Welkomstcommissie

Een fijne binnenkomer!

De Welkomstcommissie begeleidt nieuwe leden en maakt ze wegwijs maken in onze vereniging.

email: welkomstcommissie@edesegcpapendal.nl

 

Voorzitter

Rob Goosen

plv. voorz.

Ans Baars

Secretaris

Sake van der Wall

Commissielid

Karin Brakel

Commissielid

Elly Buytenhuijs

Wat doet de welkomstcommissie?

  • nodigt nieuwe leden uit en heet ze welkom.
  • draagt zorg voor goede kennismaking met de vereniging.
  • informeert over allerhande activiteiten binnen de vereniging.
  • organiseert in samenwerking met de wedstrijdcommissie wedstrijden voor nieuwe leden.
  • evalueert de ervaringen van de nieuwe leden.
  • registreert of een nieuw lid bijzondere kwaliteiten/ervaring heeft die hij/zij zou willen inzetten binnen de EGC Papendal
  • ontwikkelt ideeën en voorstellen om gastvrijheid binnen de gehele vereniging te bevorderen.

Welkomstcommissie