk gesloten en moeten alle spelers de baan zo spoedig mogelijk verlaten.

Er is de laatste jaren veel veranderd in mode, ook binnen de golfsport. Binnen de Edese GC Papendal willen we daar zeker rekening mee houden, maar we hechten ook aan prettige omgangsvormen en aan een zekere stijl. Binnen onze vereniging is daarom gepaste golfkleding gewenst.
Algemene richtlijnen daarvoor zijn:
– dames: pantalon, bermuda (iets boven de knie) of golfrok, polo met kraag: mouwloos, korte of lange mouw, golfschoenen;
– heren: pantalon of bermuda (tot op de knie), polo of shirt met kraag met korte of lange mouw, golfschoenen;
– algemeen: tennisrokjes, jogging-/trainingspakken, T-shirts en hemdjes zijn niet gewenst.
In de kleedkamers en op het mededelingenbord in de gang hangen posters die de richtlijnen verduidelijken.

Wedstrijdspelers hebben altijd standing en hetzelfde geldt voor competitiespelers. Alle teesluitingen zijn inclusief het kwartier voorafgaand aan de wedstrijd. De eindtijden zijn bij benadering. Om welke reden dan ook kan een eindtijd maximaal een half uur uitlopen. Bij extreme (tijdelijke) weersomstandigheden mag hiervan binnen alle redelijkheid worden afgeweken.               

 1. Niet-wedstrijdspelers die achter de wedstrijd aan spelen dienen ten minste één hole afstand te houden t.o.v. de laatste flight;
 2. Niet-wedstrijdspelers die voor de wedstrijd uitspelen, dienen minimaal één hole voorsprong te houden op de wedstrijdspelers;
 3. In geval van een shotgunwedstrijd is de baan gesloten voor andere spelers, tenzij de wedstrijdleiding anders beslist;
 4. Aanwijzigingen van de wedstrijdleider moeten altijd worden opgevolgd.

De bestuurskamer, het secretariaat, de keuken en de ruimten achter de bar zijn niet toegankelijk voor leden en hun gasten.

Honden zijn niet toegestaan in de baan. Op de drivingrange, op het terras en in het clubhuis moeten zij aangelijnd zijn.

In het clubhuis is een AED/ verbandtrommel aanwezig. In de kar van de marshals is een eerste hulp trommel beschikbaar.

Bij (medische) calamiteiten moeten spelers zo snel mogelijk in actie komen. Op de scorekaart, op de tassenlabel en op de greenfeekaart staat het calamiteitennummer dat gebeld moet worden. Bij ernstig letsel moet eerst 112 gebeld te worden. Laat het slachtoffer nooit alleen!

Baanreglement