Over de

Onroerendgoed commissie

U kunt de Onroerendgoed commissie bereiken op onroerendgoedcommissie@egcp.nl

Wat zijn onze kernactiviteiten?

De Onroerend goedcommissie (OGC) is verantwoordelijk voor het beheer, instandhouding en onderhoud van clubhuis, terras, parkeerplaats, driving range opstallen en kapschuur. Doel is om het onroerend goed van de vereniging in optimale staat te houden en verbeteringen en onderhoud op duurzame wijze uit te voeren.

Onroerendgoed commissie

Het onroerend goed van de vereniging in optimale staat houden

De commissie zal daartoe:

 • een lange termijn beleidsplan ontwikkelen in overleg met het bestuur;
 • een visie ontwikkelen over duurzaamheid van het onroerend goed;
 • de staat van het onroerend goed inzichtelijk maken en houden;
 • verbeterprojecten aan de onroerende goederen realiseren;
 • pachtcontracten voor grond beheren en tijdig aanpassen;
 • zorgdragen voor een een effectief en efficiënt beheer en onderhoud van het onroerend goed middels het opstellen van een jaarlijks activiteitenplan en begroting;
 • zorgdragen dat het onroerend goed voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van bouw, milieu, veiligheid etc.;
 • zorgdragen voor het adequaat verzekeren van het onroerend goed;
 • zorgdragen voor de elektriciteits-, water-, lucht- en cv-installaties;
 • aanpassingen en renovaties van het onroerend goed voorstellen, deze voorstellen uitwerken en offertes voor realisatie aanvragen;
 • regelmatig overleggen met de clubhuiscommissie;
 • een meerjarenplan inclusief begroting opstellen;
 • structureel overleg voeren met contracthouders;
 • overleggen met het verantwoordelijk bestuurslid over uitvoering, voortgang en kwaliteit.

Voorzitter

Andries van der Meer

Commissielid

Fren Overdijk

Commissielid

Piet Osnabrugge

Commissielid

Hans Winters

Onroerendgoedcommissie