Laatste update 7 maart 2022

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Schade door werkzaamheden.
“Diepe bandensporen van voertuigen en geroerde grond of gaten en sleuven als gevolg van werkzaamheden in de baan, kan in de gehele baan worden beschouwd als GUR, dit mag ontweken worden volgens regel 16.1b”

Schade door dieren.
“In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door vogels, egels of dassen Grond in Bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b.
Echter er is geen spraken van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.”

Nadere toelichting: Dit betekent dat in bovenstaande situatie niet volledig ontweken hoeft te worden. Voorbeeld de grasbunker links voor de green bij hole 5.

Inventarisatie Flora en Fauna.

“De 6 kwadranten t.b.v. de flora inventarisatie, blauwe paaltjes met een groene kop, zijn een verboden speelzones.

Als de bal in een verboden speelzone in of op een abnormale baanomstandigheid ligt in het algemene gebied moet de speler de situatie zonder straf ontwijken volgens Regel16.1b.

image

Straf voor overtreding van een Tijdelijke Plaatselijke Regel
Strokeplay: twee slagen
Matchplay: verlies van de hole.

Laatste update 10 augustus 2021

Algemene Plaatselijke Regels

Buiten de baan
Buiten de baan wordt aangegeven door wit gemarkeerde palen.

Veiligheidshek hole 2
Het veiligheidshek tussen hole 2 en de drivingrange is out of bounds en mag niet worden ontweken.

Grond in bewerking (GUR)
GUR wordt aangegeven door blauwe paaltjes en/of door blauwe lijnen en dient ontweken te worden volgens regel 16.1b

Hole 5

Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is op hole 5.

Doel: Als er geen provisionele bal gespeeld is en een bal wordt niet gevonden of blijkt buiten de baan te zijn, kan dat aanzienlijke problemen met de doorstroming in de baan opleveren als een speler dan volgens het principe van slag en afstand moet handelen. Het doel van deze plaatselijke regel is om de Commissie toe te staan een extra mogelijkheid te geven om door te spelen zonder terug te moeten naar de plaats van de vorige slag. Deze plaatselijke regel is niet geschikt voor wedstrijden voor zeer goede spelers (zoals wedstrijden voor professionals en topamateurs of clubkampioenschappen. Ook tijdens de NGF competitie mag deze plaatselijke regel niet worden toegepast).

Volgens deze alternatieve optie mag de speler droppen in een groot gebied tussen het punt waar de bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen of buiten de baan is gegaan en de rand van de fairway van de hole die wordt gespeeld maar dat niet dichter bij de hole is. De speler krijgt twee strafslagen bij het gebruik van deze mogelijkheid. Dit betekent dat het resultaat vergelijkbaar is met wat zou zijn bereikt als de speler had gehandeld volgens het principe van slag en afstand.

Deze plaatselijke regel mag niet worden gebruikt voor een onspeelbare bal.

Als een provisionele bal is gespeeld en zowel de oorspronkelijke bal als de provisionele bal worden niet gevonden, dan mag deze plaatselijke regel worden toegepast voor de provisionele bal die niet gevonden is.

Waar geldt deze Plaatselijke Regel op onze baan.
Rechts van de fairway van hole 5. Vanaf het begin van de fairway tot aan het 100 m afstands paaltje. Dit is tevens ter hoogte van het punt waar de out of bounds markering weer samenvalt met de begrenzing van de golfbaan. (plaats rechter rode pijl)

Rode/blauwe paaltjes met groene kop (zie afbeelding)

Verboden speelzones. Markering door rode of blauwe paaltjes met groene kop
Op onze baan bevinden zich verschillende Verboden Speelzones, op hole 1, hole 2 en hole 18.
Om de daar aanwezige heide te beschermen zijn deze heidegebieden tot Verboden Speelzone verklaard.

Het is niet toegestaan verboden speelzones te betreden, dus daar mogen ook geen ballen worden gezocht.

Hole 1

Het heidegebied op hole 1 is gemarkeerd met rode paaltjes met groene koppen. Het gebied binnen deze markering is een verboden speelzone.

Het verharde pad op hole 1 is een integraal deel van de verboden speelzone. (er mag derhalve niet vanaf het pad gespeeld worden).Maar je mag er uiteraard wel over lopen , net zo als op de paadjes naar de droppingzone en de droppingzone zelf.

Als een bal binnen deze verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken door :
– met bijtelling van 1 strafslag gebruik te maken van de aanwezige droppingzone;
– of de bal te spelen van de oorspronkelijke plek waar vandaan gespeeld werd (ontwijken met straf van slag en afstand).

 

Hole 2

“Het gebied binnen de rode hindernissen gemarkeerd door rode palen met groene koppen op hole 2 rechts van de fairway en hole 18, links en rechts van de fairway, zijn  verboden speelzones.
Als een bal in een verboden speelzone ligt, mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt en moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken volgens Regel 17.1.e”
Zie onderstaand de drie opties voor ontwijken:
1. De speler heeft altijd de optie terug te gaan naar de plek waar vandaan de bal het laatst gespeeld werd.
2. Teruggaan op een lijn die loopt door de vlag en het punt waar de bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gepasseerd.
3. Zijwaarts ontwijken binnen 2 stoklengten gemeten vanaf het punt waar de bal het laatst de grens van de rode hindernis heeft gepasseerd.
Alle drie de opties zijn onder bijtelling van 1 van strafslag

 

Vaste Obstakels
Aangepaalde bomen, afstandspalen en –tegels, sproeikoppen, putdeksels, houten palen met daartussen gespannen witte koorden en veiligheidshekken ( links achter green van hole 2, bij de rode tee van hole 13, links van de oranje tee op hole 15 en de rode tee van hole 18) zijn vaste obstakels.
Deze belemmeringen mogen ontweken worden volgens Regel 16-1a. (nearest point of relief, droppen binnen 1 clublengte).

Paden met kunstmatige verharding zijn geen integraal deel van de baan; ontwijken is hier toegestaan volgens Regel 16-1a. Uitzondering het verharde pad binnen de verboden speelzone op hole 1.

Vaste Obstakels vlak bij de green.
Wanneer een vast obstakel zich vlak bij de green bevindt, mag dit worden ontweken volgens 16-1b wanneer:
– het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt;
– en zich binnen twee clublengten van de green bevindt;
– en zich binnen twee clublengten van de bal bevindt.

Losse obstakels.
Stenen zijn overal in de baan, inclusief de hindernissen, losse obstakels. Ontwijken is toegestaan volgens Regel 15.2

Afstandsmarkering
Alle afstandsmarkeringen geven de afstand tot midden green aan.

Straf voor overtreding van een Plaatselijke Regel
Strokeplay: twee slagen
Matchplay: verlies van de hole.

Hole 1. Verboden speelzone binnen een rode hindernis.

Plaatselijke Regels / Local Rules