Baancommissie

Het hoge niveau van de baan behouden en verbeteren!

De baancommissie (BACO) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de baan gedurende het hele jaar. De uitvoering is in handen de greenkeepers.

email: baancommissie@edesegcpapendal.nl

Voorzitter

Jan Rook

Coördinator Driving Range

Theo Berends

Commissielid

Maarten Boot

Commissielid

Erik Vermeer

Commissielid

Martijn Kuus

Commissielid

Marion van Aubel

Commissielid

Harrie Besselink

Commissielid

Bas Schalk

De BACO heeft altijd behoefte aan leden die zich willen inzetten voor klussen op en aan de baan. Bijvoorbeeld om het Jakobskruiskruid, de vogelkers of technische problemen aan te pakken. Wilt u ook de handen uit de mouwen steken? Graag! Neem dan even contact op met de BACO, één van haar leden of met het secretariaat. Hebt u zelf goede klusideeën? Uiteraard staan we daar ook voor open!

Wat doet de baancommissie?

  • houdt en verbetert de speltechnische kwaliteit van de golfbaan op een meetbaar hoog niveau.
  • zorgt dat u als lid of gast van onze club kunt genieten van het golfspel op een uitstekend onderhouden baan.
  • zorgt dat onze baan een uitdaging vormt voor spelers van elk niveau.
  • houdt onze baan (als het kan) het hele jaar geopend.
  • ontwikkelt en in houdt de natuur- en landschapswaarden van het golfterrein en het milieu op een verantwoorde manier in stand.
  • houdt contact met de Regel- & Handicapcommissie en de Wedstrijdcommissie over zaken die elkaars terrein raken of beïnvloeden.

Beheerplan

In september 2018 heeft het bestuur het door de BACO opgezette Beheerplan 2019-2023 vastgesteld. Het dient als leidraad voor het baanonderhoud en bevat ook een nadere uitwerking van de doelstellingen. Als lid kunt u het beheerplan op deze website raadplegen. (Zie hierboven onder “Overige informatie”).

Baanonderhoud/Greenkeepers

Sinds 1 juli 2013 is het onderhoud van de baan uitbesteed aan AHA de Man. Het contract met dit bedrijf is inmiddels verlengd tot 31 december 2023. AHA de Man heeft Jan Garritsen aangesteld als hoofdgreenkeeper. Ries Wieggers was en is bij ons werkzaam als greenkeeper, tegenwoordig in dienst van AHA de Man. Heidi van Ginkel versterkt het greenkeepersteam in het seizoen.

Green Deal/Geo/Wet Natuurbescherming

In het kader van de Green Deal Sportvelden zijn doelen afgesproken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De BACO onderschrijft deze doelen en voert een actief beleid om ze te bereiken. De BACO handelt bij haar zorg voor de baan in lijn met de Wet natuurbescherming. De GEO-doelstellingen van de club zijn qua baan & onderhoud onderdeel van het beheerplan en worden conform de bepalingen uitgevoerd.

Etiquette m.b.t. veiligheid en kwaliteitsbehoud van de baan

De BACO vraagt u dringend om bij uw golfrondes conform de etiquette te handelen. Dit verhoogt de veiligheid en het plezier op de golfbaan voor iedereen – ook voor uzelf – en is belangrijk voor het behoud van de gewenste baankwaliteit. Leest u ook even de Golfregels per 1 januari 2016, Deel 1 – Etiquette; gedrag op de baan?

Zorg voor

Veiligheid in de baan

Sla niet wanneer u een ander met uw slag of bal kunt raken. Wacht totdat mensen voldoende ver weg zijn. Baanonderhoudspersoneel heeft altijd voorrang. Wees geduldig en sla uw bal pas na een duidelijk sein dat u verder kunt spelen.

Zorg voor

Kwaliteit in de baan

Herstel pitchmarks. Tijdig en correct herstellen van pitchmarks is noodzakelijk voor kwaliteitsbehoud van de greens. Het bevordert de speelkwaliteit en voorkomt kale plekken, ziektes en onkruid in de grasmat. Als u uw pitchmarks niet herstelt, wordt de plek kaal omdat het gras er afsterft. Herstel duurt weken met grote kans dat het beruchte straatgras – het ‘onkruid’ onder de grassen – zich er gaat vestigen.

Zorg voor

Kwaliteit in de baan: plaggen

Leg plaggen (divots) terug. Als u deze correct teruglegt is er bij dikke plaggen kans dat het gras weer aangroeit. Sowieso voorkomt u door het afdekken van de kale plek dat andere spelers met een oneerlijke ligging te maken krijgen en dat ongewenste grassen en ander onkruid opkomen.

Zorg voor

Kwaliteit in de baan: bunkers

Hark de bunkers zoals het hoort. Niet of niet goed harken benadeelt anderen en resulteert in hogere onderhoudskosten. Zorg dus dat u het zand niet alleen glad harkt, maar ook gelijkmatig verdeelt.

Zorg voor

Kwaliteit in de baan: bunkers

Zorg voor

Wintergreens en -tees

In het winterseizoen blijven de zomergreens in gebruik als het weer en de bodemgesteldheid dat toelaten. Wel ontzien we de tees door afslagplaatsen buiten de tees in te richten.

Over onze

Handicarts & Trolleys

Het gebruik van Handicarts en trolleys is in principe het hele jaar toegestaan. Maar als de kans op baanschade onaanvaardbaar groot is, kan de aanwezige (hoofd)greenkeeper anders beslissen. Bij twijfel wordt overleg gepleegd met de BACO. Handicarts en trolleys zijn alleen toegestaan op de paden (verhard en onverhard), de fairways en de semirough. Met Handicarts en trolleys mag u dus niet rijden in de natuurrough (inclusief de carries en heidegebieden) en op greens of voorgreens.

Zorg dat u met uw trolley of Handicart slechte plekken in de baan mijdt en als Handicartgebruiker uw rijgedrag afstemt op de toestand van de baan. Is de natuurrough in het najaar gemaaid? Dan mag u hier in principe wel rijden met trolleys en Handicarts. Dat is zelfs wenselijk om de fairways te sparen, totdat in het voorjaar de groei weer inzet.

Is de baan open?

Kennisgevingen

De openstelling of sluiting van de baan wordt zo vroeg mogelijk vermeld op de website én op het digitale infobord bij het clubhuis (in de zomer rond 07.00 uur en in de winter rond 08.00 uur). Ook ziet u hier of trolleys en handicarts zijn toegestaan en of de wintergreens in gebruik zijn. Verder probeert de BACO geplande werkzaamheden aan de baan zo volledig mogelijk via de website aan te kondigen. Dus wilt u naar de baan komen? Kijk dan vooral eerst even op de website, zeker bij minder gunstige weerberichten.

Over onze

Handicarts & Trolleys

De BACO heeft altijd behoefte aan leden die zich willen inzetten voor klussen op en aan de baan. Bijvoorbeeld om het Jakobskruiskruid, de vogelkers of technische problemen aan te pakken. Wilt u ook de handen uit de mouwen steken? Graag! Neem dan even contact op met een van de BACO-leden of met het secretariaat. Hebt u zelf goede klusideeën? Uiteraard staan we daar ook voor open!

Baancommissie