Over de

Vertrouwenscontactpersoon

Bij de Edese GC Papendal moet u zich op de golfbaan (inclusief clubhuis en parkeerterrein) veilig en gerespecteerd kunnen voelen. Daarom heeft het bestuur in lijn met het NGF-beleid een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd: Ans Baars

Ans Baars is per e-mail te bereiken op vcp@edesegcpapendal.nl of via 06-42333403.

De VCP is er onder meer om:

  • in vertrouwelijkheid een klacht met u te bespreken;
  • u te informeren over de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen;
  • u te informeren over de procedure;
  • andere relevante informatie te geven en risico’s te inventariseren.

Een luisterend oor

De VCP is er voor alle leden van de Edese GC Papendal. Ze is onafhankelijk en deelt vertrouwelijke informatie niet met anderen. De VCP doet zelf geen onderzoek naar de klacht, maar is wel op de hoogte van veel mogelijke oplossingen en informeert u daarover.

Onze kaders

De belangrijkste rol van de VCP is in vertrouwelijkheid een klacht bespreken met de betrokkene. De VCP kent de mogelijkheden om hulp te krijgen en geeft informatie over de procedure. Verder omvat deze rol informatie geven en risico’s inventariseren.

Grensoverschrijdend gedrag

Er zijn vele vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals onheuse bejegening, pesten, dreiging (via mail, app of Facebook), discriminatie, geweldpleging, overmatig drankgebruik of seksuele intimidatie. Dit kan zichtbaar gebeuren, maar er vinden ook incidenten plaats waar buitenstaanders geen zicht op hebben.

Strenge Regels & VOF

De Edese GC Papendal conformeert zich aan de regels over seksuele intimidatie en matchfixing die de NGF heeft vastgesteld (zie Huishoudelijk Reglement artikel 12). Het beleid van de vereniging is dat iedereen die met jeugdleden werkt (pro’s en jeugdcoaches) een verklaring omtrent gedrag (VOG) moet overleggen.

Contact

Als u een klacht of een vraag hebt over grensoverschrijdend gedrag, kunt u contact opnemen met:

Edese GC Papendal

Ans Baars

Telefoon: 06-42333403
E-mail: vcp@edesegcpapendal.nl

NOC NSF

Vertrouwenspunt Sport

Vertr. Persoon NGF

Janke van der Werf

....

Anonieme melding doen?

Wilt u volledig anoniem blijven? Kijk dan op:
www.speakupfeedback.eu/web/vertrouwenspuntsport

Vertrouwenspersoon