Privacy

De Edese Golf Club Papendal (EGCP) respecteert uw privacy. Wij erkennen uw behoefte aan controle over uw persoonlijke gegevens welke bij de EGCP bekend zijn. Persoonlijke informatie is elke informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De EGCP gebruikt deze informatie voor administratieve en statistische doeleinden, uitsluitend en alleen in het kader van uw belangstelling voor onze activitetien. Om uw ervaringen met onze website te verbeteren zou de EGCP tevens uw bezoek aan onze website kunnen analyseren. Ons beleid ten aanzien van de privacy van uw informatie omvat vijf hoofdgebieden.

Bewustzijn

De EGCP vermeldt deze Privacy Verklaring om u te wijzen op ons privacybeleid wanneer u ervoor kiest uw persoonsgegevens aan ons op te geven. Wij zien er op toe dat dit privacybeleid uitgevoerd wordt binnen onze organisatie.

Keus

De EGCP zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins beschikbaar stellen, zonder u in voorkomende gevallen vooraf daar van in kennis te stellen.
Toegang en accuratesse
De EGCP beschermt uw persoonlijke gegevens. Wij maken het mogelijk de gegevens die de EGCP van u heeft, te herzien en indien nodig bij te (laten) werken en te corrigeren.

Toezicht

De EGCP is een voorstander van zelfregulering op het gebied van privacy. Wij richten ons op hetgeen door overheidsinstanties, zowel als consumentenorganisaties die zich bezig houden met de bescherming van de privacy van consumenten, aan richtlijnen wordt afgegeven.

Arnhem Papendal, Maart 2016

Cookies

Nieuwe telecommunicatiewet van kracht met onder andere het gebruik van cookies.
Per 1 juni 2012 is de nieuwe telecommunicatiewet van kracht geworden. Hierdoor zijn wij van rechtswege verplicht om u te informeren en uw goedkeuring te verkrijgen voor het gebruik van cookies. Graag leggen wij u uit wat cookies zijn, wat ze doen en waarom de website van de EGCP hier gebruik van maakt. Wij gaan er vanuit dat u onze website ook in de toekomst wilt blijven bezoeken. Dan kan zonder enige vorm van inbreuk op uw privacy. U kunt cookies uitschakelen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Wat zijn Cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Waarom gebruikt de EGCP cookies?

Cookies geeft ons inzicht over uw bezoek aan onze website, hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar u blijven verbeteren.

Wat doen Cookies?

Cookies plaatsen een bestand op uw computer. In dit bestand zit informatie over uw bezoek op deze website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld meten hoelang u op een bepaalde pagina zit.
Cookies kunnen nooit gebruikt worden om privégegevens van uw computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Ook kunnen ze een computer niet infecteren met een virus of trojan. Ze zijn dus volkomen veilig en worden al sinds de jaren ’90 zonder incidenten gebruikt.

Als u dit venster sluit, dan gaan wij er van uit dat u de inhoud gelezen en begrepen heeft.

Scroll to top