Over de

Klachtencommissie

U kunt de Klachtencomissie bereiken op klachtencommissie@egcp.nl

De Klachtencommissie wil onder meer:

  • een klimaat creëren waarbinnen klachten en irritaties bespreekbaar zijn en in goede verstandhouding worden afgehandeld;
  • leren van klachten en waar nodig aanpassingen in de organisatorische opzet van de vereniging bevorderen;
  • verbetersuggesties doen ten aanzien van individueel optreden van leden of clubfunctionarissen;

Samenstelling

Klachtencommissie

Cees Samson
Voorzitter

Paul Willemsen
Commissielid

Joy Giesberts
Commissielid

Procedure

Klachten en hun Afhandeling

Samenwerken is mensenwerk bij uitstek en het maken van fouten hoort daar onvermijdelijk bij. Soms kan dit leiden tot klachten. De vereniging hecht er grote waarde aan dat klachten en hun afhandeling serieus worden genomen. Daarom werkt de vereniging met een Klacht- en sanctiereglement, waarnaar wordt verwezen in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Hiermee biedt Edese GC Papendal een transparante procedure om zo snel mogelijk op klachten te reageren en oplossingen te bevorderen.

Klachtencommissie