Over de

Financiële adviescommissie

U kunt de Financiële adviescommissie bereiken op financieleadviescommissie@egcp.nl

Wat zijn onze kernactiviteiten?

De FAC adviseert het bestuur in financiële zaken waaronder:

  • de exploitatiebegroting voor het volgende boekjaar;
  • de investeringsbegroting voor het volgende boekjaar;
  • de jaarlijks vast te stellen contributie en entreegelden;
  • incidentele uitgaven groter dan 1,5% van de goedgekeurde begroting;
  • investeringsprojecten die een lange voorbereidingstijd vergen en vermoedelijk meer kosten dan 5% van de totale inkomsten van de goedgekeurde begroting.

De FAC overlegt regelmatig met het bestuur in verband met bovenstaande werkzaamheden. Het bestuur vraagt voor besluiten met belangrijke financiële gevolgen vooraf advies aan de FAC. Tweemaal per jaar (tijdens de ledenvergaderingen) brengt de FAC verslag uit van haar werkzaamheden.

over de

Zittingsduur

De commissieleden worden voor vier jaar benoemd. De FAC doet het bestuur een voordracht voor de vervulling van de jaarlijkse vacature.

Voorzitter

Maarten Prins

Commissielid

Evert van de Visch

Commissielid

Michiel van Manen

Financiële Adviescommissie