Duurzaamheidscommissie

Natuurlijk Duurzaam!

De Duurzaamheidscommissie houdt zich bezig met beleidsmatige en operationele zaken op het gebied van duurzaamheid.
U kunt ons bereiken op duurzaamheidscommissie@egcp.nl

Voorzitter

Kees van der Wiele

Commissielid

Christine Everaars

Commissielid

Jaap van Dorp

Commissielid BACO

Vacant

Commissielid CHC

Vacant

Kernactiviteiten

  • ondersteunt het bestuur bij het maken van duurzaamheidsbeleid
  • helpt een werkplan opzetten en doen uitvoeren
  • doet suggesties voor nieuwe initiatieven
  • verzorgt rapportage en jaarcijfers, mede ten behoeve van het behoud van het GEO-duurzaamheidscertificaat van onze golfclub

Zie verder onze eigen pagina met meer informatie over de duurzaamheidsontwikkelingen binnen onze golfclub.

Duurzaamheidscommissie