Over de

Kascommissie

U kunt de Welkomstcommissie bereiken op welkomstcommissie@egcp.nl

De Kascommissie beoordeelt de effectiviteit van het gevoerde financiële beleid. Daarbij zal de commissie in elk geval:

  • de consistentie van het financiële beleid beoordelen;
  • toetsen of de inkomsten en uitgaven kloppen met de begroting;
  • bij afwijking beoordelen of dit wel of niet redelijk is;
  • haar bevindingen schriftelijk uitbrengen.

Daarnaast zal de voorzitter of een lid van de commissie tijdens de Algemene Vergadering een toelichting op het verslag geven.

Over de

Samenstelling

De Kascommissie bestaat uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of de Financiële Advies Commissie (zoals genoemd in artikel 15 lid 5 van de statuten).

De leden van de commissie worden benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering (artikel 15 lid 4 van de statuten).

Zittingsduur

De commissieleden worden voor 3 jaar benoemd. Ontstaat er een vacature, dan doet de Kascommissie het bestuur een voordracht voor de vervulling.

Voorzitter

Jan-Joost Galesloot

Commissielid

Jos de Winter

Commissielid

Gerrit Horlings

Kascommissie